Zgłoś uwagi

Poseł Władysław Kosiniak-Kamysz - Wystąpienie z dnia 07 kwietnia 2020 roku.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o utworzeniu prawdziwej Tarczy antykryzysowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
28 wyświetleń
0

Stenogram

8. i 9. punkt porządku dziennego:


   8. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (druk nr 330).
   9. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o utworzeniu prawdziwej Tarczy antykryzysowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 324).

Poseł Władysław Kosiniak-Kamysz:

    Dziękuję bardzo.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe - Kukiz15 zaprezentować ustawę o utworzeniu prawdziwej tarczy antykryzysowej.

    Zanim przejdę do uzasadnienia projektu i jego prezentacji, w Światowy Dzień Zdrowia chcę jeszcze raz, chyba w imieniu nas wszystkich, niezależnie, z której strony politycznej barykady się znajdujemy, podziękować wszystkim pracownikom ochrony zdrowia: pielęgniarkom, ratownikom medycznym, fizjoterapeutom, diagnostom laboratoryjnym, farmaceutom, lekarzom, również wszystkim pracownikom administracji szpitali, przychodni, którzy w tych trudnych czasach dbają o nasze bezpieczeństwo. To wy jesteście prawdziwymi bohaterami. To dzięki wam Polska może skutecznie walczyć z koronawirusem. Wy zdajecie egzamin. Niestety nie wszystkie instytucje ten egzamin zdają.

    Światowy Dzień Zdrowia i nasza prawdziwa tarcza antykryzysowa uzupełniają się w tym zakresie. Zacznę od tej części projektu, która dotyczy wydolności ochrony zdrowia.

    Żeby poradzić sobie z największym kryzysem, z jakim mamy do czynienia od czasów II wojny światowej, żeby przejść przez kryzys zagrożenia biologicznego, ale również kryzys gospodarczy, musi być kompleksowe rozwiązanie dla wszystkich sektorów życia społecznego, życia publicznego. Żeby to było możliwe, to najpierw musi być wydolny system ochrony zdrowia. To jest dzisiaj gwarancja funkcjonowania całego państwa. Bez wydolnego systemu ochrony zdrowia nie będzie szansy na uratowanie gospodarki, czyli zaczynamy od rzeczy najważniejszych.

    System ochrony zdrowia, jak pokazują doświadczenia państw, w których koronawirus rozprzestrzenia się błyskawicznie, jeżeli dobrze funkcjonuje, nie tworzy zagrożenia. Jeżeli źle zaczyna funkcjonować, jest przeciążony, niedofinansowany, brak jest odpowiedniej ilości sprzętu zabezpieczającego medyków, przestaje funkcjonować, rozsiewa, staje się źródłem zakażenia, dochodzi do rozsiania się koronawirusa nie tylko na wszystkie inne placówki ochrony zdrowia, ale do jego błyskawicznego rozprzestrzeniania się.

    Jak usprawnić system ochrony zdrowia i jak zabezpieczyć jego funkcjonowanie? Po pierwsze, 20 mld z funduszy europejskich, również z budżetu państwa, na zakup najbardziej potrzebnego sprzętu. Czynią to dzisiaj samorządy. Doceniam wszystkie starania, również rządzących, ale 20 mld to jest zastrzyk potrzebny, żeby szpitale mogły funkcjonować, żeby lekarze i pielęgniarki czuli się bezpiecznie, ale też żeby pacjenci, nie tylko zagrożeni zarażeniem koronawirusem, ale też ci, którzy cierpią na inne schorzenia, mieli dostęp do ochrony zdrowia. Ta sytuacja trwa już miesiąc. Pacjenci onkologiczni czekają w coraz dłuższych kolejkach. Pacjenci, którzy czekali na rehabilitację, w ogóle nie mogą z niej korzystać. Wiele oddziałów stoi pustych, więc dzisiaj też trzeba dokonać zmian w Narodowym Funduszu Zdrowia.

    Testy powinny być przeprowadzane - i tu jest dobra zmiana decyzji ministra zdrowia w zakresie przeprowadzania testów u pielęgniarek, lekarzy i personelu medycznego. Wnioskowaliśmy o to przez 2 tygodnie. Udało się to osiągnąć, w ostatni weekend to rozporządzenie zostało zmienione.

