Zgłoś uwagi

Poseł Anna Milczanowska - Wystąpienie z dnia 30 kwietnia 2020 roku.

Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
35 wyświetleń
0

Stenogram

9. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 342 i 349).

Poseł Anna Milczanowska:

    Dziękuję bardzo.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość chciałabym przedstawić stanowisko odnośnie do projektu ustawy z druków nr 342 i 349.

    Przyjęcie ustawy będzie służyć unowocześnieniu sposobu pobierania opłat za korzystanie z dróg publicznych związanych z przejazdami pojazdów samochodowych. Obecnie stosowany system elektronicznego poboru opłat wymaga posługiwania się urządzeniami dedykowanymi jedynie temu celowi, jak również osobistego stawiennictwa korzystających z dróg w punkcie obsługi celem wypełnienia dokumentów oraz zawarcia umowy. Projektowane rozwiązania zakładają wprowadzenie w pełni elektronicznego systemu obsługi oraz ograniczenie obowiązków korzystających z dróg publicznych.

    Proponowane rozwiązania legislacyjne zakładają wprowadzenie nowszej technologii do wykorzystania przez system elektronicznego poboru opat. Odejście od stosowanej obecnie technologii radiowej na rzecz technologii pozycjonowania satelitarnego wiązać się będzie z oszczędnościami zarówno po stronie korzystających z dróg, jak i po stronie podmiotów odpowiedzialnych za infrastrukturę systemu opłat. Ci pierwsi nie będą zobowiązani do zakupu kosztownych urządzeń pokładowych. Finanse publiczne odniosą natomiast korzyść w postaci oszczędności wynikającej ze zmniejszenia zasobu infrastruktury technicznej koniecznej do obsługi systemu. Zgodnie z projektem ustawy korzystający z dróg będą mogli wybrać jedno z trzech proponowanych narzędzi umożliwiających użytkowanie nowego systemu. Prócz urządzeń pokładowych będą mogli dostosować do potrzeb nowego systemu opłat wykorzystywane już zewnętrzne systemy lokalizacyjne, tzw. ZSL, a nawet użyć innych urządzeń korzystających z systemu pozycjonowania satelitarnego, umożliwiających za pomocą dedykowanej aplikacji komunikację z systemem opłat. Ostatnia ewentualność minimalizuje koszt włączenia się do systemu przez korzystających z dróg. Będą oni mogli korzystać m.in. z tabletów czy smartfonów. Ponadto cały proces rejestracji użytkownika będzie się odbywał z wykorzystaniem systemu informatycznego wykorzystującego możliwość implementowania danych znajdujących się w centralnej ewidencji pojazdów lub Centralnym Rejestrze Danych Podatkowych. Powyższe zarówno pozytywnie wpłynie na zmniejszenie obciążeń finansowych użytkowników, jak i znacząco uprości i przyspieszy procedurę rejestracji.

    Projekt ustawy przewiduje także zmianę kompetencji ministra właściwego do spraw transportu. Powierza mu realizowanie polityki państwa w zakresie opłaty elektronicznej i opłaty za przejazd autostradą. Będzie on odpowiedzialny m.in. za określenie kierunków rozwoju sieci drogowej oraz stawek opłaty elektronicznej, prowadzenie działalności analitycznej i prognostycznej w zakresie związanym z istnieniem systemu opłat. Z kolei zadanie poboru opłaty elektronicznej oraz opłaty za przejazd autostradą przejąłby szef Krajowej Administracji Skarbowej. Powyższe służyłoby konsolidacji zadań administracji w obszarze poboru danin i opłat oraz znacząco zmniejszyłoby koszty wdrożenia nowego systemu, gdyż przy jego tworzeniu można by wykorzystać dotychczasowe doświadczenia i posiadane komponenty techniczne systemów stosowanych przez Krajową Administrację Skarbową.

    Przepisy będące obecnie przedmiotem obrad Wysokiego Sejmu wprowadzą ułatwienia dla korzystających z dróg publicznych i będą jednocześnie źródłem oszczędności zarówno dla użytkowników, jak i dla finansów publicznych.

    Mając powyższe na względzie, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość będzie głosował za przyjęciem projektu ustawy w całości.

    Panie Marszałku! Chciałabym złożyć na pana ręce trzy poprawki, które klub Prawa i Sprawiedliwości wnosi do projektu tej ustawy teraz, w drugim czytaniu. Bardzo proszę. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.