Zgłoś uwagi

Poseł Mateusz Morawiecki - Wystąpienie z dnia 28 maja 2020 roku.

Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Aktywów Państwowych Jacka Sasina

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
34 wyświetleń
0

Stenogram

15. punkt porządku dziennego:

Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Aktywów Państwowych Jacka Sasina (druki nr 375 i 385).

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Wasz wniosek o wotum nieufności jest wielkim waszym przyznaniem się do błędu, wielkim przyznaniem się do winy.

    (Głos z sali: Ha, ha, ha!)

    Jest rzeczą jasną dla Polaków, że stosowaliście całą paletę uników po to, żeby do tych wyborów nie doprowadzić. Najpierw obwieściliście światu, że są śmiercionośne koperty, zabójcze koperty. Pamiętamy wszyscy, jakie to miało być niebezpieczne. Pamiętamy doskonale obstrukcję Senatu, chociaż oczywiście już w trakcie pandemii marszałek Senatu wyjechał na narty do Włoch, więc chyba tam się nauczył strajku włoskiego. (Oklaski)

    (Poseł Adam Szłapka: Szumowski też.)

    (Poseł Borys Budka: Śladami ministra Szumowskiego.)

    Z tego względu rozumiem, że ten strajk włoski stosował wtedy i stosuje go dzisiaj.

    Dzisiaj jednak Polacy już coraz mniej rozumieją, skąd bierze się taka potrzeba obstrukcji. Te wszystkie uniki, które stosujecie, już dzisiaj z całą pewnością przekładają się na to, że dla Polaków stało się jasne, że trzeba było wtedy działać w takich warunkach, w jakich się znajdowaliśmy. (Oklaski)

    (Poseł Borys Budka: Jaki ty jesteś słaby, człowieku. Gdzie ten Donald miał oczy, jak pana zatrudniał?)

    Wasz wniosek o odwołanie pana premiera Sasina jest kuriozalny, ponieważ znajduje się tam zarzut, Wysoka Izbo, że pan premier Sasin działał. Otóż działał po to, żeby wykonać obowiązek konstytucyjny. (Oklaski)

    (Głos z sali: Konstytucja!)

    Tak, konstytucja.

    Natomiast wyobraźmy sobie taką sytuację, że jednak pan marszałek Senatu po 2 tygodniach podjąłby decyzję o tym, żeby ta ustawa jednak mogła wejść w życie na czas. Wtedy jak by wyglądał wniosek Koalicji Obywatelskiej? Otóż zapewne tak, że pan premier Sasin nie działał.

    (Głos z sali: Ha, ha, ha!)

    Jak wiemy doskonale z praktyki, zawsze znajdzie się jakiś powód do tego, żeby wysunąć absurdalne zarzuty. Absurdalność tego zarzutu polega właśnie na tym, że do wykonania obowiązków konstytucyjnych potrzebne było działanie pana premiera Sasina. I wszyscy jesteśmy wdzięczni...

    (Poseł Małgorzata Kidawa-Błońska: A dlaczego pan premier nie może...)

    ...że podejmowane były działania w Ministerstwie Aktywów Państwowych i w innych miejscach po to, żeby wybory przeprowadzić. Natomiast to wasz strach ogromny przed gigantyczną porażką doprowadził do tego, że wasz marszałek Senatu przetrzymywał rzeczywiście...

    (Poseł Robert Kropiwnicki: Pracował, nie przetrzymywał. Pracował. Uchwałę PKW proszę opublikować.)

    ...zamrażał, stosował mnóstwo możliwych tylko do zastosowania uników po to, żeby wybory się nie odbyły. (Oklaski) A więc my w konstruktywny sposób zaproponowaliśmy nowe rozwiązanie.

    I cóż dzieje się dzisiaj? Dzisiaj znowu...

    (Poseł Robert Kropiwnicki: Sobie nie radzicie.)

    ...Senat i marszałek Senatu zamrażają ustawę po to tylko, żeby opóźnić cały proces wyborczy, po to, żeby wybory nie mogły się odbyć w normalny sposób.

    (Poseł Borys Budka: Ale będziecie razem siedzieć z Sasinem?)

    Wszyscy Polacy wiedzą - żyjemy w bardzo trudnym czasie, w czasie epidemii.

