Zgłoś uwagi

Poseł Barbara Dziuk - Wystąpienie z dnia 27 maja 2020 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz niektórych innych ustaw

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
18 wyświetleń
0

Stenogram

5. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz niektórych innych ustaw (druki nr 334 i 386).

Poseł Sprawozdawca Barbara Dziuk:

    (Wypowiedź posła jest wyświetlana na telebimach)

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chcę przedłożyć sprawozdanie z posiedzenia Komisji Zdrowia, które odbyło się w dniu wczorajszym, o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz niektórych innych ustaw, druk nr 334.

    Ustawa została zmieniona w związku z wynikającym z art. 61 ust. 4 rozporządzenia nr 1272/2008 zakończeniem możliwości stosowania w ustawie przepisów dyrektyw 67/548/EWG i 1999/45/WE. Dokonano zmian w przepisach ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach. Uchylono przepisy, w których stosowane jest niefunkcjonujące już nazewnictwo, oraz wprowadzono nowe definicje.

    Z innych ustaw wykreślono zwroty odnoszące się do przepisów, które od 1 czerwca 2017 r. nie obowiązują, a także zmieniono brzmienie tych przepisów. Dokonano zmian dotyczących obowiązków informacyjnych odnoszących się do mieszanin stwarzających zagrożenie. Informacje w związku z dostosowaniem prawa polskiego do załącznika nr 8 do rozporządzenia nr 1272/2008 nakładającego obowiązek przekazywania danych o mieszaninach wprowadzanych do obrotu i sklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie na podstawie wywieranych skutków fizycznych lub działania na zdrowie są zbierane poprzez prezesa Biura do spraw Substancji Chemicznych powołanego zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy organu właściwego.

    W ustawie zostały wprowadzone regulacje dotyczące sposobu oficjalnego komunikowania się prezesa Biura do spraw Substancji Chemicznych z organami państw trzecich, jak również z organizacjami międzynarodowymi, instytucjami Unii Europejskiej, a także z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

    Trzeba również podkreślić, że w ustawie jest opisana kontrola i weryfikacja certyfikowanych jednostek badawczych, która może następować na wniosek jednostek właściwych do spraw kontroli i weryfikacji spełniania zasad dobrej praktyki laboratoryjnej. Instytucje mogą bezpośrednio wnioskować do biura o dokonywanie kontroli i weryfikacji spełniania zasad dobrej praktyki laboratoryjnej przez jednostki badawcze w Polsce.

    W ustawie zmieniono nazwę organu administracyjnego z inspektora do spraw substancji chemicznych na prezesa Biura do spraw Substancji Chemicznych, co wynika z charakteru wykonywanych zadań.

    Trzeba podkreślić, że ustawa jest zgodna z przepisami Unii Europejskiej i jest bardzo potrzebna Polsce. Dziękuję pięknie.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
2.3
Pozycja w rankingu:
300
Liczba głosów: 96
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.