Zgłoś uwagi

Senator Jan Filip Libicki - Wystąpienie z dnia 13 marca 2020 roku.

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
382 wyświetleń
0

Senator Jan Filip Libicki:

Bardzo dziękuję.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Ja swoje oświadczenie kieruję do prezesa Rady Ministrów, pana Mateusza Morawieckiego, ono będzie się składało z 3 segmentów, ale wszystko to dotyczy osób z niepełnosprawnościami w kontekście walki z koronawirusem.

Kwestia pierwsza jest następująca. Zgłosiła się do mnie pani doktor Monika Zima-Parjaszewska, prezeska Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, przysłała mi swój list, który skierowała do pana premiera. W tym liście kieruje 3 prośby. Przede wszystkim prosi o zmianę decyzji ministra edukacji narodowej w sprawie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowych z dnia 11 marca 2020 r. i pilne zawieszenie zajęć również w placówkach specjalnych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi niepełnosprawnościami. Chodzi o ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne itd. Jak rozumiem, wyczerpuje to poprawka pana senatora Słonia, która znalazła się w projekcie kierowanym przez nas do Sejmu.

Kwestia druga dotyczy podjęcia działań w sprawie funkcjonowania innych niż oświatowe placówek dla dzieci i młodzieży, dorosłych oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną, jak np. ośrodki wczesnej interwencji, warsztaty terapii zajęciowej, środowiskowe domy samopomocy.

Punkt trzeci dotyczy zmian w tzw. specustawie w sprawie koronawirusa, które spowodują objęcie prawem do dodatkowego zasiłku opiekuńczego także rodziców dzieci powyżej ósmego roku życia z niepełnosprawnościami.

Ja pozwolę sobie przekazać do sekretariatu także tekst tego listu, który do pana premiera skierowała pani Zima-Parjaszewska jako prezeska tego stowarzyszenia.

Kwestia druga też dotyczy tej sprawy, ponieważ do mnie zwróciły się osoby prowadzące…

(Marszałek Tomasz Grodzki: Panie Senatorze, pragnę zwrócić uwagę…)

Już 5 minut minęło?

(Marszałek Tomasz Grodzki: …że oświadczenia nie mogą dotyczyć tematu bieżącego posiedzenia.)

A, rozumiem.

Dobrze, to w takim razie chciałbym… Ale jeden element tego oświadczenia nie dotyczy z całą pewnością tematyki bieżącego posiedzenia, choć może w jakiejś mierze tak, ale jeżeli przekroczę regulamin, to liczę na łaskawość pana marszałka.

Otóż kwestia jest następująca. W tych wszystkich programach medialnych, które pojawiają się, audycjach telewizyjnych i radiowych… Środowisko Polskiego Związku Głuchych wskazuje na to, iż nie są one tłumaczone na język migowy, a także dla osób głuchych istotne są kwestie, w jaki sposób te osoby mogą i mają się zachować w sytuacji kryzysu. Chciałbym w związku z tym zwrócić na to uwagę pana premiera.

I kwestia trzecia. Ja rozumiem, że to jest kwestia dotycząca bieżącego posiedzenia. Ale pozwolę sobie ten fragment odczytać, a jak pan marszałek to zakwalifikuje, to zależy od decyzji pana marszałka. Zacytuję list, który otrzymałem.

„Szanowny Panie Senatorze!

W imieniu opiekunów dorosłych osób niesamodzielnych, niepełnosprawnych i seniorów proszę o uwzględnienie w poprawkach do specustawy koronowirusowej możliwości skorzystania z opieki i zasiłku dodatkowego na czas zamknięcia ośrodków dziennego pobytu, warsztatów terapii zajęciowej. Nie ma narzędzia prawnego dającego nam możliwość pełnienia opieki nad naszymi seniorami i niepełnosprawnymi na czas zamknięcia placówek, w których zwykle przebywają. Bardzo proszę o interwencję”.

Zdaję sobie sprawę, że być może tematyka mojego oświadczenia naruszyła zapisy regulaminowe, ale wydaje mi się, że sytuacja jest ekstraordynaryjna, i liczę na wyrozumiałość pana marszałka. Bardzo dziękuję. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń senatora
Ocena
4
Pozycja w rankingu:
97
Liczba głosów: 22
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.