Zgłoś uwagi

Paulina Hennig-Kloska, Maria Janyska, Dariusz Rosati, Mirosław Suchoń, Marlena Maląg - pytanie z 16 kwietnia 2020 r.

Pytania w sprawach bieżących
 
Posłowie Paulina Hennig-Kloska, Maria Janyska, Dariusz Rosati i Mirosław Suchoń - KO, Marlena Maląg PiS
w sprawie skutków obostrzeń gospodarczych wprowadzonych w związku ze zwalczaniem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 oraz informacji o wdrożeniu konkretnych rozwiązań w ramach tzw. tarczy antykryzysowej i ryzyku zwolnień grupowych

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
53 wyświetleń
0

Stenogram

8. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Paulina Hennig-Kloska:

    Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Panie Ministrze! 14 marca rząd premiera Morawieckiego podjął decyzję o zawieszeniu działalności pierwszych gałęzi gospodarki w naszym kraju. Zamknięto wtedy m.in. kawiarnie, bary i restauracje. W dalszej kolejności na czas nieokreślony, bo tak naprawdę do dziś właściciele różnych przedsiębiorstw i firm w Polsce nie wiedzą, jaki będzie ich dalszy los, zawieszono działalność galerii handlowych, kin, teatrów, hoteli, zakładów fryzjerskich i kosmetycznych. Problem ogromnego spadku przychodów oczywiście ze względów naturalnych dotknął branżę turystyczną i przewozową. W efekcie zamrożenia gospodarki wiele Polek i Polaków utraciło bardzo często jedyne źródło dochodów swojego gospodarstwa domowego.

    Podejmując takie kroki, rząd w zasadzie od razu powinien mieć w ręce działania osłonowe, które sprawią, że te firmy przetrwają, że te firmy będą mogły po kryzysie wrócić do normalnej pracy. Takich działań zapewnionych przez rząd od razu nie było. Do dziś w zasadzie tarcza nie jest w całości wdrożona. Dlatego mam pytanie, a w zasadzie parę dokładnych pytań o liczby.

    Ile firm, licząc od 16 marca do dziś, upadło? Ile firm wyrejestrowało się z prowadzenia działalności gospodarczej lub po prostu zawiesiło swoją działalność? Wiemy, że przez ostatnie 3 dni marca było to praktycznie 22 tys. Ile firm - i prosimy o dokładne dane - zgłosiło do urzędów pracy zwolnienia grupowe i jaką liczbę pracowników one objęły? A przede wszystkim jaka realna pomoc trafiła dotychczas do polskich przedsiębiorców? Pytam o konkretne złotówki, które trafiły na ich konta. (Dzwonek) I nie mówię tu o wczorajszym dniu, kiedy rząd w panice, widząc na kartce nasze pytanie, zaczął te pieniądze wypłacać. Proszę o podanie dokładnej liczby do dnia przedwczorajszego. Dziękuję bardzo.

8. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Marek Niedużak:

    Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Postaram się podać te kilka konkretnych liczb, o które pani poseł prosiła. Jest też kilka kwesti, które w pierwszej części pytania miały charakter bardziej ogólny. Od nich zacznę.

    Jest oczywiste, że ograniczenia, które zostały wprowadzone, muszą być wprowadzane jako reakcja na bardzo dynamiczną sytuację. Chyba pan minister Szumowski bardzo dobrze tę myśl kiedyś wyraził, mówiąc, że on się nie podejmuje robić predykcji na czas dłuższy niż 2 tygodnie w takiej sytuacji. W tak dynamicznej i trudnej sytuacji wszyscy działamy. Tak samo zresztą działają ekonomiści czy analitycy gospodarczy. Właściwie jedyne podejście w tej sytuacji, jakie jest możliwe, to podejście scenariuszowe, z założeniem, że nie mamy jednego planu np. na odmrożenie gospodarki, a szczególnie nie mogliśmy go mieć, nie wiem, miesiąc temu. Możliwe jest tylko i wyłącznie przygotowywanie się na różne scenariusze zależnie od przebiegu epidemii i zależnie od tego, jak długo niezbędne będą surowe, tu chyba wszyscy się zgadzamy, obostrzenia. Niemniej te obostrzenia są o tyle pierwszorzędne, że chyba wszyscy się zgadzamy, że ludzkie życie i zdrowie mają większą wagę niż rozwój gospodarczy. Mówię to jako minister właściwy do spraw gospodarki. Po prostu zdaję sobie sprawę, że to nie ministerstwo właściwe do spraw gospodarki powinno grać w tym momencie pierwsze skrzypce.