    Potrzebne jest monitorowanie oddziałów, które są szczególnie zagrożone, oddziałów interny i geriatrii, gdzie przebywają pacjenci starsi, często 80-, 90-letni. Potrzebne jest monitorowanie domów pomocy społecznej i zakładów opiekuńczo-leczniczych i w tych oddziałach dostęp do testów powinien być jak najszybszy.

    Dodatki dla pracowników ochrony zdrowia, kolejna sprawa, gdyż ich praca jest związana z ogromnym wysiłkiem fizycznym i psychicznym, poświęceniem dla całego społeczeństwa, poświęceniem swojego życia rodzinnego. Takie dodatki wprowadza nasza prawdziwa tarcza antykryzysowa. To jest pierwszy dział, który dotyczy utrzymania sprawności systemu opieki zdrowotnej, systemu ochrony zdrowia. On gwarantuje, że przechodzimy teraz do drugiego.

    W prawdziwej tarczy antykryzysowej naszego autorstwa jest drugi cały zasób działań związanych z pracownikiem, przedsiębiorcą, pracodawcą, rolnikiem. To są wszystkie działania, które obejmują (Dzwonek) dofinansowanie wynagrodzenia. Wynagrodzenie minimalne powinno być wypłacane we wszystkich firmach, które mają przestój ekonomiczny, poniosły straty. Proponujemy zastosowanie mechanizmu monitorowania tych strat: miesiąc do miesiąca, ale również rok do roku - spadek obrotów o 15% rok do roku lub o 25% miesiąc do miesiąca. 2600 zł wypłacane każdemu pracownikowi, niezależnie od formy zatrudnienia. To są te minimalne gwarancje bezpieczeństwa.

    Zasiłek opiekuńczy - była już wielokrotnie mowa o tym na tej sali. Senat nad tym pracował, za co bardzo serdecznie dziękuję, i mogliśmy skorzystać z tego w trakcie prac nad poprawkami, nad ustawą. Zasiłek opiekuńczy do 12. roku życia dla pracowników. Nie może być tak, że różnicuje się dzieci, opiekę nad dzieckiem 8-letnim, a pomija się dziecko 9-, 10-letnie. Powinno być tak naprawdę do 15. roku życia, ale rozumiejąc też głosy strony rządzącej, wprowadzamy rozwiązanie do 12. roku życia.

    Jeśli chodzi o pracowników odbywających kwarantannę, w tych firmach, w których dochodzi do objęcia kwarantanną pracowników, proponujemy zatrudnienie na zastępstwo i państwo finansuje minimalne wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na zastępstwo. To są - część przynajmniej - propozycje dla pracownika.

    Dla przedsiębiorcy tu jest cała gama rozwiązań. Trzeba pójść bardzo odważnie, trzeba pójść na grubo. Inaczej nie uratujemy polskiej gospodarki, nie uratujemy miejsc pracy. Pani minister mówiła, i słusznie, że wzrasta liczba osób rejestrujących się jako osoby bezrobotne. To może być lawinowy wzrost. Może przyrosnąć od 1 mln do nawet 2 mln osób bezrobotnych w tym roku. A więc im więcej zainwestujemy teraz, im więcej włożymy w polską gospodarkę dzisiaj, tym większy będzie zwrot. Za każdą złotówkę zainwestowaną dzisiaj w polską gospodarkę można będzie otrzymać zwrot w postaci utrzymanych miejsc pracy szacowany na od 1,30 zł do nawet 2,60 zł. A więc to będzie bardzo dobra inwestycja, tylko ona musi być odważna.

