Zgłoś uwagi

Joanna Borowiak, Krzysztof Sobolewski, Lidia Burzyńska, Marlena Maląg - pytanie z 30 kwietnia 2020 r.

Pytania w sprawach bieżących
 
Posłowie Joanna Borowiak, Krzysztof Sobolewski, Lidia Burzyńska, Marlena Maląg - PiS
w sprawie efektów działania przygotowanej przez rząd tarczy antykryzysowej w zakresie ochrony miejsc pracy w związku z pandemią koronawirusa i zagrożeniem negatywnymi skutkami gospodarczymi

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
24 wyświetleń
0

Stenogram

7. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Krzysztof Sobolewski:

    Dziękuję.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! W związku z wprowadzeniem przez rząd Prawa i Sprawiedliwości pakietu rozwiązań zawartych w tarczy antykryzysowej zawierającej instrumenty chroniące i wspierające polskich przedsiębiorców przed skutkami gospodarczymi pandemii koronawirusa i w związku z tym, że pakiet ten zawiera szczegółowe rozwiązania mające na celu ochronę miejsc pracy, co jest kluczowe dla stabilizacji w polskich rodzinach, mam pytania do pani minister.

    Jaka liczba wniosków została do tej pory złożona przez przedsiębiorców w związku z ochroną miejsc pracy? Ile tych wniosków zostało zrealizowanych i na jaką kwotę? Pani minister, muszę też zadać pytanie związane z funkcjonowaniem powiatowych urzędów pracy. Czy prawdą jest, że w niektórych powiatowych urzędach pracy rozpatrywanie tych wniosków spotyka się z pewnymi trudnościami? Są one rozpatrywane bądź w dłuższym okresie, bądź to w liczbie bardzo znikomej, mówię tu o przykładach wniosków mikroprzedsiębiorców, gdzie w powiatowym urzędzie pracy w Gdańsku do tej pory prawdopodobnie rozpatrzono zaledwie 11% wniosków, w powiatowym urzędzie pracy w Łodzi rozpatrzono niecałe 12% wniosków, i co jest dosyć zaskakujące, w Warszawie rozpatrzono takich wniosków zaledwie 6%. Z czym to jest związane? Nie chciałbym wierzyć w to, że jest to działanie celowe, bardziej chciałbym wierzyć, że jest to związane z trudnościami organizacyjnymi i problemami w funkcjonowaniu powiatowych urzędów pracy. Ale bardzo bym prosił panią minister o informacje. Dziękuję serdecznie. (Oklaski)

7. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Magdalena Maląg:

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Wsparcie dla polskich rodzin, wsparcie dla polskich przedsiębiorców, co jest zawarte w naszej tarczy antykryzysowej, to przede wszystkim ochrona miejsc pracy. Ochrona miejsc pracy jest dla nas priorytetem, bo za tymi miejscami pracy stoją konkretne rodziny, konkretne ludzkie sprawy. I od samego początku, a możemy powiedzieć dzisiaj, 30 kwietnia, że już właściwie miesiąc, realizujemy program wsparcia związany z sytuacją kryzysową spowodowaną pandemią, w jakiej jesteśmy.

    Odpowiadając na pytania pana posła - bardzo się cieszę, że one tutaj padły - również dotyczące powiatowych urzędów pracy, ja jeszcze rozszerzę to o wojewódzkie urzędy pracy, zadania te są realizowane przez jednostki samorządu, powiatowe urzędy pracy i wojewódzkie urzędy pracy. My jako rząd zarówno zabezpieczamy środki na ochronę tych miejsc pracy, jak i przekazujemy do powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy środki na obsługę tego zadania, 0,5% od kwoty tych wniosków, które są właśnie w danej jednostce realizowane, dlatego że zdajemy sobie sprawę z tego, że priorytetem jest to, aby ludzie nie tracili pracy, aby ochronić miejsca pracy, a więc aby te urzędy sprawnie działały. Spotykamy się, właściwie można powiedzieć, że każdego dnia, z wojewódzkimi urzędami pracy, wymieniając informacje, a z powiatowymi urzędami pracy były poprzez wojewodów konferencje, ale także przez konwenty tych powiatowych urzędów pracy.

    Realizacja wygląda następująco: wniosków na ochronę miejsc pracy zostało złożonych 2 557 554, a więc konkretne rodziny, konkretni pracownicy stoją za tymi wnioskami. A więc nam, rządowi Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy zależy przede wszystkim na tym, aby jak najsprawniej, jak najszybciej zostały wypłacone środki. Środki, gwarantuję, będą systematycznie przekazywane do wojewódzkich, powiatowych urzędów pracy.

    Jak przedstawia się na chwilę obecną realizacja? Przede wszystkim są dwa takie źródła finansowania, a więc wsparcie ochrony miejsc pracy poprzez fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych, dofinansowanie do konkretnego miejsca pracy, w zależności, czy to jest przestój ekonomiczny, czy to jest obniżony wymiar czasu pracy pracowników. Do tej pory zostały wypłacone kwoty 1 668 851 431 zł. To tak naprawdę jest bardzo duże wsparcie i ci przedsiębiorcy... To zadanie realizowane jest przez wojewódzkie urzędy pracy, za co bardzo dziękuję, i to zadanie jest realizowane sprawnie.

