Zgłoś uwagi

Poseł Bolesław Piecha - Wystąpienie z dnia 27 maja 2020 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
7 wyświetleń
0

Stenogram

6. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (druki nr 172, 172-A i 387).

Poseł Sprawozdawca Bolesław Piecha:

    Dziękuję bardzo.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu Komisji Zdrowia przedstawić sprawozdanie odnośnie do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw.

    Nad tą ustawą procedowano w strukturach rządu już wiele miesięcy temu i w zasadzie kontynuacja tych prac była w momencie rozpoczęcia nowej kadencji. Jest to ustawa, na którą przede wszystkim oczekują obywatele, jeszcze bardziej ta część obywateli, którą stanowią potencjalni pacjenci, ale również lekarze, zwłaszcza lekarze rezydenci, którzy mieli pewne uwagi odnośnie do sposobu szkolenia i zdobywania tytułu lekarza specjalisty. Musimy pamiętać, że lekarz specjalista dzisiaj jest podstawą systemu, bo on stanowi ten podmiot, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia może zawierać kontrakt, poprzez różnego rodzaju instytucje, szpitale, przychodnie czy specjalistyczne zakłady lecznicze.

    Komisja otrzymała pismo marszałka ze skierowaniem do rozpatrzenia tego projektu 21 stycznia. Pierwsze czytanie w trakcie prac komisji odbyło się 11 lutego. Jako że zakres projektu tej ustawy był bardzo szeroki, bo zawierał prawie 150 stron czystych przepisów prawnych, powołano podkomisję i podkomisja 11, 19 i 25, a więc na trzech posiedzeniach, rozpatrzyła projekt rządowy. Następnie w dniu wczorajszym, 26 maja, odbyło się czytanie w komisji. Na spotkaniu komisji, w trakcie rozpatrywania tego projektu, sprawozdania podkomisji, zgłoszono do niego 30 poprawek. Te poprawki miały różny charakter. 16 z nich miało charakter legislacyjny, redakcyjny czy jakiś tam porządkowy, natomiast 16 poprawek miało charakter merytoryczny. Komisja zaproponowała przyjęcie 12 poprawek merytorycznych. Nie chciałbym tego dokładnie śledzić i mówić o tych poprawkach, głównie jednak te poprawki dotyczyły jednej ważnej sprawy. Raz, to było uelastycznienie procesu specjalizacji, od stażu podyplomowego poprzez rezydentury i specjalizacje w trybie rezydentalnym i pozarezydentalnym, oraz - i to jest novum w naszym porządku prawnym - otwarcie na możliwość leczenia w polskiej służbie zdrowia lekarzy, którzy nie pochodzą z państw Unii Europejskiej. Te rozwiązania w Unii Europejskiej są znane, państwa wypracowały pewien harmonogram tzw. nostryfikacji dyplomu czy nostryfikacji specjalizacji i ta ustawa, ta nowelizacja jest również odpowiedzią na tego typu działania.

    Muszę podkreślić, że przede wszystkim braliśmy pod uwagę bezpieczeństwo pacjentów, jakość tych lekarzy, którzy chcą u nas leczyć pacjentów i zdobywać prawo wykonywania zawodu, ale również usystematyzowanie procesu potwierdzania, czyli nostryfikacji. Różnie to bywa. W Stanach Zjednoczonych proces jest bardzo skomplikowany. U nas, mimo różnych ułatwień, też będzie skomplikowany. Niemniej w związku z tym, że luka pokoleniowa pomiędzy lekarzami specjalistami a tymi, którzy aspirują, jest potężna, większość lekarzy specjalistów jest w wieku powyżej 50, 55 lat, potrzebujemy po prostu lekarzy specjalistów. Dzisiaj medycyna opiera się, można ubolewać, na specjalistyce, ale postęp technologii medycznej w zasadzie jest na tyle skomplikowany, że trzeba zdobyć dodatkowe umiejętności, specjalizacje, podspecjalizacje, żeby móc ten sprzęt diagnostyczny, ten sprzęt leczniczy obsługiwać, żeby on służył ratowaniu zdrowia i życia polskich pacjentów.

    Przede wszystkim oczywiście ta ustawa mówi, że lekarz, który przychodzi spoza Unii Europejskiej, musi na początku mieć dyplom, dyplom ukończenia uczelni medycznej. Uczelnie medyczne na całym świecie są różnie zlokalizowane. My mamy od pewnego czasu typ uniwersytecki, ale ja kończyłem szkołę zawodową, typową szkołę zawodową. Taką samą szkołę kończy się w Stanach Zjednoczonych. Kończy się szkołę zawodową, po której można być lekarzem. Inne umiejętności są jakby poza tą branżą medyczną. A więc lekarz, który zamierza mieć prawo wykonywania zawodu w Polsce, musi mieć 5-letnie studia, które są równoważne z tym systemem, który my prowadzimy.

    Następne poprawki próbują porządkować wszystko to, co jest warte porządkowania. Jak państwo wiedzą, w Polsce prawo wykonywania zawodu, prawo do tytułu specjalisty nadaje z mocy ustawy samorząd lekarski, czyli Naczelna Izba Lekarska. To jest zadanie rządowe, które zostało na tę instytucję zawodową scedowane. I jest to rzecz bardzo ważna. W związku z tym te przepisy muszą być bardzo precyzyjne. Naczelna Rada Lekarska, mimo że istnieją okręgowe rady lekarskie, musi sprawować nadzór i prowadzić rejestr w odpowiednich zabezpieczonych systemach informatycznych. Oczywiście są szkolenia darmowe itd. (Dzwonek)

    Ja chciałem, panie marszałku...

    Wicemarszałek Ryszard Terlecki:

    Bardzo dziękuję panu. Przekroczył pan czas.

    Poseł Sprawozdawca Bolesław Piecha:

    ...wrócić do dwóch kontrowersyjnych rzeczy. Jedna kontrowersyjna rzecz to poprawka, która mówiła o konsumpcji orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w zakresie tzw. klauzuli sumienia. Ta poprawka konsumuje naszym zdaniem orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z lipca 2015 r. Przewodniczącym składu był chociażby Rzepliński.

    Wicemarszałek Ryszard Terlecki:

    Panie pośle, bardzo dziękuję.

    Poseł Sprawozdawca Bolesław Piecha:

    Myślę, że ta poprawka, którą zaproponowała komisja, konsumuje ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego.

    Proszę o przyjęcie tej ustawy. Dziękuję.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
1.7
Pozycja w rankingu:
434
Liczba głosów: 44
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.