Zgłoś uwagi

Poseł Arkadiusz Mularczyk - Wystąpienie z dnia 15 kwietnia 2020 roku.

Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o ochronie własności w Rzeczypospolitej Polskiej przed roszczeniami dotyczącymi mienia bezdziedzicznego

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
88 wyświetleń
0

Stenogram

5. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o ochronie własności w Rzeczypospolitej Polskiej przed roszczeniami dotyczącymi mienia bezdziedzicznego (druk nr 282).

Poseł Arkadiusz Mularczyk:

    (Wypowiedź posła jest wyświetlana na telebimach)

    Bardzo dziękuję.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Przypadł mi zaszczyt przedstawienia stanowiska Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o ochronie własności w Rzeczypospolitej Polskiej przed roszczeniami dotyczącymi mienia bezdziedzicznego, druk nr 282.

    Według projektodawców podstawowym założeniem projektu jest ochrona własności w Rzeczypospolitej Polskiej przed roszczeniami dotyczącymi mienia bezdziedzicznego, wysuwanymi m.in. w związku z amerykańską ustawą JUST 447 o niezwłocznym uczynieniu sprawiedliwości ocalonym z Holokaustu, którym nie zadośćuczyniono tych strat.

    W projekcie ustawy określa się sposób postępowania władzy publicznej w przypadku, podkreślam, hipotetycznego zwrócenia się do podmiotów w nim opisanych z roszczeniami dotyczącymi mienia bezdziedzicznego. Zawiera ona nieznaną wcześniej definicję mienia bezdziedzicznego... (Zakłócenia odbioru) ...dotyczącą mienia bezdziedzicznego. Ponadto projekt formułuje liczne zakazy, a nawet kryminalizację skierowaną do organów władzy publicznej, dotyczące szeroko rozumianego nakazu odmowy uwzględnienia roszczeń podnoszonych z tytułu mienia bezdziedzicznego oraz zabezpieczające je przepisy karne.

    Zawarte w projekcie ustawy przepisy mają zakazywać wszelkich czynności zmierzających do zaspokajania roszczeń dotyczących mienia bezdziedzicznego, w tym prowadzenia negocjacji, zawierania ugód czy uznawania roszczeń i powództw, wyrażenia zgody na mediację oraz przyznawania związanych z tym świadczeń pieniężnych czy rzeczowych. Każdy, kto podjąłby się którejkolwiek z tych czynności, podlegałby karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5, natomiast funkcjonariuszowi publicznemu w takiej samej sytuacji groziłaby kara nawet do 25 lat pozbawienia wolności.

    Na wstępie trzeba podkreślić, że doceniamy troskę polskich obywateli, którzy podpisali się, podkreślam, w dobrej wierze, pod obywatelskim projektem ustawy o ochronie własności. W interesie nas wszystkich jest troska o zapewnienie pewności i trwałości oraz ochrony stosunków własnościowych w Polsce. Uważamy jednak, że postawiony w projekcie problem mienia bezspadkowego w Polsce faktycznie nie istnieje. (Zakłócenia odbioru) ...regulacji obowiązujących w naszym kraju w przypadku braku spadkobierców cały pozostawiony majątek polskich obywateli przechodzi na rzecz Skarbu Państwa. Zarówno w prawie polskim, jak i w prawie międzynarodowym nie uznaje się takich interpretacji, o jakich mowa jest w projekcie ustawy, że mienie spadkowe może zostać przekazane jakimś międzynarodowym instytucjom czy podmiotom. Podkreślić także należy, że nasz kraj, Rzeczpospolita Polska, nie jest żadnemu... (Zakłócenia odbioru) ...ani narodowi, ani też... (Zakłócenia odbioru) ...nic winna z tytułu strat i zniszczeń wywołanych II wojną światową. Nie ma też żadnych regulacji międzynarodowych, które Polskę zobowiązywałyby do takich odszkodowań.

    Należy podkreślić, że amerykańska ustawa 447 nie wiąże się z powstaniem żadnych konkretnych roszczeń wobec jakiegokolwiek kraju. W samym JUST Act nie ma też określonych sankcji, a dokument ten dotyczy 46 państw i jest to wewnętrzne wezwanie Kongresu do Departamentu Stanu USA, dlatego straszenie polskiego społeczeństwa ustawą 447 przez część środowisk politycznych oceniam jako wysoce nieodpowiedzialne. Jest dla nas jasne, że temat ten traktowany jest przez to środowisko jako paliwo polityczne i sposób na zbudowanie poparcia politycznego. Niestety filarem tej politycznej akcji jest podważanie naszych partnerskich relacji ze Stanami Zjednoczonymi, ale też kreowanie fałszywego obrazu realności roszczeń żydowskich. Stwierdzenia te są z gruntu rzeczy fałszywe. My dobrze wiemy, że Polska jest krajem, który poniósł największe w stosunku do całkowitej liczby ludności i majątku narodowego starty osobowe i materialne ze wszystkich państw europejskich w wyniku agresji niemieckiej. To Polsce przysługują roszczenia odszkodowawcze od Niemiec, a sprawa reparacji jest sprawą do dziś otwartą politycznie i prawnie. Tak więc to Polska ma roszczenia z tytułu II wojny światowej, natomiast żaden inny kraj czy też organizacja nie ma żadnych roszczeń wobec Polski - trzeba to jeszcze raz wyraźnie i jasno w tej debacie podkreślić.

    Analizując rozwiązania zawarte w przedłożonym projekcie ustawy, trzeba zauważyć, że budzą one poważne wątpliwości w świetle obowiązującego w Polsce i Unii Europejskiej porządku prawnego. Wskazywały na to opinie i stanowiska wszystkich instytucji, które zaopiniowały ten projekt ustawy... (Zakłócenia odbioru) ...ze względu na niski poziom legislacyjny oraz liczne wady tego projektu. Takie stanowisko prezentowały Krajowa Rada Sądownictwa, Sąd Najwyższy, Krajowa Rada Komornicza, ale także Biuro Analiz Sejmowych. Praktycznie wszystkie przedłożone opinie są zgodne: projekt ustawy narusza szereg zapisów konstytucji, ale przede wszystkim konstytucyjne prawo do sądu. Projektodawca nie dowiódł także w uzasadnieniu projektu ustawy, że wprowadzona regulacja ustawodawcza jest w stanie doprowadzić do zamierzonych przez niego skutków oraz jest niezbędna dla ochrony interesu publicznego. Wszystkie opiniujące podmioty podkreśliły też, że jeśli projekt wszedłby w życie, doprowadziłby (Dzwonek) do olbrzymiego chaosu interpretacyjnego... (Zakłócenia odbioru) ...obszernym i często niespójnym systemie prawa cywilnego.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanując jednak głos obywateli, którzy podpisali się pod tym projektem ustawy, jesteśmy gotowi do pracy nad tym projektem obywatelskim we właściwych komisjach sejmowych.

    Wicemarszałek Ryszard Terlecki:

    Dziękuję.

    Poseł Arkadiusz Mularczyk:

    Reasumując: proszę pana marszałka o skierowanie przedmiotowego projektu ustawy do właściwej komisji sejmowej celem podjęcia dalszych prac.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.