    (Głos z sali: Nie dał pan rady, panie premierze.)

    I dlatego wszystkie działania, które prowadzimy, muszą uwzględniać ten czas. Dlatego najpierw, kiedy epidemia była w najtrudniejszym stadium rozwoju, i wszyscy doskonale o tym wiedzą, że w takim stadium była, zaproponowaliśmy wybory korespondencyjne. Wasza obstrukcja doprowadziła do tego, że one były operacyjnie niemożliwe do przeprowadzenia. Dzisiaj proponujemy wybory w trybie tradycyjnym i jednocześnie też korespondencyjnym. To jest miara dobrej woli oraz miara tego, w jaki sposób, jak konstruktywnie staramy się podejść do tego tematu.

    Dodatkowo chcę podkreślić rolę pana premiera Sasina i podziękować mu, panu premierowi, za znakomite działania podczas tej pandemii koronawirusa. Pan premier Jacek Sasin był i jest członkiem Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego...

    (Poseł Robert Kropiwnicki: PC.)

    ...i specjalnego zespołu do zarządzania kryzysem gospodarczym. I to właśnie jego działania również...

    (Poseł Borys Budka: Ha, ha, ha!)

    ...doprowadziły do tego, że dzisiaj możemy z dumą zaprezentować pewien wykres. Ja bardzo lubię wykresy, jak wiadomo. (Oklaski) A więc, szanowni państwo, tutaj jest pewien bardzo ciekawy wykres jednego z instytutów hiszpańskich, tak żeby...

    (Poseł Adam Szłapka: ...Santandera?)

    Bo chwaliła nas ostatnio prasa francuska, ˝Le Figaro˝, możecie sobie poczytać natomiast tutaj jest instytut hiszpański. I otóż tutaj są państwa Europy. Na jednej osi jest ochrona przed COVID-19, skuteczność tej ochrony mierzona liczbą zgonów na milion mieszkańców - to jedna z najbardziej ważkich miar, jakimi możemy potraktować sukces w walce z koronawirusem. Na osi poziomej jest wpływ na gospodarkę.

    (Poseł Adam Szłapka: Dla was to tylko statystyka.)

    I Polska znajduje się w tym miejscu, w którym chciałby się znajdować każdy kraj na świecie, każde państwo, czyli najbliżej górnego prawego rogu, patrząc z przodu na ten wykres - najbliżej tego właśnie rogu.

    (Poseł Robert Kropiwnicki: Będziemy uczyć świat.)

    (Poseł Marek Suski: Wy nie jesteście w stanie. Jesteście bandą nieuków.)

    I to jest również zasługa pana premiera Sasina. Bardzo dziękujemy panu premierowi zarówno za udział (Oklaski) we wszystkich pracach związanych z ograniczeniem pandemii koronawirusa, jak i za wszystkie działania związane z ochroną gospodarki.

    Tu warto podkreślić, szanowni rodacy, drodzy rodacy, pewną taką zależność. Otóż kiedy Senat Koalicji Obywatelskiej i sojuszników z Lewicy i z PSL przez miesiąc zastanawiał się, co zrobić z ustawą, my w 2 tygodnie przygotowaliśmy tarczę, która pobiera dane ze wszystkich możliwych systemów...

    (Poseł Robert Kropiwnicki: Tekturową, tekturową. I pały na ludzi.)

    ...ZUS, Krajowa Izba Rozliczeniowa, Krajowa Administracja Skarbowa, środki europejskie i wszystkie inne, po to, żeby wiedzieć, czy dana instytucja, która potrzebuje wsparcia, jest rzeczywiście instytucją godną zaufania. I w ciągu 2 tygodni przygotowaliśmy tarczę, która działa od miesiąca. Przy tej tarczy, a więc przy ochronie polskiej gospodarki, pracował również pan premier Sasin. Ja mam do pana premiera Sasina nie tylko pełne zaufanie, ale mam pełne przekonanie, że pan premier Sasin jest najlepszą osobą stojącą na straży polskiego kapitału, polskich spółek Skarbu Państwa, polskiej własności. (Oklaski)

    (Poseł Krystyna Skowrońska: A prezes, a prezes?)

    (Poseł Borys Budka: 30 mld, 30 mld.)

    (Poseł Marek Suski: Zamiast 500 mld.)

