Zgłoś uwagi

Andrzej Gawron, Krzysztof Kubów, Teresa Wargocka, Barbara Dziuk - pytanie z 30 kwietnia 2020 r.

Pytania w sprawach bieżących
 
Posłowie Andrzej Gawron, Krzysztof Kubów, Teresa Wargocka i Barbara Dziuk - PiS
w sprawie liczby wykonywanych testów na obecność koronawirusa SARS-CoV-2

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
53 wyświetleń
0

Stenogram

7. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Andrzej Gawron:

    (Wypowiedź posła jest wyświetlana na telebimach)

    Witam serdecznie, panie marszałku. Witam, panie ministrze. Zadaję pytanie wirtualnie z mojego biura poselskiego, z Lublińca, z powiatu lublinieckiego, gdzie jesteśmy w bardzo dużym stopniu, może nawet w skali kraju, można powiedzieć, dotknięci chorobą COVID-19. Na 77 tys. mieszkańców mamy wynik dodatni u 263 osób i 25 ofiar śmiertelnych. Z terenu widzę, jak ważna jest ilość testów, jaka jest wykonywana, jak ważna jest ilość laboratoriów, które robią badania w tym kierunku, i jak ważna jest szybkość przeprowadzania tych badań. Dobrze się stało, że dzięki tym działaniom, które były prewencyjnie zastosowane w Polsce, udało się zmniejszyć, wypłaszczyć tę krzywą zachorowań, to jest bardzo dobre działanie. Odmrażamy już gospodarkę, rozluźniamy obostrzenia. Moim zdaniem tym bardziej teraz, w tym czasie, ilość tych testów, szybkość ich przeprowadzania, masowość są bardzo istotne.

    Mam pytanie do pana ministra, żeby na ten dzień, na ten moment powiedział, jak jest z dostępnością testów, ile tych testów jest wykonywanych, ile funkcjonuje w tej chwili laboratoriów wykonujących badania na obecność koronawirusa, ale też jak opracowano system robienia wymazów, bo to jest chyba troszeczkę słabszy punkt w całym systemie. Prosiłbym też o takie działania, informację o tym, czy ministerstwo przewiduje dalsze działania w tym zakresie, chodzi o zwiększanie liczby laboratoriów czy inne sposoby pobierania wymazów. Dziękuję bardzo.

7. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Sławomir Gadomski:

    Dziękuję bardzo.

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Dziękuję za to pytanie, bo rzeczywiście temat realizacji testów, ich liczby jest od kilku już tygodni tematem, który interesuje państwa, widzimy to po liczbie interpelacji i zapytań, interesuje nas wyjątkowo, bo rzeczywiście monitoring liczby wykonywanych testów i działalności zwiększającej dzisiaj wydajność sieci laboratoryjnej to istotne zadanie stojące w ostatnim czasie przed Ministerstwem Zdrowia.

    Warto może na początku bardzo krótko usystematyzować temat testów. Bo my mówimy o testach dość powszechnie, ale myśląc o testach, trzeba mieć na uwadze, że mamy różne rodzaje testów, służące do różnych rodzajów działalności czy stosowane w różnych momentach. Te testy, o których mówimy dość powszechnie, których liczbę raportujemy, to testy genetyczne, testy, które są dzisiaj jedyną uznaną i potwierdzoną metodą wykrywania koronawirusa. Ale oprócz testów genetycznych mamy jeszcze możliwości dokonywania testów antygenowych. To tzw. szybkie testy, też dość głośno w ostatnim czasie o tych szybkich testach było. To testy, które rzeczywiście wykrywają, czy dana osoba jest zarażona. Robią to w sposób szybki. Czas oczekiwania na wynik wynosi rzeczywiście między 15 minutami a godziną. Ale nie są one tak czułe i nie są tak dokładne jak testy genetyczne, o których raportujemy. Te szybkie testy, o których mówię, podlegają aktualnie walidacji, weryfikacji i przeszły przez pierwsze sito w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładzie Higieny. Dzisiaj te testy są weryfikowane w kilku szpitalach w Polsce po to, żeby rzeczywiście przed ich, mówiąc kolokwialnie, wypuszczeniem do jednostek mieć pewność, jaką czułość mają i w jakich stanach klinicznych mogą być stosowane. Warto zauważyć, że są to testy, które rzeczywiście mogą przyspieszyć triaż pacjenta na SOR-ach. Szybkie testy antygenowe, jeżeli tylko pozytywnie przejdą tę weryfikację, chcielibyśmy de facto tam skierować, po to, żeby rzeczywiście podejrzanego pacjenta, który wchodzi do szpitala, przede wszystkim właśnie do szpitalnych oddziałów ratunkowych, można było w szybki sposób zweryfikować, a w przypadku pozytywnego wyniku - poddać go testowi genetycznemu, który to potwierdzi.