    Kolejnym mechanizmem wsparcia są mikropożyczki przytoczone tutaj przez pana posła. Jest bardzo duże zainteresowanie mikropożyczkami, które również są skierowane do tych malutkich przedsiębiorców, ale także do samozatrudnionych. Na dzień dzisiejszy została wypłacona kwota 828 106 929 zł dla 166 337 pożyczek. To zadanie realizują powiatowe urzędy pracy i te powiatowe urzędy pracy dostały, tak jak powiedziałam, wsparcie w zależności od ilości środków, które są wydatkowane na realizację tego zadania od rządu, 0,5%. Spotykamy się z samorządowcami, bo tak jak wielokrotnie z tej mównicy sejmowej było mówione, to jest nasze wspólne działanie: ochrona miejsc pracy. Różnie wygląda ta realizacja. Ja dzisiaj jestem też po takim spotkaniu. Przede wszystkim rozmawiam też z dużymi miastami. Tutaj przede wszystkim jest wyzwanie dla tych powiatowych urzędów pracy.

    Ostatnia sytuacja w naszym kraju była taka, że było niskie bezrobocie, a więc urzędy pracy realizowały swoje zadania, tak naprawdę głównie organizując różnego typu szkolenia, aktywizacje osób bezrobotnych, ale dzisiaj jest wyzwanie. Dzisiaj tak naprawdę jest 5 minut dla tych powiatowych urzędów pracy, które doposażone w środki właśnie przez rząd (Dzwonek) to zadanie realizują. I liczę na to, że to zadanie będzie realizowane bardzo sprawnie. Jeśli chodzi o środki, które zostały przeznaczone, już wypłacone na postojowe, czyli realizowane z Funduszu Pracy przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, to została wypłacona kwota 352 886 820 zł na 176 tys. 298 tys. wniosków.

    Podsumowując, łączna kwota na ochronę miejsc pracy na chwilę obecną to prawie 3 mld zł przekazane przez rząd plus środki na obsługę tego zadania przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy. Dlatego z tej mównicy sejmowej proszę też państwa samorządowców, bo jeśli chodzi o powiatowe urzędy pracy i wojewódzkie, to jest to w państwa gestii, spotykaliśmy się, rozmawialiśmy, aby wesprzeć. My zabezpieczamy środki, po państwa stronie jest organizacja, tak aby przedsiębiorca, a za konkretnym przedsiębiorcą stoi konkretny człowiek, konkretna rodzina, dostali jak najszybciej pieniądze. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

7. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Joanna Borowiak:

    (Wypowiedź posła jest wyświetlana na telebimach)

    Bardzo dziękuję.

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Pani Minister! Bardzo dziękuję za udzielenie wyczerpującej odpowiedzi na postawione pytanie i proszę pozwolić, że korzystając z okazji, również podziękuję w imieniu przedsiębiorców i pracowników za przygotowanie pakietu tarczy antykryzysowej, który to pakiet wspiera przedsiębiorców, ale wspiera też pracowników w tej trudnej sytuacji gospodarczej, w której obecnie się znajduje nasz kraj.

    Pani minister mówiła o ochronie miejsc pracy. Tak, to bardzo ważny element tarczy antykryzysowej, której kolejne rozszerzenia odpowiadają na kolejne potrzeby przedsiębiorców, ale także pracowników. Mówiła pani minister o kwotach przeznaczanych na ochronę miejsc pracy od początku wejścia w życie tarczy antykryzysowej, a ja chciałabym zapytać o to, ile na chwilę obecną (Dzwonek) ochroniono już miejsc pracy. Jakie jeszcze rząd planuje w tym zakresie przedsięwziąć działania? Ile miejsc pracy docelowo ma być ochronionych i jakie są dalsze plany? Dziękuję.

7. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Magdalena Maląg:

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Od początku funkcjonowania tarczy antykryzysowej skierowanej do polskich przedsiębiorców, dla wsparcia polskich przedsiębiorców i ochrony miejsc pracy, możemy śmiało powiedzieć, że zostało ochronionych 2 mln miejsc pracy, na które zostały przeznaczone konkretne środki finansowe zabezpieczone przez państwo. Dowodem tego... Wielokrotnie z tej mównicy sejmowej państwo podejmujecie taki temat, że tarcza nie działa. Tarcza działa. Warto spojrzeć w wykaz, który publikujemy na naszej stronie każdego dnia, pięć firm z każdego województwa z najwyższym dofinansowaniem. A więc to są konkretne wsparcia, które idą do konkretnych przedsiębiorstw, bo w tych przedsiębiorstwach są polskie rodziny.

    Działania, o co pani poseł pytała, które będziemy podejmować, to przede wszystkim działania, które nadal będą aktywizowały osoby, które mogą stać się bezrobotne. Chodzi o to, żeby w tym okresie osoby nie pozostawały na zasiłku dla bezrobotnych, tylko mogły podejmować pracę. Mamy to zdiagnozowane, mamy przygotowany kolejny pakiet, będziemy to prezentować w kolejnych działaniach. Chodzi przede wszystkim o to, aby polska rodzina, aby polski przedsiębiorca miał zachowaną płynność. Ochronionych mamy 2 mln miejsc pracy. Dziękuję pięknie. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.