    (Głos z sali: Same straty.)

    A więc wy sami nie do końca wiedzieliście, w którym kierunku wasza argumentacja ma iść. Mówiliście: wybory są bezprawne, ale z drugiej strony, jak już sami doprowadziliście do tego, że one nie mogły się odbyć...

    (Poseł Robert Kropiwnicki: To debata o wyborach czy o Sasinie?)

    ...to dzisiaj macie problem z tym, żeby szybko przegłosować ustawę, żeby było jak najwięcej czasu na to, aby wybory mogły się odbyć w jedynym już teraz możliwym terminie konstytucyjnym. Ale one odbędą się w tym terminie konstytucyjnym, również dlatego że mamy ludzi godnych zaufania, pełnych determinacji, odwagi, odwagi podejmowania decyzji w trudnym czasie, w krytycznym czasie pandemii koronawirusa. I taką osobą jest właśnie pan premier Jacek Sasin. (Oklaski)

    A więc to wszystko, co robiliście, ten piach w tryby, ten kij, który wkładaliście w szprychy, to tylko pogarszało możliwości pomocy firmom. To, że pomagaliśmy przedsiębiorcom i pomagamy, po to żeby ratować miejsca pracy, to skutek pracy również pana premiera Jacka Sasina w naszych zespołach gospodarczych, w rządowych zespołach zarządzania kryzysowego. Nie macie pojęcia, w jakim trybie podejmowane były tam decyzje.

    (Poseł Borys Budka: Bez trybu.)

    (Poseł Robert Kropiwnicki: Państwo bez trybu, jesteśmy bez trybu.)

    Tam pracowaliśmy 24 godziny 7 dni w tygodniu. Nie znacie takiej pracy (Oklaski), bo cechą charakterystyczną waszych kandydatów jest lenistwo, przede wszystkim lenistwo, ale myślę, że Polacy poznają się na tym, którzy kandydaci są pracowici i kto jest leniwy.

    (Poseł Robert Kropiwnicki: Maseczki z Antonowa sprowadziliście. Instruktor narciarstwa.)

    Wy pokazywaliście, co to jest właśnie lenistwo. Tymczasem nasze działania, działania dotyczące obrony miejsc pracy, szanowni państwo, drodzy rodacy, doprowadziły do tego, że dzisiaj przyrosty bezrobotnych, ale boli nas każdy bezrobotny, są jedne z najniższych w Europie.

    (Poseł Katarzyna Lubnauer: Niech pan się nie porównuje do demoludów.)

    (Głos z sali: Przekręty lepiej się...)

    Jeszcze raz wam pokażę tę planszę, jeszcze raz wam pokażę tę planszę. Jedne z najniższych w Europie. Tymczasem we Francji, w jednym z najbogatszych krajów świata, bezrobocie zaczyna sięgać 5 mln.

    Kilkaset tysięcy więcej osób pobiera zasiłek dla bezrobotnych. W Stanach Zjednoczonych liczba osób pobierających zasiłek przekroczyła 40 mln. To dla tych gospodarek są dane apokaliptyczne. Dla gospodarki hiszpańskiej to gwałtowny przyrost bezrobocia o blisko 1 mln osób. Przypomnę, że to jest państwo o populacji zbliżonej do polskiej...

    (Poseł Robert Kropiwnicki: A u nas...)

    ...nieco wyższej niż Polska, ale można powiedzieć, że zbliżonej.

    (Głos z sali: Wyślijcie tam Sasina.)

    O 1 mln osób wzrosło bezrobocie, a więc tak szybko trzeba było wtedy działać. Tarcza w Hiszpanii do dzisiaj jest nieobecna, tarczy w Hiszpanii do dzisiaj nie ma, tarczy w takim wymiarze, jaką my skonstruowaliśmy, takiej, o jakiej pan przewodniczący Budka z panem przewodniczącym Kosiniakiem tu po cichu rozmawiali, chwaląc tę naszą tarczę. (Oklaski) Dziękujemy, panie przewodniczący, za te szczere słowa pochwały dla naszej tarczy.

    (Poseł Robert Kropiwnicki: Tekturowa.)

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Światowy kryzys o nieznanych do tej pory proporcjach. Kryzys zdrowotny, który przekształcił się już na naszych oczach w gigantyczny kryzys gospodarczy. A co robi w tym czasie opozycja? Otóż opozycja w tym czasie wyszukuje...