    Mówimy jeszcze też dość głośno o testach immunologicznych. Niektóre kraje już dość masowo rozpoczynają testowanie za pomocą testów immunologicznych. To są testy, które w pewnym sensie nie wykrywają w sposób jednoznaczny wirusa, natomiast wykrywają przeciwciała, czyli w pewnym sensie obrazują, czy dana osoba albo w danej chwili przechodzi w dość zaawansowanym stopniu koronawirusa, albo ma już przeciwciała, czyli w pewnym sensie nabyła odporność. To testy, które będziemy stopniowo wdrażać. Natomiast dzisiaj eksperci uważają, że w tym momencie epidemii, w którym jesteśmy, jest za wcześnie na powszechne i masowe ich testowanie.

    Przejdę do czegoś, co odpowie pewnie na dużą część pytań dotyczących pewnej strategii testowania. W pierwszym tygodniu maja chcielibyśmy jako Ministerstwo Zdrowia ogłosić taką strategię: pokazać krok po kroku kogo, czyli które grupy, jakimi testami chcemy w najbliższym czasie testować. Pracujemy nad tym oczywiście wspólnie z ekspertami, z zespołem ekspertów przy ministrze zdrowia, z ekspertami ds. epidemiologii. Mam nadzieję, że początek maja to będzie rzeczywiście ten moment, kiedy będziemy mogli o tym podyskutować i upublicznić ten dokument.

    Wracając może bardziej szczegółowo do pytania - bo patrzę, że czas mi się kończy, choć wydawało się, że mam go więcej - sieć tzw. laboratoriów COVID to dzisiaj 100 podmiotów, według aktualnej listy ministerialnej. Nadal zwiększamy liczbę laboratoriów, które wykonują te badania. Kolejne 11 wniosków podlega aktualnie eksperckiej ocenie zespołu, który powołaliśmy w Ministerstwie Zdrowia, przy ministrze zdrowia. To zespół ekspertów, który rzeczywiście wydaje rekomendację, czy dane laboratorium wpisać na tę listę, czy nie wpisać. Procedura weryfikacji, oczywiście formalna, jest stosunkowo uproszczona jak na czasy, w których jesteśmy. Wiadomo, że nie ma kontroli, nie jedzie tam żaden zespół wizytatorów. Na to dzisiaj nie możemy sobie pozwolić, ale pewne kryteria formalne oczywiście są weryfikowane. Takie laboratorium, które wchodzi na listę, również podlega praktycznie obowiązkowi weryfikacji i walidacji w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego. Musi wysłać wstępnie określoną liczbę próbek do badania i potem co miesiąc sukcesywnie te próbki wysyłać.

    W Polsce do tej pory zrealizowano ok. 340 tys. testów. Tu padło pytanie konkretnie o województwo śląskie. (Dzwonek) Tam było wykonanych ponad 27 tys. testów. Dzisiaj wydajność sieci laboratoriów, czyli tych stu, wynosi ok. 20-25 tys. testów na dobę. To więcej niż robimy dziennie, bo dzisiaj liczba zlecanych testów oscyluje na poziomie 12-14 tys. Dzisiaj chyba, czy według danych za wczoraj, ta liczba wynosi ok. 15 tys. testów. Można powiedzieć, że zabezpieczenie, jeśli chodzi o testy, mamy dość dobre. Do tej pory wydaliśmy ponad 0,5 mln testów do laboratoriów. Laboratoria również nabywają testy...

    Wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty:

    Panie ministrze, niestety pana czas zbliża się ku końcowi, ale mam dla pana dobrą informację...

    Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Sławomir Gadomski:

    Panie marszałku, jakbym 30 sekund...

    Wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty:

    Ale niech pan posłucha. Będzie pytanie dodatkowe i wtedy ma pan znowu 3 minuty.

    Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Sławomir Gadomski:

    To skorzystam z okazji.

7. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Andrzej Gawron:

    (Wypowiedź posła jest wyświetlana na telebimach)

    Czy mogę już mówić?

    Wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty:

    Tak, bardzo prosimy, czekamy z utęsknieniem.

    Poseł Andrzej Gawron:

    Dziękuję, panie marszałku.