    Jeśli chodzi o dane, to pierwsza rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to jest to, że Polski Instytut Ekonomiczny szacuje wartość tego pakietu antykryzysowego, określanego najczęściej mianem tarczy, aczkolwiek on jest bardzo wielokomponentowy, na ok. 13,5% PKB, z czego 6% stanowią bezpośrednie wydatki budżetowe i gwarancje państwa w ramach BGK i PFR. Tytułem porównania pakiet fiskalny w kryzysie roku 2009 stanowił ok. 1% PKB. Tak więc skala uruchomionej pomocy jest naprawdę, jak na możliwości naszego kraju mierzone PKB, bardzo, bardzo znacząca.

    Jeśli chodzi o konkretne liczby, to według danych np. BGK w ciągu ostatnich kilku tygodniu w ramach pomocy de minimis uruchomiono blisko 3200 umów kredytowych na łączną kwotę 1200 mln. Jeśli chodzi o pomoc nie de minimis, tylko dla dużych firm, to mamy 96% limitu portfela gwarancji wyczerpanego na dzień dzisiejszy. Jeśli chodzi o dane dotyczące wniosków o pomoc, to wymienię trzy najważniejsze kategorie. Widzę licznik, a chciałbym jeszcze mówić o zwolnieniach grupowych. Jeśli chodzi o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek ubezpieczenia społecznego, mamy na wczoraj wieczorem 565 109 takich wniosków.

    (Poseł Paulina Hennig-Kloska: Ale o rozpatrzone pytamy.)

    Jeżeli chodzi o świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą - 144 964. Jeśli chodzi o wsparcie przewidziane na ochronę miejsc pracy, czyli dla największych firm - tam jest przestój ekonomiczny albo polski odpowiednik modelu 20-40-40 - 10 742 wnioski.

    Kwestia zwolnień grupowych. Z monitoringu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w marcu zgłoszeń dokonały 84 zakłady pracy na liczbę 7800 osób, 7800 pracowników.

    (Poseł Paulina Hennig-Kloska: A kwiecień?)

    Jeśli chodzi o dane dotyczące nie zgłoszeń, tylko samych zwolnień, to one kształtują się nieco inaczej. Muszę je znaleźć w swoim materiale. No nic, w tej chwili nie mogę szybko ich znaleźć, natomiast spróbuję odpowiedzieć w czasie dodatkowym, który zaraz jeszcze będziemy mieli. Dziękuję.

8. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Dariusz Rosati:

    Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! Panie ministrze, myślę, że pan albo jest wprowadzany w błąd, albo pan żyje w jakiejś wirtualnej rzeczywistości. Chcę panu powiedzieć, że skala rzeczywistego zasilenia zapowiedzianego przez rząd, niewypłaconego, wynosi 2,5% PKB. W ramach pierwszej tarczy to było 30 mld zł, w tym 10 z budżetu, w ramach drugiej tarczy - 18 mld zł, w tym 200 mln z budżetu.

    (Poseł Paulina Hennig-Kloska: Pan minister niech słucha.)

    Proszę nie wprowadzać nas wszystkich w błąd. Reszta to są instrumenty kredytowe związane z uruchomieniem rezerw przez NBP itd. Ale przedsiębiorstwa chcą pomocy, a nie kolejnych kredytów. To jest pierwsza sprawa.