    (Poseł Robert Kropiwnicki: Przekręty, przekręty.)

    (Poseł Borys Budka: Wasze przekręty.)

    ...kolejne możliwości składania wniosków o wotum zaufania. To już jest zmysł destrukcji, który wkradł się w wasze szeregi. I apeluję, żebyście tego nie robili. Teraz potrzebna jest Polsce jedność, jedność rządu, Sejmu, prezydenta...

    (Poseł Borys Budka: To już było w PRL-u.) (Oklaski)

    ...po to, żeby móc w jak najlepszy sposób walczyć z kryzysem.

    Wicemarszałek Ryszard Terlecki:

    Panie pośle Budka, zwracam panu uwagę.

    (Poseł Borys Budka: Dla pana przewodniczący Budka.)

    Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki:

    I w związku z tym, podkreślając bardzo dużo tutaj wątków, o których była mowa w wystąpieniu pana premiera Sasina, chcę raz jeszcze podkreślić jedną rzecz, o której pan premier wspomniał. I ona jest bardzo ważna, ponieważ wystarczy podsumować okres waszych rządów i nadzór nad Skarbem Państwa, kiedy z liczby spółek nadzorowanych 1400 spadła ta liczba spółek do 400, a więc nastąpiła wielka wyprzedaż majątku, również spółek wielkich, takich, które dzisiaj są perłami w polskiej koronie, w koronie polskiej gospodarki.

    (Głos z sali: W Janowie.)

    (Poseł Robert Kropiwnicki: Janów Podlaski.)

    My repolonizujemy, my dokonujemy repatriacji polskiego kapitału do Polski z eksportu...

    (Głos z sali: Nacjonalizacja to się nazywa.)

    Wicemarszałek Ryszard Terlecki:

    Panie Szłapka...

    Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki:

    ...z ekspansji polskiego kapitału. To jest jedyna mądra polityka, która odwraca te wasze błędy gospodarcze 25 lat, blisko 25 lat, które doprowadziły do tego, że dzisiaj nasze zadłużenie względem zagranicy cały czas jest za wysokie.

    (Poseł Borys Budka: A pan jak Tuskowi doradzał?)

    Ale chcę powiedzieć szanownym państwu, Wysokiej Izbie i drogim rodakom, że ono się zmniejsza i zmniejsza się właśnie dzięki polityce gospodarczej Prawa i Sprawiedliwości, polityce gospodarczej, której współtwórcą jest pan premier Jacek Sasin. (Oklaski)

    Pollena, Polfa, Polmos.

    (Głos z sali: Chyba SKOK Wołomin.)

    (Poseł Robert Kropiwnicki: Janów Podlaski, SKOK Wołomin.)

    Te firmy mają w swojej nazwie ˝pol˝, polskie firmy, polskie firmy, które wyprzedaliście. Polfa Kraków, Polfa Rzeszów.

    (Głos z sali: SKOK Wołomin, SKOK Wołomin.)

    W ostatnim tygodniu rządów SLD, Lewicy, postkomunistów, i PSL-u sprzedane. Gdyby nie to, moglibyśmy dzisiaj mieć lepszy współczynnik produkcji krajowej leków, bezpieczeństwa medycznego, również na czasy epidemii. Dzisiaj siedem na dziesięć leków jest niestety zagranicznych, ale to jest prosta konsekwencja tej wyprzedaży. Premier Jacek Sasin stoi na straży własności polskiej, własności Skarbu Państwa i robi to dobrze w tych bardzo trudnych czasach, do których można porównywać się tylko na zasadzie takiej właśnie, jak zostało to tutaj pokazane. Premier Jacek Sasin bardzo dobrze dba o polską gospodarkę, o polskie spółki Skarbu Państwa, a jego działania w okresie pandemii zmierzające do tego, żeby wykonać obowiązek konstytucyjny, są godne pochwały.

    (Poseł Robert Kropiwnicki: Kompromitował. Kompromitacja.)

    Jest godna pochwały jego odwaga. Bardzo mu za to dziękuję i proszę Wysoką Izbę o odrzucenie wniosku o wotum nieufności. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
1.8
Pozycja w rankingu:
419
Liczba głosów: 84
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.