    Ja również czekam z utęsknieniem na zadanie dodatkowego pytania. Panie ministrze, dziękuję za te szczegółowe informacje. Prosiłbym, żeby jeszcze coś dopowiedzieć, jeżeli chodzi o Śląsk. Z tego, co wiem, na początku było tylko jedno laboratorium, później ta suma powiększyła się do pięciu laboratoriów. Był też problem z laboratorium w Zabrzu, gdzie na jakiś czas wstrzymano robienie testów. Wiemy, że województwo śląskie jest chyba drugim w kolejności po mazowieckim, jeżeli chodzi o skalę występowania choroby. Tak że prosiłbym jeszcze odnieść się do tego, jeśli chodzi o nasz teren. Mówił pan, że jest 11 wniosków o to, żeby laboratoria mogły przystąpić do takich badań. Czy ma pan może informację, czy to są podmioty też z województwa śląskiego? Jeszcze w kwestii DPS-ów chciałbym o coś dopytać: Czy jest jakiś plan szerszego testowania i pracowników, i mieszkańców domów pomocy społecznej? Dziękuję. (Dzwonek)

7. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Sławomir Gadomski:

    Dziękuję. Postaram się już nie nadużywać państwa czasu i cierpliwości i zmieścić się w tych 3 minutach.

    Do pewnego czasu wydajność laboratoryjna na Śląsku, jeśli chodzi o mieszkańców, być może była niższa niż w innych częściach kraju. Wydaje się, że dzisiaj ten temat staje się nieaktualny. Deklarowana wydajność laboratoriów na Śląsku to dzisiaj ponad 2200 testów na dobę, czyli de facto ok. 10% łącznej wydajności sieci laboratoryjnej. Wśród tych 11 wniosków o dodatkowy wpis rzeczywiście dwa dotyczą województwa śląskiego. Dodatkowo jeszcze nie zawnioskowało o to laboratorium podległe ministrowi zdrowia, laboratorium w regionalnym centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa, które szykuje się do tego. Mam nadzieję, że w ciągu tygodnia będzie gotowe. To laboratorium, które dysponuje bardzo wydajnym sprzętem. Wydajność dobowa zwiększy się o 1 tys. Maksymalne moce regionalnego centrum krwiodawstwa to 1 tys. testów na dobę, więc wydaje się już, że rzeczywiście na terenie Śląska ten problem został właściwie zaadresowany.

    Pan poseł zapytał wcześniej o wymazy i o system ich pobierania. Mamy dzisiaj różne kanały. Oczywiście fundamentem są wymazy pobierane od pacjentów, przede wszystkim od osób z podejrzeniem zakażenia w szpitalach, szpitalach jednoimiennych i zakaźnych, ale też w szpitalach, które funkcjonują w trybie normalnym, a są w nich osoby, co do których jest podejrzenie zarażenia. Warto zauważyć, że w dniu wczorajszym minister zdrowia skierował do wszystkich szpitali w Polsce pismo, apel tak naprawdę, przypomnienie co do tego, że w przypadku gdy pojawiają się pewne podejrzenia, wątpliwości co do stanu zdrowia personelu medycznego, należy ten personel poddawać testom, do czego zachęcamy. Testy są refinansowane, finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia i rzeczywiście, jeżeli tylko dyrektorzy mają wątpliwości co do stanu zdrowia pracowników, o których musimy dbać w tym momencie w wyjątkowy sposób, to jak najbardziej należy ich kierować na takie testy.

    Co do Zabrza - i to można połączyć pewną klamrą - rzeczywiście walczymy o wydajność, walczymy o to, żeby laboratoriów było jak najwięcej, ale musimy jednocześnie walczyć o jak najwyższe standardy funkcjonowania. Natomiast w przypadku tego laboratorium mimo rzeczywiście trudnej sytuacji w tamtym momencie dotyczącej wydajności laboratoryjnej na Śląsku pojawiły się wątpliwości, pojawiło się bardzo dużo próbek pozytywnych. Te wątpliwości zostały zweryfikowane, określoną liczbę próbek wysłano do Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego i poddano je tam walidacji. Faktycznie w okresie tej walidacji działalność laboratorium została zawieszona, zawieszony został wpis tego laboratorium na listę ministerialną. Następnie zawieszenie tego laboratorium zostało cofnięte, bo walidacja Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego była pozytywna. (Dzwonek) Dziękuję serdecznie. Dziękuję, panie marszałku.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.