Zgłoś uwagi

Senator Michał Kamiński - Wystąpienie z dnia 02 czerwca 2020 roku.

Ustawa o ratyfikacji Umowy o partnerstwie w zakresie stosunków i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Nową Zelandią, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 5 października 2016 r.

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
77 wyświetleń
0

Stenogram

Senator Aleksander Szwed:

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.

Panie Marszałku, mam pytanie. Mamy taką informację, że strony mogą uzupełniać umowę poprzez zawieranie porozumień szczegółowych odnoszących się do każdego obszaru współpracy objętego zakresem umowy. Czy na posiedzeniu komisji była o tym mowa? Chodzi mi o procedurę takich porozumień szczegółowych. Czy tylko Unia Europejska jako strona może to zmieniać, czy też ewentualnie taka zmiana dzieje się na wniosek państwa członkowskiego?

Senator Michał Kamiński:

Panie Senatorze, no teraz pan zadał pytanie, które wymaga bardzo długiej odpowiedzi ‒ ja jej chętnie udzielę ‒ dotyczącej funkcjonowania polityki zagranicznej Unii Europejskiej, a także relacji prawnomiędzynarodowych, że tak powiem, pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej a państwami trzecimi. Wydaje mi się, tak mówiąc w skrócie… To znaczy, nie wydaje mi się. Mówiąc w skrócie, Panie Senatorze: Polska w ramach przepisów, które zostały wynegocjowane między Unią Europejską a państwami trzecimi, może zawierać umowy bilateralne z tymi państwami, umowy dotyczące różnych spraw. Np. za chwilę… Będę tu antycypował to, czego wkrótce będziemy świadkami, jak mniemam. Chodzi o umowę bilateralną między Polską a Republiką Federalną Niemiec. Zarówno Polska, jak i Republika Federalna Niemiec są w Unii Europejskiej, a mimo to zawierają umowę bilateralną. Polska oczywiście ma prawo takie umowy zawierać. Jednak pytanie w tej sprawie skierowane do senatora jest o tyle nieadekwatne do rzeczywistości konstytucyjnej, że w Polsce ani Senat, ani parlament nie prowadzą polityki zagranicznej. Prowadzi ją Ministerstwo Spraw Zagranicznych i to w kompetencjach rządu – z mojej strony nie jest to żadna krytyka – leży nawiązywanie czy rozszerzanie tego typu współpracy. Ale o tym na posiedzeniu komisji mowy nie było.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Bogdan Borusewicz)

(Senator Aleksander Szwed: Jeżeli mogę… Panie Marszałku, czy mogę?)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Może pan.

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Aleksander Szwed:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.

Ja, broń Boże, nie sprawdzam tu wiedzy, ja po prostu zadałem pytanie, skierowałem je do pana marszałka jako do senatora sprawozdawcy i pytałem, czy była o tym mowa na posiedzeniu komisji.

Senator Michał Kamiński:

Nie, Panie Senatorze, żeby było jasne, ja nie traktuję tego złośliwie, ale też nie boję się przesadnie przesłuchiwania mnie z wiedzy na temat Unii Europejskiej. Tak że proszę się nie krępować.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Teraz pytanie do senatora sprawozdawcy zadaje senator Jan Maria Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.

Panie Marszałku – zwracam się do marszałka Kamińskiego, sprawozdawcy komisji – z tej umowy wynika też zacieśnienie współpracy między Nową Zelandią a Unią Europejską w zakresie gospodarczym oraz w zakresie wymiaru sprawiedliwości i zwalczania cyberprzestępczości. Czy podczas posiedzenia komisji zwracano uwagę na jakieś aspekty właśnie takiej przestępczości? Wiemy, że ta przestępczość ma w tej chwili pewien globalny wymiar i tutaj granice nie są… są różne obszary tej przestępczości. Czy precyzowano podczas posiedzenia komisji… Czy była jakaś dyskusja na ten temat, czy nie? Czy była przekazana jakaś informacja w tym zakresie? Od razu uprzedzam, że będę też pytał o to pana ministra, ale będę prosił o odpowiedź z pozycji Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Michał Kamiński:

Długość mojej odpowiedzi będzie odwrotnie proporcjonalna do długości pytania, które pan senator zadał. Ta odpowiedź brzmi: nie.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń senatora
Ocena
4.3
Pozycja w rankingu:
31
Liczba głosów: 106
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.