Zgłoś uwagi

Poseł Marek Krząkała - Wystąpienie z dnia 07 maja 2020 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w zakresie ocen oddziaływania na środowisko i strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, podpisanej w Neuhardenberg dnia 10 października 2018 r.

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
7 wyświetleń
0

Stenogram

25. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w zakresie ocen oddziaływania na środowisko i strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, podpisanej w Neuhardenberg dnia 10 października 2018 r. (druki nr 346 i 362).

Poseł Marek Krząkała:

    Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu klubu Koalicja Obywatelska mam zaszczyt przedstawić stanowisko w sprawie projektu ustawy o ratyfikacji umowy między rządem RP a rządem Republiki Federalnej Niemiec w zakresie ocen oddziaływania na środowisko i strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.

    Sama ustawa umożliwia prezydentowi w oparciu o art. 89 ust. 1 konstytucji ratyfikację przedmiotowej umowy. Taki tryb ratyfikacji jest zgodny z opinią BAS, która uznaje go za właściwy. Omawiana umowa przynosi obu stronom wiele korzyści. Po pierwsze, jak już zresztą wspomniał pan poseł sprawozdawca, umowa stara się w sposób kompleksowy uregulować i usprawnić kwestie prawne związane z oceną oddziaływania na środowisko dla projektów i inwestycji transgranicznych. Po drugie, pozwoli samorządom na sprawniejszą realizację swoich przedsięwzięć po obu stronach granicy. Po trzecie, ta umowa jest przykładem dobrej współpracy międzysąsiedzkiej potwierdzającej, że naszym partnerem strategicznym są i powinni być Niemcy, i to nie tylko gospodarczym czy handlowym. Po czwarte, umowa pokazuje również korzyści płynące z faktu, że jesteśmy członkiem europejskiej wspólnoty, że wyznajemy ten sam porządek prawny i że warto w Unii pozostać. Po piąte wreszcie, umowa przyczyni się do większej ochrony środowiska, gdyż przy wszelkiego rodzaju inwestycjach strony zmuszone będą szukać takich rozwiązań, które wyeliminują lub znacząco zminimalizują negatywne skutki wpływu na środowisko.

    Podsumowując, ta umowa jest ważna, potrzebna, społecznie uzasadniona, tryb ratyfikacji jest zgodny z naszą konstytucją, dlatego klub Koalicji Obywatelskiej będzie głosował za przyjęciem przedmiotowej ustawy. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
3
Pozycja w rankingu:
162
Liczba głosów: 8
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.