Zgłoś uwagi

Poseł Sylwester Tułajew - Wystąpienie z dnia 07 maja 2020 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o partnerstwie w zakresie stosunków i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Nową Zelandią, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 5 października 2016 r.

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
7 wyświetleń
0

Stenogram

24. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o partnerstwie w zakresie stosunków i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Nową Zelandią, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 5 października 2016 r. (druki nr 305 i 361).

Poseł Sylwester Tułajew:

    Dziękuję bardzo.

    Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze! Panie i Panowie Posłowie! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość w sprawie projektu ustawy o ratyfikacji Umowy o partnerstwie w zakresie stosunków i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Nową Zelandią, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 5 października 2016 r. Wszystko to zostało zawarte w druku sejmowym nr 305.

    Szczegółowo omówił ten projekt pan poseł sprawozdawca. Również na posiedzeniu połączonych komisji omawialiśmy szczegółowo zakres współpracy. Chciałbym zwrócić uwagę, że projekt dotyczy rozszerzenia zakresu relacji gospodarczych i handlowych, a także współpracy w obszarze wymiaru sprawiedliwości, w obszarze spraw wewnętrznych oraz współpracy przy zwalczaniu terroryzmu i cyberprzestępczości.

    Umowa stwarza możliwości współpracy również w takich dziedzinach jak środowisko, zmiany klimatyczne, zagadnienia sanitarne i fitosanitarne, badania naukowe, innowacje i społeczeństwo informacyjne, edukacja, kultura, turystyka, energia i sport. Umowa obejmuje szereg tytułów. Pragnę zwrócić uwagę na tytuł V: Współpraca w dziedzinie sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa. W tym tytule zapisano, że strony, Unia Europejska z jednej strony, z drugiej strony Nowa Zelandia, będą rozwijać współpracę w sprawach cywilnych i handlowych, w sprawach karnych, zobowiązują się do zacieśnienia współpracy w zakresie pomocy prawnej. Strony potwierdzają też zobowiązanie do zwalczania międzynarodowej przestępczości i korupcji, niedozwolonych środków odurzających, cyberprzestępczości, prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Państwa członkowskie Unii Europejskiej i Nowa Zelandia zobowiązują się ponadto do readmisji swoich obywateli przebywających nielegalnie na terytorium drugiej strony. Ten tytuł reguluje też kwestie ochrony konsularnej oraz zawiera deklaracje o ochronie danych osobowych.

    Chciałbym zwrócić uwagę, że zarówno Unia Europejska, jak i Nowa Zelandia zobowiązały się do wspólnych działań na rzecz promocji, pokoju, stabilności i dobrobytu w regionie Azji i Pacyfiku. Umowa jest bardzo dobra, bardzo ważna, podkreślająca nasze relacje, relacje Unii Europejskiej z Nową Zelandią, jak również bardzo ważną i potrzebną współpracę z Polską.

    W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość proszę (Dzwonek) o przyjęcie tej ustawy.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
2
Pozycja w rankingu:
387
Liczba głosów: 22
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.