Zgłoś uwagi

Poseł Teresa Wargocka - Wystąpienie z dnia 28 maja 2020 roku.

Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2018 r. wraz ze stanowiskiem Komisji

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
13 wyświetleń
0

Stenogram

12. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2018 r. (druk nr 83) wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk nr 223).

Poseł Teresa Wargocka:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Przedstawiam stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość dotyczące sprawozdania Rady Ministrów z realizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2018 r.

    Priorytetem rządu Zjednoczonej Prawicy jest prowadzenie polityki nakierowanej na wsparcie rodzin wychowujących dzieci. Obok wsparcia finansowego rodzin w programach 500+, 300+ dużą wagę przykładamy do rozszerzenia zakresu wsparcia w formie organizacji instytucjonalnej opieki nad dziećmi. Formy tej opieki są bardzo zróżnicowane. I tak z szerokiego wachlarza propozycji mamy żłobki, kluby dziecięce, opiekunów dziennych lub zatrudnianie niań.

    W dyskusji na temat opieki i wychowania dzieci najmłodszych spotykamy się z różnymi poglądami. Środowiska lewicowo-liberalne promują model pełnej opieki instytucjonalnej, a środowiska skrajnie prawicowe przekonują o szkodliwości dla rozwoju dzieci powierzania opieki nad nimi osobom innym niż członkowie rodziny. Prawo i Sprawiedliwość stoi na stanowisku absolutnego poszanowania autonomii rodziny. Chcemy, by wsparcie dla rodziców wychowujących dzieci do lat 3 było adekwatne do oczekiwań rodziców i nie stanowiło bariery przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu potomstwa. Jesteśmy społeczeństwem, w którym wartości rodzinne są stawiane na najwyższym miejscu, jednocześnie potrzeba samorealizacji, aktywności zawodowej, niezależności finansowej jest cechą postaw podzielanych przez wiele kobiet.

    Z badań wynika, że młodzi małżonkowie oczekują od władzy publicznej stwarzania jak najlepszych rozwiązań godzących pracę zawodową z macierzyństwem. W ciągu ostatnich lat wielokrotnie dawaliśmy przykłady poszanowania woli rodziców. Stanęliśmy po stronie rodziców w sprawie wprowadzanego przez Platformę i PSL obowiązku szkolnego dla dzieci 6-letnich. Dzisiaj ten obowiązek mają dzieci 7-letnie, a rodzice mają prawo wyboru w sprawie posyłania dziecka 6-letniego do szkoły. Znieśliśmy obowiązek edukacji przedszkolnej dla dzieci 5-letnich. Tutaj też rodzice mogą wybrać i chętnie tę edukację wybierają. Ale wybór jest najważniejszy.

    Prawo i Sprawiedliwość szanuje autonomię rodziny, jednocześnie wsłuchuje się w oczekiwania rodziców. Ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3 jest dobrą ustawą. Przyjęta w 2011 r. ponad politycznymi podziałami jest sukcesywnie realizowana poprzez rządowe programy ˝Maluch˝, a obecnie ˝Maluch+˝. Ten ˝+˝ pozwolił bardziej zdynamizować rozwój miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Trzykrotne zwiększenie środków finansowych na program, do kwoty 450 mln, poszerzenie zakresu podmiotów, które mogą z tego programu korzystać poprzez sektor prywatny, dofinansowanie kosztów utrzymania miejsca w żłobku - to są zmiany, które w 2018 r. pozytywnie przyczyniły się do osiągnięcia dobrych rezultatów i powiększenia liczby miejsc w żłobkach o ok. 19%.

    Z przedłożonego sprawozdania wynika, że organizacja opieki nad dziećmi do lat 3 w dużej mierze realizowana jest przez podmioty prywatne, a nie jednostki samorządu terytorialnego. W 2018 r. samorządy utworzyły 760 żłobków, co stanowi 24%, i tylko 46 klubów dziecięcych, co stanowi 7% wszystkich utworzonych klubów. 62% samorządów nie ma zorganizowanej jakiejkolwiek opieki nad dziećmi do lat 3. Dane te świadczą o dużej rozbieżności pomiędzy polityką prorodzinną państwa a realizacją zadań własnych przez samorządy.

    Tak jak wspomniałam na wstępie, liczba miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 powinna być skorelowana z potrzebami społecznymi rodziców na danym terenie - ani większa, ani mniejsza. To samorząd terytorialny powinien diagnozować te potrzeby i adekwatnie je zaspokajać, korzystając z rządowego wsparcia, chociażby takiego jak program ˝Maluch+˝.

    Z danych ministerstwa rodziny, które zebrało informacje o liczbie osób oczekujących na listach rezerwowych na miejsca w placówkach opieki nad małymi dziećmi, wynika, że to zapotrzebowanie jest nadal duże i na koniec 2018 r. wynosiło ponad 70 tys. miejsc. Tak więc zadanie wsparcia rodziców w opiece nad dziećmi do lat 3 jest zadaniem ciągłym. Oczekiwane jest większe zainteresowanie samorządów prowadzeniem polityki prorodzinnej na szczeblu gminy.

    Klub Prawo i Sprawiedliwość będzie wspierał wszystkie propozycje rządu mające na celu wsparcie rodzin (Dzwonek) zgodnie z ich oczekiwaniami. Prawo i Sprawiedliwość zagłosuje za przyjęciem informacji. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
3.1
Pozycja w rankingu:
134
Liczba głosów: 34
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.