Zgłoś uwagi

Senator Michał Kamiński - Wystąpienie z dnia 02 czerwca 2020 roku.

Ustawa o ratyfikacji Umowy ramowej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Australią, z drugiej, sporządzonej w Manili dnia 7 sierpnia 2017 r.

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
50 wyświetleń
0

Stenogram

Senator Jerzy Czerwiński:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Panie Marszałku, krótkie pytanie sprawdzające: dlaczego ta umowa ma w tytule słowo „ramowa”? Czym się różni zwykła umowa o współpracy od umowy ramowej?

Senator Michał Kamiński:

Jest to umowa ramowa, ponieważ dotyczy wielu obszarów współpracy Unii Europejskiej z państwami trzecimi. Jeżeli umowa nie jest ramowa, to dotyczy jednego aspektu. Może być umowa – pracowałem nad nią w Parlamencie Europejskim – np. o współpracy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi dotycząca danych pasażerów latających samolotami. Ona akurat była bardzo kontrowersyjna. Wtedy to nie jest umowa ramowa, bo ona dotyczy jednej konkretnej sprawy. Umowy ramowe określają ramy współpracy. Jak już powiedziałem, ta umowa – akurat z Australią, ale, umówmy się, jest w niej też trochę takiej klasycznej dla Europy, można powiedzieć, nowomowy biurokratycznej – oparta jest na 3 filarach. I umowa jest dlatego ramowa, że tworzy dla tych 3 filarów, o których wspominałem, ramy właśnie.

Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:

Bardzo dziękuję.

Proszę, pan senator Aleksander Szwed.

Senator Aleksander Szwed:

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.

Panie Marszałku, mam pytanie. Mówił pan, że umowa obejmuje 3 obszary współpracy: obszar współpracy politycznej w zakresie polityki zagranicznej i w kwestii bezpieczeństwa, obszar współpracy w kwestiach gospodarczych i handlowych oraz obszar współpracy sektorowej – tu chodzi m.in. o badania i innowacje. Czy te kwestie były przedmiotem dyskusji na posiedzeniu komisji w kontekście możliwości rozszerzenia przez Polskę działań w tym obszarze współpracy z Australią?

Senator Michał Kamiński:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Akurat ta kwestia nie była przedmiotem szczególnych obrad, dyskusji, ale ja, nie będąc przecież reprezentantem rządu, mogę pana… I zapewne pan to pytanie może powtórzyć reprezentantom rządu, którzy zapewne odpowiedzą panu senatorowi w tym duchu, że tego typu umowy pomiędzy Unią Europejską a państwami trzecimi zazwyczaj pomagają Polsce rozwijać stosunki bilateralne z tymi krajami. Zdarzają się przypadki – ale moglibyśmy o tym bardzo długo rozmawiać – w których takie umowy mogą polskim interesom szkodzić. Ale nie wygląda na to, żeby w omawianym przypadku takie niebezpieczeństwo zachodziło.

Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:

Bardzo dziękuję.

Czy jeszcze ktoś z państwa chce zadać pytanie?

Proszę, pan senator Jan Maria Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję bardzo.

Panie Marszałku, zwracam się do pana marszałka Kamińskiego z takim pytaniem. Czy była jakoś szczegółowo omawiana podczas posiedzenia komisji kwestia związana z politykami bezpieczeństwa? Ponieważ jednym z obszarów, o których mowa w tej ratyfikacji, jest właśnie polityka bezpieczeństwa. Czy ten aspekt był w jakiś szczególny sposób podnoszony? A jeżeli tak, to jaka argumentacja towarzyszyła tej problematyce?

Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:

Dziękuję bardzo.

Proszę.

Senator Michał Kamiński:

Dziękuję bardzo.