    Fundusz Płynności. Bardzo ważny temat, który dotyczy wszystkich firm. Szczególnie narażone są branże takie jak turystyka, branża transportowa, branża usług. Brakuje pieniędzy na wykonanie podstawowych zadań związanych z prowadzeniem firmy. Jeżeli firma traci płynność, to w szybkim tempie upada. Płynność będzie zachowana tylko i wyłącznie, jeżeli będzie poważna linia kredytowa w Banku Gospodarstwa Krajowego, nieoprocentowana, która da gigantyczne możliwości małej, średniej firmie, mikrofirmie i tej największej firmie, która zatrudnia najwięcej pracowników. Te pieniądze będą przeznaczone na zakup towarów, na zapłatę za usługi, na zapłacenie wynagrodzeń, na wypłatę wynagrodzeń. Fundusz Płynności musi być natychmiast uruchomiony. O tym mówił już wcześniej pan poseł Tyszka, kiedy pracowaliśmy nad pierwszą tarczą antykryzysową. W branży turystycznej od 50% do 70% pracowników już jest zwolnionych, 600 tys. pracowników może być zwolnionych - tylko w tym dziale gospodarki, który odpowiada za 6% polskiego PKB. Zobaczcie, jak dużej części, jak poważnej gałęzi polskiej gospodarki - tylko jednej, nie poruszam na razie sprawy innych - dotyczy już kryzys związany z koronawirusem. Jeżeli oni nie będą mieli Funduszu Płynności, to będą niestety zamykali swoją działalność gospodarczą i nie odrobimy tego szybko. Zwrócili się o pomoc do banków, ale i w tych polskich, w tych, które polonizowaliście, i w tych wielkich zagranicznych zostali potraktowani z buta. Po prostu nie udziela się im kredytów obrotowych, nie udziela się im kredytów pomocowych, tylko są traktowani z buta. Po co są wasi ludzie w tych zarządach, jeżeli nie są w stanie dzisiaj udzielać polskim firmom kredytów? Bank Gospodarstwa Krajowego, Fundusz Płynności. Zwolnienie z...

    Wicemarszałek Ryszard Terlecki:

    Panie pośle, proszę powoli zmierzać do puenty.

    Poseł Władysław Kosiniak-Kamysz:

    Jeszcze mam co najmniej 5 minut. 15 minut jest na uzasadnienie.

    Wicemarszałek Ryszard Terlecki:

    Te 5 minut, panie pośle, przedłużyłem panu już o 100%.

    Poseł Władysław Kosiniak-Kamysz:

    Nie, jest 15 minut na uzasadnienie. Pan nie zmienił czasu.

    Wicemarszałek Ryszard Terlecki:

    Niestety sytuacja się zmieniła w związku ze zdalnym głosowaniem.

    (Poseł Borys Budka: Ale nie ma tych zmian w regulaminie. Nie ma takiej zmiany.)

    Poseł Władysław Kosiniak-Kamysz:

    Nie ma tych zmian w regulaminie.

    To 7 minut jest na dyskusję, a 5 minut na przedstawienie projektu?

    Wicemarszałek Ryszard Terlecki:

    Niestety, tak zostało, ale dodałem panu drugie tyle. Wystąpienia - 5 minut.

    Poseł Władysław Kosiniak-Kamysz:

    Marnujemy na tej sali, panie marszałku, masę czasu na bzdurne dyskusje, a teraz jest mowa o konkretach. Jak jest mowa o konkretach...

    Wicemarszałek Ryszard Terlecki:

    Ale to państwo prowadzicie te bzdurne dyskusje, więc proszę mieć pretensje do siebie samego, dobrze?

    (Poseł Borys Budka: Ale pan nie jest od recenzowania. Nie jest pan od recenzowania.)

    Bardzo proszę zmierzać do końca.

    Pan poseł Budka usiądzie spokojnie.

    (Poseł Borys Budka: Przewodniczący.)

    (Poseł Małgorzata Kidawa-Błońska: Wnioskodawca ma 15 minut.)

    5 minut na wystąpienie. Już przedłużyłem o 5 minut i jeszcze przedłużę o parę, ale proszę zmierzać do końca.

    Poseł Władysław Kosiniak-Kamysz:

    Dobrowolny ZUS. Szansa na uratowanie prawie każdej firmy. To jest rozwiązanie, które proponujemy od miesięcy. Teraz trzeba wpisać je na trwałe w polski system, żeby była możliwość dobrowolnego ZUS-u. Odroczenie zaliczek wpłat podatków CIT i PIT dla wszystkich firm. Nie wolno różnicować firm na lepszy i gorszy sort, na te zatrudniające do dziewięciu... Dobrze, że po naszych apelach teraz zmieniacie te zasady, już mówicie o firmach zatrudniających do 49 pracowników. Ale tam też tylko połowę bierzecie. Jak firma zatrudniająca 250 pracowników da wszystkim wypowiedzenia, to upada nie tylko ta firma, nie tylko są zwalniani ci pracownicy, ale też upadają mikrofirmy, które z nią kooperują. A więc zwolnienie z ZUS-u, zwolnienie z PIT-u i z CIT-u - to zawiera prawdziwa tarcza antykryzysowa.

