Zgłoś uwagi

Poseł Czesław Hoc - Wystąpienie z dnia 27 maja 2020 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
4 wyświetleń
0

Stenogram

6. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (druki nr 172, 172-A i 387).

Poseł Czesław Hoc:

    Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoki Sejmie! Przypadł mi zaszczyt przedstawienia stanowiska w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw, druki nr 172, 172-A i 378.

    W procedowaniu tej bardzo ważnej rządowej ustawy byliśmy wierni naczelnej zasadzie w medycynie: Salus aegroti suprema lex esto - Dobro chorego jest najwyższym prawem. Zadaniem i celem tej ustawy jest dalsze wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli oraz wykazanie szczególnego szacunku dla zawodów lekarza i lekarza dentysty. Obecnie trudny czas globalnej pandemii koronawirusa dobitnie wykazał, że zdrowie i poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego jest nadrzędną wartością społeczną. Toteż, głęboko pochylając się nad tą ustawą, wprowadziliśmy wiele rozwiązań i mechanizmów usprawniających oraz wiele udogodnień dla lekarzy i lekarzy dentystów.

    W Polsce brakuje lekarzy, jest to też tzw. luka pokoleniowa. To zaniedbanie wielu lat. Obecnie w szybkim tempie nadrabiamy to. Zwiększamy nabory na studia medyczne, uatrakcyjniamy wynagrodzenie zarówno lekarzy rezydentów, jak i lekarzy specjalistów. Wprowadziliśmy tzw. bon patriotyczny dla lekarzy rezydentów, czyli miesięczny dodatek do pensji w wysokości 600-700 zł w zależności od wyboru specjalizacji, by powstrzymać m.in. emigrację młodych lekarzy. Ale to ciągle za mało. Zatem w porozumieniu z Naczelną Radą Lekarską, przedstawicielami Porozumienia Rezydentów OZZL, komisją młodych lekarzy i innymi gremiami naukowymi stworzyliśmy ustawową szansę zdobycia prawa do wykonywania zawodu w Polsce dla osób, które uzyskały dyplom lekarz lub lekarza dentysty w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej. Z należytą starannością zadbaliśmy, by warunki dopuszczenia do zawodu tych lekarzy dawały pełną gwarancję profesjonalnego ich przygotowania. W tym celu wprowadzono m.in. nowy rodzaj egzaminu - LEW, czyli lekarski egzamin weryfikacyjny, organizowany przez Centrum Egzaminów Medycznych, obowiązek posiadania 5-letnich studiów czy też ukończenia kształcenia spełniającego wymogi Unii Europejskiej. I potem końcowa decyzja okręgowej rady lekarskiej, która przyzna bądź odmówi przyznania prawa wykonywania zawodu.

    Wprowadzono istotne praktyczne zasady w kwestii przeprowadzania lekarskiego egzaminu końcowego, tj. możliwość wcześniejszego dopuszczenia do egzaminu, oraz wprowadzono jawną bazę pytań, 70% których powtórzy się na egzaminie. Nowych pytań będzie 30%.

    Stworzyliśmy nowe rozwiązania dotyczące procedury naboru lekarzy na specjalizacje, system zwiększający dostęp do wszystkich wolnych w kraju miejsc specjalizacyjnych oraz sprawiedliwy i transparentny ich rozdział. Wprowadzono też nową konstrukcję przepisów co do stażu podyplomowego, m.in. ogólnopolskie zasady kwalifikacji, tzw. staż spersonalizowany, monitorowanie w SMK, czyli systemie monitorowania kształcenia.

    Po raz pierwszy do porządku prawnego wprowadzamy nieobowiązkowy PEM, czyli państwowy egzamin modułowy, do którego lekarz będzie mógł przystąpić po zaliczeniu modułu podstawowego lub po zakończeniu drugiego roku modułu jednolitego, w celu zapewnienia realnych korzyści dla lekarza i placówki medycznej go zatrudniającej.

    Ustalono zasadę bezpłatności w całości szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezydenckim i pozarezydenckim, a także możliwość przeprowadzenia niektórych szkoleń w formie e-learningowej. Ustalono obowiązek co najmniej 6-miesięczngo szkolenia specjalizacyjnego w module podstawowym z chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych i pediatrii w szpitalach powiatowych. Uwzględniono w systemie niektóre zmiany związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby COVID-19. Dokonano zmiany dotyczącej tzw. klauzuli sumienia z tytułu wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 października 2015 r., który wskazał, że tzw. obowiązek informacyjny nie powinien ciążyć ani na lekarzu, ani na podmiotach leczniczych. Taki obowiązek informacyjny dotyczy organów władzy publicznej, a w szczególności Narodowego Funduszu Zdrowia.

    Doprecyzowano zapisy i dokonano pewnych zmian odnoszących się do eksperymentów medycznych, w szczególności zakazu ich prowadzenia na określonych osobach, np. ubezwłasnowolnionych, pozbawionych wolności, zakazu pobierania od uczestników jakichkolwiek opłat za udział.

    Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoki Sejmie! Jeszcze raz pragnę podkreślić, że w imię dobra pacjentów, wzmocnienia poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli, procedując nad ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty, po wyjątkowej dyskusji merytorycznej i debacie wszystkich uczestników złożyliśmy tym samym podziękowanie i okazaliśmy wielki szacunek za dotychczasową służbę i misję w ochronie zdrowia, a w szczególności za wspaniałą postawę lekarzy i lekarzy dentystów w obecnej dobie koronawirusa. Głęboko ufamy, że ten rządowy projekt ustawy zdecydowanie poprawi status polskiego lekarza i lekarza dentysty i wzmocni kondycję polskiej służby zdrowia. Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość gorąco rekomenduje (Dzwonek) Wysokiemu Sejmowi przyjęcie rządowego projektu ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
1.2
Pozycja w rankingu:
468
Liczba głosów: 84
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.