Zgłoś uwagi

Małgorzata Jarosińska-Jedynak - Wystąpienie z dnia 03 kwietnia 2020 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
7 wyświetleń
0

Stenogram

4. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (druki nr 313 i 315).

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak:

    Bardzo serdecznie dziękuję.

    Pani Marszałek! Panie Premierze! Szanowni Państwo! Bardzo dziękuję za te słowa dotyczące naszej ustawy. Myślę, że właśnie ta ustawa odpowiada na wszystkie pytania, kwestie dotyczące realizacji projektów finansowanych ze środków europejskich.

    Z tego miejsca chcę jeszcze raz powiedzieć, że Unia Europejska nie dała żadnych nowych pieniędzy na walkę z koronawirusem. To, o czym mówimy, czyli 7,5 mld euro, to są ciągle pieniądze, które są dla nas przeznaczone, dla naszego kraju, w ramach polityki spójności. Komisja Europejska pozwoliła wykorzystać te środki bardziej elastycznie i to właśnie robimy. Dopiero wczoraj po wielu zgłoszeniach zarówno naszego kraju, jak i innych państw członkowskich Komisja podeszła do tego bardzo poważnie i pozwoliła na uelastycznienie systemu wydatkowania środków, tak żebyśmy mogli przekierować je właśnie na walkę z koronawirusem. Pierwsza propozycja legislacyjna Komisji Europejskiej była bardzo zapobiegawcza. Pozwalała na niewielkie przesunięcia, niewiele umożliwiała. Dzisiaj rozmawiamy o znacznie bardziej uproszczonych zasadach wydatkowania tych środków.

    I z tego miejsca chcę również powiedzieć, że nasz kraj nie straciłby żadnych środków. Polska jest...

    (Poseł Paulina Hennig-Kloska: Nieprawda!)

    Polska, szanowni państwo, jest wśród kilku innych państw w grupie liderów w wydatkowaniu środków europejskich. Dzisiaj mówimy o zakontraktowaniu 83,3% środków, które są dla nas przeznaczone.

    (Poseł Paulina Hennig-Kloska: Nie ma warunków do wykorzystania.)

    Gdybyśmy dzisiaj zakontraktowali wszystkie pieniądze na walkę z koronawirusem, nie mielibyśmy żadnych środków. Polska w roku 2019 nie zwróciła żadnych pieniędzy w ramach przeglądu śródokresowego, w ramach zasady n+3, tak jak miało to miejsce w przypadku Słowacji, Włoch, Francji czy Wielkiej Brytanii.

    Szanowni Państwo! Myślę, że dlatego też dzisiaj na walkę z wirusem możemy wykorzystać te 17% pozostałej alokacji, o których mówimy. Pamiętajmy też jednak, że w ramach rozdysponowywania tych środków są konkursy, które zostały rozstrzygnięte, będą umowy o dofinansowanie do podpisania w związku z wybranymi wnioskami o dofinansowanie, które też powinny być w tej chwili podpisane.

    Jeżeli mówimy, szanowni państwo, o wydatkowaniu środków przez samorządy, to nikt samorządom pieniędzy nie zabiera, te środki zostają tam w ramach realizacji regionalnych programów operacyjnych. Regionalne programy zarządzają dzisiaj 40% alokacji, jeżeli mówimy o środkach, które są w ramach perspektywy polityki spójności. Jeżeli chodzi o to, czy ustawa zawęża zakres tylko i wyłącznie do wsparcia czy zapobiegania... Nie, zapisy ustawy są bardzo szeroko rozumiane, mówimy zarówno o skutkach, zapobieganiu im, jak i o wyjściu naprzeciw walce z koronawirusem.

    Ustawa była konsultowana z marszałkami województw, została skonsultowana i niektóre z propozycji przedstawionych przez marszałków zostały do ustawy wprowadzone. Oczywiście dajemy możliwość wydłużenia terminów zarówno na złożenie wniosku o płatność, jak i na zakończenie realizacji projektów. Ta ustawa na to pozwala.

    Jeżeli chodzi o termin, który jest określony w ustawie, czyli 31 grudnia 2020 r., to wynika on z zaproponowanych unijnych ram antykryzysowych. Jeżeli Komisja wydłuży czas realizacji i przeciwdziałania kryzysowi na dalszą perspektywę, do 2021 r., to oczywiście ta data zostanie przez nas zmieniona.

    Tak, w ramach realizacji procedowanej dzisiaj ustawy będzie można kupować sprzęt ochrony osobistej, maseczki, respiratory, i właśnie do tego potrzebne są te zliberalizowane zasady udzielania pomocy. Chodzi o to, żeby marszałkowie województw mogli w ramach swoich projektów, regionalnych programów udzielać wsparcia na zakup tych środków ochrony osobistej i poszerzać zakres projektów, które ewentualnie realizuje się w związku z ochroną zdrowia.

    Jeżeli chodzi o kwestie związane z przystąpieniem do przetargu na zakup, do ogólnego przetargu unijnego, to, proszę państwa, chcę tutaj zwrócić uwagę na to, że pierwszy unijny zakup środków ochrony został zrealizowany na podstawie wcześniejszych zasad, a Polska nie przystąpiła do tego przetargu ze względu na decyzje, które były podjęte za czasów rządu PO-PSL. (Dzwonek) Aby zniwelować różnice w tej kwestii, w marcu tego roku przystąpiliśmy do dużego przetargu unijnego, który jest realizowany. Tak że Polska będzie realizować duży unijny przetarg. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.