Zgłoś uwagi

Poseł Marek Suski - Wystąpienie z dnia 29 kwietnia 2020 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
7 wyświetleń
0

Stenogram

2. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne (druki nr 269 i 321).

Poseł Sprawozdawca Marek Suski:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Przepraszam, ale dobiegłem z drugiej sali, gdzie głosowałem. W tej maseczce trochę trudno złapać oddech.

    (Poseł Piotr Zgorzelski: Można zdjąć.)

    Można zdjąć? Dobrze, dziękuję bardzo. Będę mógł złapać oddech.

    (Poseł Barbara Bartuś: Można wrócić do życia.)

    Szanowni Państwo! Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie komisji do rządowego projektu zmiany ustawy - Prawo energetyczne, druki nr 269 i 321.

    To jest projekt dotyczy ujednolicenia reżimu prawnego w stosunku do wszystkich gazociągów przesyłowych przebiegających przez granicę Rzeczypospolitej, niezależnie od tego, czy łączą one Polskę z systemem gazowym państwa członkowskiego Unii Europejskiej i EFTA, czy też państwa niebędącego stroną żadnej z tych umów, oraz zapewnienia jednolitego stosowania prawa Unii Europejskiej wobec takiej infrastruktury. Jest to, szanowni państwo, projekt dostosowujący polskie prawo do prawa Unii Europejskiej. Jest to też związane z tym, że Polska wnioskowała, aby tego typu rozwiązania zostały przyjęte w Unii Europejskiej. Udało się, zostały przyjęte. Będzie to obejmować wszystkie połączenia gazowe z krajami Unii Europejskiej, czy są to kraje Unii, czy spoza Unii, czy jest to rurociąg, gazociąg rosyjski łączący z Unią Europejską, czy są to polskie gazociągi łączące z Litwą, Słowacją czy innymi państwami z nami sąsiadującymi.

    Szanowni Państwo! Do projektu ustawy zgłoszono również poprawkę. Chodzi o poprawkę do art. 1. Jest to poprawka dotycząca promocji energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Chodzi o wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych związanych z tym, czy wydanie warunków przyłączenia lub zawarcie umowy przyłączeniowej jednostki kogeneracji do sieci przesyłowej gazowej lub sieci dystrybucji stanowi podjęcie decyzji inwestycyjnej w rozumieniu art. 2 pkt 3a ustawy, co uniemożliwiałoby spełnienie tzw. efektu zachęty. Zaproponowano również krótkie vacatio legis odnośnie do tej zmiany, ponieważ jest to zmiana dostosowująca przepisy.

    Chodzi o to, żeby jak najszybciej na najbliższych aukcjach oraz w ramach naboru można było dopuścić te procedury, aby mogło to się odbywać zgodnie ze zmienionymi przepisami. Konsekwencją poprawki będzie zmiana nazwy proponowanej ustawy.

    Szanowni Państwo! Na posiedzeniu komisji toczyła się dość ożywiona, jak na warunki utrudnione w związku z procedowaniem zdalnym, dyskusja. Zgłoszono szereg różnego rodzaju uwag, ale generalnie zdecydowana większość była za tym, żeby ten projekt wraz z poprawkami poprzeć.

    Były też wątpliwości dotyczące Urzędu Regulacji Energetyki odnośnie do tego, czy tego rodzaju poprawki są zasadne. Mam tu odpowiedź. Odpowiedź została dostarczona posłom z komisji od prezesa urzędu pana dr. inż. Rafała Gawina. W mojej opinii, cytuję, zaproponowana zmiana jest zasadna i będzie służyła rozwojowi kogeneracji opartej o paliwa gazowe w kraju.

    Projekt nowelizacji został wcześniej uzgodniony z Urzędem Regulacji Energetyki. To rozwiewa wątpliwości, jakie były zgłaszane na posiedzeniu komisji.

    W związku z tym bardzo proszę Wysoką Izbę o przyjęcie tego projektu, gdyż jest on potrzebny polskiej gospodarce. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.