Panie Senatorze, ten aspekt nie był poruszany. Ale mogę panu powiedzieć od siebie, że akurat współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa z Australią ma dla Unii Europejskiej bardzo istotne znaczenie, nie tylko zresztą dla Unii Europejskiej, lecz także dla Stanów Zjednoczonych, ponieważ Australia odgrywa bardzo istotną rolę w pewnej geopolitycznej rywalizacji pomiędzy Chinami a światem Zachodu właśnie na tym obszarze. I tutaj w sposób oczywisty obecność militarna Australii na tym obszarze, mówiąc najbardziej kolokwialnie, wzmacnia stan posiadania naszej wspólnoty, wspólnoty Zachodu, właśnie w tej części świata. Co w przypadku często bardzo agresywnych polityk, nieliczących się z naszymi wartościami europejskimi, na tym obszarze świata ma dla nas z całą pewnością istotne znaczenie.

Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:

Proszę bardzo, pan senator Jan Maria Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję bardzo.

Właśnie chciałbym rozwinąć ten temat, bo czekałem, aż pan marszałek poruszy kwestię Chin. Rozumiem, że ta kwestia w ogóle nie była podnoszona podczas posiedzenia komisji. Niemniej jednak z informacji, jakie do nas dochodzą, wynika, że relacje australijsko-chińskie w tej chwili ulegają pewnemu naprężeniu, mówiąc wprost. I w związku z tym… Czy na posiedzeniu komisji był przedstawiciel Związku Australijskiego i czy w jakiś sposób się odnosił do tych kwestii, czy nie? Dziękuję.

Senator Michał Kamiński:

Z przykrością to konstatuję, ale jestem bardzo młodym senatorem – niestety nie młodym człowiekiem, ale młodym senatorem – i nie wiem, czy istniała do tej pory tradycja, by w przypadku tego typu umów ratyfikacyjnych zjawiali się ambasadorowie krajów, których dotyczą te umowy. Jeśli chodzi… Zwłaszcza że sprawa dotyczy nie umowy bilateralnej, tylko umowy ramowej z Unią Europejską. Tak więc nie wiem. Niemniej jednak z całą pewnością pan senator, jako niezwykle wnikliwy obserwator sceny międzynarodowej, zauważył, że nie tylko z Australią, zwłaszcza w ostatnim czasie, Chiny mają napięte stosunki.

Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:

Dziękuję bardzo.

Pan senator Jan Maria Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:

Ja chciałbym powiedzieć, Panie Marszałku, że jak była procedowana umowa między Unią Europejską a – już w tej chwili nie pamiętam, kiedy to było – np. Kolumbią, to ambasada Kolumbii w Warszawie była bardzo aktywna i uczestniczyła w pracach. W poprzedniej kadencji to było. Takie sytuacje się po prostu zdarzały, tak że to nie jest jakaś praktyka, która była…

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: Panie Senatorze, ale proszę o pytanie.)

Chciałem po prostu, odpowiadając na pytanie…

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: Ale pan senator nie musi odpowiadać. Pan senator zadaje pytanie teraz.)

Tak więc może byłoby dobrą praktyką…

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: Pytanie, Panie Senatorze.)

Czy nie byłoby dobrą praktyką, żeby wystosowywać zaproszenia do przedstawicieli stron, które mogłyby być potencjalnie zainteresowane udziałem w pracach komisji i przedstawieniem swojego stanowiska?

Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:

Proszę bardzo.

Senator Michał Kamiński:

Panie Senatorze, nie wiem, jaka w tej sprawie była do tej pory praktyka i proszę mi wybaczyć, że… Jestem tylko członkiem komisji spraw zagranicznych, nie zasiadam w prezydium tej komisji, w którym przecież przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości zasiada. Naprawdę, proszę mi wierzyć, nie wiem, jaka jest w tej sprawie praktyka. Z całą pewnością na posiedzeniu komisji – byłem obecny na tym posiedzeniu – nie było reprezentanta Związku Australijskiego. Chyba że przebywał tam duchowo, fizycznie na pewno go nie było.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń senatora
Ocena
4.3
Pozycja w rankingu:
31
Liczba głosów: 106
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.