    Druga sprawa. Według wszystkich prognoz, panie ministrze, gospodarka polska w II kwartale skurczy się o 10%, jak dobrze pójdzie, i w III kwartale - o 5%. Mam pytanie do pana i do rządu: Co zamierzacie zrobić, żeby wyciągnąć polską gospodarkę ze stanu hibernacji, w który ją wprowadziliście? (Dzwonek) Rzeczywiście walka z wirusem to jest absolutnie najważniejsza sprawa, ale z tego powodu nie wolno paraliżować całej gospodarki. (Oklaski)

8. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Magdalena Maląg:

    Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo! Pani poseł pytała o konkretne środki, konkretne pieniądze. My to realizujemy. Dane, o których pan minister powiedział, jak najbardziej pokazują środki, bo za tymi liczbami złożonych wniosków stoją konkretne przekazane pieniądze, zarówno z Funduszu Pracy, przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jak i przez nas, co realizujemy poprzez powiatowe urzędy pracy i wojewódzkie urzędy pracy.

    (Poseł Paulina Hennig-Kloska: Może być rozpatrzone.)

    Na chwilę obecną, czyli na wczoraj, bo dane są z wczoraj, przekazaliśmy do powiatowych urzędów pracy 3309 mln zł na realizację zarówno mikropożyczek, jak i na wsparcie dofinansowania do wynagrodzeń. Środki te są wypłacane systematycznie. My systematycznie przekazujemy środki zgodnie z zapotrzebowaniami. One w żaden sposób nie leżą. Przytoczę nawet firmy, które wczoraj wypłaciły środki - przytoczę, w jakich województwach, tak dla zaspokojenia ciekawości.

    Z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych również zostały dokonane wypłaty, konkretne już wypłaty - na ponad 381 513 tys. zł. I te wypłaty są systematycznie realizowane - dla ochrony ponad 420 tys. miejsc pracy.

    (Poseł Paulina Hennig-Kloska: Szybciej.)

    Tylko w dniu wczorajszym... Z każdego województwa, gdzie wczoraj były dokonane wypłaty, zebrałam dane dotyczące pieciu firm, które to zrobiły, oraz kwot. Np. w województwie podlaskim wypłacono 1,5 mln zł, w województwie świętokrzyskim - blisko 0,5 mln zł, w województwie śląskim - ponad 6,5 mln zł, w województwie opolskim - ponad 1,5 mln zł, w województwie kujawsko-pomorskim - 0,5 mln zł. Tylko wczoraj dla pięciu pierwszych podmiotów, a pozostałe środki też zostały wypłacone. Zachodniopomorskie - 1 mln, łódzkie - 3 mln zł, dolnośląskie - ponad 10 mln zł, lubuskie - 1 mln, pomorskie - ponad 1,5 mln zł, Małopolska - prawie 5 mln zł.

    Każdego dnia zbieramy te informacje - one będą za chwilę dostępne też na licznikach w powiatowych urzędach pracy, w wojewódzkich urzędach pracy i na naszej stronie. Po to, abyście państwo mieli wgląd do tego, że składane wnioski - bo za nimi jest konkretny pracodawca, konkretny pracownik, konkretna rodzina - są nie tylko zbierane sprawnie, bo są zbierane sprawnie, ale są także realizowane wypłaty, bo to jest naszym celem.

    (Poseł Paulina Hennig-Kloska: Z przykrością muszę stwierdzić, że nie odpowiedzieliście na dwa podstawowe pytania: Ile osób jest bezrobotnych i ile firm zawiesiło swoją działalność?)

    Wicemarszałek Ryszard Terlecki:

    Bardzo dziękuję, pani minister.

    Pani poseł, pani już miała czas na zadanie pytania.

    Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Magdalena Maląg:

    Jeżeli chodzi o...

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.