    Rozwiązania dotyczące kredytów i leasingu. Nie tylko wakacje kredytowe, ale wydłużenie raty kapitału oczywiście i raty związanej z odsetkami, ale również wydłużenie okresu spłaty kredytu, żeby nie doszło do kumulacji jesienią, która też, jak wszystkie wskaźniki i wszystkie analizy pokazują, może nie być okresem prosperity.

    Chorobowe płatne od pierwszego dnia. To jest wielkie obciążenie dla firm, szczególnie w czasie kryzysu, że przez pierwsze 30 dni firma ponosi koszty wypłaty chorobowego dla pracownika.

    Szybki zwrot podatku VAT. To był jeden z pierwszych wniosków zgłaszanych przez pracodawców, przez przedsiębiorców, że w 3 dni można zwrócić VAT. Będziecie dochodzić i macie już, myślę, ten system weryfikacji bardzo dobrze dopracowany, często się tym chwalicie, więc można dzisiaj zwracać VAT w bardzo szybkim czasie.

    To są rozwiązania dla przedsiębiorców, pracodawców.

    Bardzo ważne rozwiązania dla polskiego rolnictwa. Sytuacja jest dramatyczna. Rolnicy nie mają gdzie sprzedawać produktów związanych z sezonowością rolnictwa. Dzisiaj powinny być żniwa dla takich branż jak branża kwiatowa, branża związana ze sprzedażą nowalijek. Oni nie mają gdzie tego sprzedać. Potrzebne jest też wsparcie dla objętych kwarantanną w wysokości minimalnego wynagrodzenia. Potrzebny jest zasiłek opiekuńczy na podobnych zasadach jak w ZUS-ie wprowadzony w KRUS-ie. Jest zwolnienie z podatku rolnego z rekompensatą dla samorządów. Też inne zasady wypłaty z tytułu zwolnień. Ale potrzebna jest interwencja na rynku, zakup przez Agencję Rezerw Materiałowych mleka w proszku, masła, ponieważ sytuacja na rynku mleka, na rynku drobiarstwa, na rynku wołowiny robi się dramatyczna. Rynki zagraniczne są zablokowane, nie ma możliwości sprzedaży, nie ma możliwości handlu bezpośredniego. Agroturystyka, zupełnie pominięta w waszych rozwiązaniach, powinna być traktowana jako działalność gospodarcza - choć jest specjalistyczną działalnością rolniczą, ale dotyczy dzisiaj branży turystycznej, która najbardziej ucierpiała.

    Kolejne rozwiązanie...

    Wicemarszałek Ryszard Terlecki:

    Dziękuję, panie pośle, bardzo dziękuję.

    Poseł Władysław Kosiniak-Kamysz:

    Jeszcze dokładnie dwa zdania o samorządzie, bo samorządowcy też potrzebują wsparcia. Chcą umorzyć podatek od nieruchomości, ale muszą mieć rekompensaty. Prawdziwa tarcza antykryzysowa to zawiera.

    Nasza propozycja zawiera również rozwiązania ogólne, choćby zablokowanie stosowania dyrektywy, która się nie przyjmie i chyba się nie przyjęła, jest trudna do funkcjonowania w normalnym świecie, a co dopiero w czasie kryzysu. Mówię o dyrektywie dotyczącej RODO. Dzisiaj trzeba ją zablokować, bo ona utrudnia w wielu miejscach wsparcie i pomoc dla pracownika i dla pracodawcy.

    Szanowni Państwo! Jeszcze raz zwracam się do rządzących.

    Wicemarszałek Ryszard Terlecki:

    Bardzo dziękuję, panie pośle. Już naprawdę nadużył pan mojej cierpliwości.

    Poseł Władysław Kosiniak-Kamysz:

    Jest gest dobrej woli z naszej strony. Jest szansa na przyjęcie prawdziwej tarczy antykryzysowej. Tylko odwagi. Dzisiaj trzeba być odważnym w działaniu. Tylko tak uratujemy polską gospodarkę, polskich pacjentów, polskie miejsca pracy. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
2.2
Pozycja w rankingu:
327
Liczba głosów: 157
Sprawdź historię ocen
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.