Zgłoś uwagi

Poseł Henryk Kowalczyk - Wystąpienie z dnia 07 kwietnia 2020 roku.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o utworzeniu prawdziwej Tarczy antykryzysowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
5 wyświetleń
0

Stenogram

8. i 9. punkt porządku dziennego:


   8. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (druk nr 330).
   9. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o utworzeniu prawdziwej Tarczy antykryzysowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 324).

Poseł Henryk Kowalczyk:

    Panie Marszałku! Państwo Ministrowie! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec projektu rządowego zawartego w druku nr 330 i wobec projektu poselskiego z druku nr 324 przygotowanego przez grupę posłów PSL-Kukiz15.

    (Poseł Władysław Kosiniak-Kamysz: Koalicja Polska - PSL - Kukiz15. Taka jest nazwa klubu parlamentarnego.)

    Dobrze. Koalicja Polska.

    (Poseł Władysław Kosiniak-Kamysz: Bardzo dziękuję. )

    Tak się koalicje zmieniają, że nazwy trudno zapamiętać. Nie zapisałem sobie. Przepraszam bardzo.

    (Poseł Małgorzata Kidawa-Błońska: No naprawdę, kiepska pamięć.)

    Projekt rządowy przedstawiony przez pana ministra Schreibera, uzupełniony przez minister rodziny, pracy i polityki społecznej, panią minister Maląg, przedstawia kompleksowe rozwiązanie rozszerzające przepisy związane z tarczą antykryzysową, które weszły w życie zaledwie kilka dni temu. Sukcesy i dokonania związane z tarczą antykryzysową przedstawiała pani minister Maląg, nie będę tego powtarzał. Oczywiście zawsze jest tak, że rozwiązania, które są proponowane, są ograniczone, nie dotyczą też wszystkich, powszechnie, tylko mają dotyczyć tych, którzy ponoszą największe straty czy szkody, kierowane są do tych, których miejsca pracy są najbardziej zagrożone. Tak że z wielkim uznaniem przyjmujemy kolejne rozszerzenie tarczy antykryzysowej przygotowanej przez rząd.

    Oczywiście oprócz spraw, które są istotne, jeśli chodzi o specyfikę sytuacji, w jakiej w tej chwili żyjemy, czyli takich jak ułatwienia dotyczące choćby zdalnego powadzenia zebrań rad nadzorczych, senatów uczelni itd., co jest dość oczywiste, czyli wzorem Sejmu czy komisji sejmowych - te rzeczy są wprowadzane - to jednak ważne, najważniejsze i najbardziej konkretne wydają się propozycje dotyczące wsparcia przedsiębiorców, wsparcia miejsc pracy. To jest niezwykle istotne, dlatego że za tym stoją bardzo znaczące środki finansowe, takie, które pozwalają na to, żeby te miejsca pracy, może nie wszystkie, ale zdecydowaną większość, uratować. Chodzi o rozszerzenie świadczenia postojowego. W tym przypadku jest niezwykle istotne to, aby do 3 miesięcy, bo przewidujemy, że tyle będą trwały te reperkusje, było to w sposób istotny dofinansowywane. Kwoty szacowane związane z tymi wydatkami są rzędu 4,8 mld zł. Niezwykle istotne jest też rozszerzenie kręgu podmiotów, czyli zwiększenie - co już było wspominane - pomocy dla przedsiębiorców zatrudniających już nie do dziewięciu osób, ale do 49. Jest to niezwykle istotne dla utrzymania miejsc pracy.

    Bardzo ważnym zadaniem i niezwykle istotnym są pożyczki na utrzymanie miejsc pracy, na podtrzymanie miejsc pracy, pożyczki, które będą podlegały umorzeniu. Oczywiście mowa o pożyczkach, które są obłożone warunkami, czyli zachowania miejsc pracy, ale później z umorzeniem. Szacunki dotyczące wydatków to blisko 10 mld zł.

    A więc działania, które są proponowane, są już bardzo konkretne. Bardzo się cieszę, że oprócz typowych zakładów czy przedsiębiorców taką pomocą są objęte spółdzielnie socjalne, ale też fundacje i stowarzyszenia, czyli podmioty, które nie są typowymi podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, ale też podmiotami, które zatrudniają osoby i które też dotykają skutki pandemii, może nawet czasami bardziej niż inne podmioty. Istotne jest również rozszerzenie pomocy dla rolników, którzy są na kwarantannie. Tak że to są rozwiązania bardzo kompleksowe, a ponieważ jest ich bardzo dużo, trudno wszystkie omówić w ciągu kilku minut, ale na pewno podczas dalszych prac one wszystkie będą omawiane i uzyskają wsparcie.

    Jeszcze dwa słowa o projekcie poselskim, do którego miałbym tylko niezwykle istotną uwagę odnoszącą się do tytułu, dlatego że on dotyczy prawdziwej tarczy antykryzysowej, jakby ta rządowa nie była żadną tarczą antykryzysową. Myślę więc, że w tym tytule jest trochę fałszywie postawiona teza. Oprócz tego przewrotnego tytułu, tak bym to określił, oczywiście ten projekt zawiera rozwiązania, które wychodzą naprzeciw przedsiębiorcom. Są też zawarte rozwiązania, choćby pomocy dla rolników, które pojawiają się zarówno tu, jak i tu. Oczywiście nie może być tak, że Sejm przyjmie dwa rodzaje pomocy w zależności od projektu, tylko ten rodzaj pomocy musi być ujednolicony.

    Również są tu zapisy, którym warto się przyjrzeć, choćby taki - można powiedzieć, drobiazg jak ten dotyczący spółdzielni, prowadzenia walnych zgromadzeń zdalnie itd. Te wszystkie rozwiązania są warte zauważenia i myślę, że w czasie dyskusji będzie można wykorzystać zapisy tego projektu.

    Jakie istotne wady ma ten projekt? Przede wszystkim w odniesieniu do projektu rządowego są oszacowane skutki finansowe, natomiast w przypadku tego projektu nie. Oczywiście trzeba się temu przyglądać, trzeba to przeliczać, na ile nas będzie stać, na ile możemy tak ambitnie do tego podejść, zająć się rozwiązaniami proponowanymi w projekcie poselskim. Bo chociaż oczywiście cele są szlachetne, to jednak trzeba patrzeć na wszelkie możliwości.

    Jeszcze ostania rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to jest opinia Biura Analiz Sejmowych (Dzwonek) do projektu poselskiego, w której zwraca się uwagę, że będzie on wymagał notyfikacji. Oczywiście ten proces notyfikacji prowadzi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jeśli chodzi o projekty poselskie, jako że posłowie nie dysponują administracją rządową, pani marszałek musiałaby wystąpić o taki proces notyfikacyjny.

    Wicemarszałek Ryszard Terlecki:

    Bardzo dziękuję, panie pośle.

    Poseł Henryk Kowalczyk:

    Natomiast myślę, że dalsze prace nad tymi dwoma projektami przyniosą dobre rozwiązania dla przedsiębiorców, dla tych, którzy są zagrożeni utratą miejsc pracy, ale również dla działalności w nadzwyczajnych warunkach związanymi z pandemią. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.