Zgłoś uwagi
P. 6. - Pytania w sprawach bieżących
w sprawie zapowiedzianych audytów dotyczących projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz powodów unieważnienia audytu w zakresie weryfikacji i oceny harmonogramów spółki CPK dla części lotniskowej oraz kolejowej
- do Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej
48 wyświetleń
0
Pobierz film

Stenogram

6. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Paulina Matysiak:

    Dzień dobry.

    Szanowna Pani Marszałek! Szanowny Panie Ministrze! Dużo emocji wzbudzają zapowiedziane audyty w spółce CPK. Prawda jest taka, że nawet nie sam fakt ich przeprowadzenia wzbudza te emocje, bo tutaj raczej jest oczywiste, że i nowy zarząd spółki, i pan jako pełnomocnik powinni wiedzieć, co w spółce się działo, na co były wydatkowane środki itd., ale raczej sposób przeprowadzenia przetargów. Na trzy rozstrzygnięte przetargi trzy zostały unieważnione. Unieważniony został przetarg na audyt obejmujący weryfikację i ocenę harmonogramów spółki Centralny Port Komunikacyjny dla części lotniskowej oraz kolejowej, w zakresie linii kolejowych tzw. Y, unieważnione zostało postępowanie przetargowe związane z audytem poziomu zatrudnienia i wynagrodzeń oraz unieważniony został przetarg na audyt działalności spółki Centralny Port Komunikacyjny w zakresie programu społeczno-gospodarczego.

    Moje pytanie brzmi tak: Jakie państwo zamierzacie podjąć działania, by podobnych sytuacji uniknąć w przyszłości? Bo opinię publiczną zapewniono o tym, że wszystko będzie przeprowadzone profesjonalnie, na najwyższym poziomie, a okazuje się, że rzeczywistość po prostu skrzeczy.

    I druga kwestia: Czy audyty wpływają na zawierane umowy, na odsunięcie ich w czasie? Jeżeli tak, to które umowy nie są zawarte na czas? Bo wiemy, że np. ostatnio została zawarta umowa ramowa na realizację robót zasadniczych dla Centralnego Portu Komunikacyjnego, które polegają na robotach ziemnych, wykonaniu fundamentów pod terminal i budowie tunelu kolejowego, umowa na ponad 20 mln zł. Ale czy są takie umowy, które nie zostały zawarte albo ich podpisanie czy zawarcie jest odsunięte w czasie? Bardzo dziękuję.

6. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Maciej Lasek:

    Bardzo dziękuję.

    Pani Marszałek! Szanowni Państwo! Szanowna Pani Poseł! Zgodnie z zapowiedziami obecnie w spółce CPK prowadzony jest audyt wewnętrzny siłami spółki oraz przez biuro pełnomocnika ds. CPK. Realizowane są także przetargi na audytorów zewnętrznych. W ramach audytu wewnętrznego weryfikowane są dokumenty, umowy i sprawozdania dostarczane przez spółkę. Już po analizie pierwszych dokumentów widać dużą liczbę nieprawidłowości, choćby w zakresie marnotrawienia publicznych pieniędzy czy braku profesjonalizmu w podejściu do realizacji tego projektu. Potwierdzają to zresztą sami pracownicy, którzy wreszcie bez politycznej presji i nacisków mogą urealnić wszystkie projekty i dokonać oceny procesów, jakie do tej pory miały miejsce w spółce.

    Za ok. 3 tygodnie planujemy zaprezentować wyniki wewnętrznego audytu spółki. Jak już wielokrotnie komunikowałem, chcemy wyprostować ten projekt, dobrze go ocenić i wskazać na jego ekonomiczne i merytoryczne uzasadnienie, niewykluczone również, że także rozliczyć wszelkie nieprawidłowości, których liczba, tak jak wspomniałem, robi wrażenie. Ale szczególnie w tych przypadkach potrzebujemy spokoju i czasu na tę normalną pracę. Politycy PiS niestety przez ostatnie 6 lat odcisnęli na spółce swoje piętno, ale spokojnie dobrniemy do tego celu, który sobie postawiliśmy, i chciałem tutaj zapewnić państwa, jak również panią poseł, że każda wydana złotówka publicznych pieniędzy zostanie dobrze, wnikliwie oceniona, a wyniki będą przedstawione.

    Żeby było jasne, nie oceniamy samej spółki czy jej pracowników, ale analizujemy procesy, decyzje, a przede wszystkim to, jak funkcjonowali poprzednie zarządy i pełnomocnicy rządów PiS, bo to ci funkcjonariusze tworzyli te zdaniem wielu osób patologiczne procesy, które godziły w dobre imię spółki i obrażały pracujących tam specjalistów.

    Obecnie jesteśmy na bardzo zaawansowanym poziomie w audycie wydatków na program społeczno-gospodarczy, analizujemy także realizację programu dobrowolnych nabyć i obszar HR-u. Trwają też prace nad oceną harmonogramów w projektach kolejowym i lotniskowym.

    CPK jako spółka realizuje równolegle przetargi na audytorów zewnętrznych. Jak pokazują nasze pierwsze analizy, przez ostatnie lata spółka bardzo mocno korzystała z zewnętrznych usług różnego rodzaju firm i spółek. W wielu przypadkach były to firmy, które mogłyby takie audyty przeprowadzić. Z wstępnego sprawdzenia wynika, że chodzi o ok. 116 firm. Analizujemy wnikliwie zawarte wcześniej umowy, gdyż mamy na uwadze potencjalny konflikt interesów. Niestety wiele z tych firm może zostać wykluczonych z postępowań na audytora, nie można bowiem oceniać pracy, którą w większej lub mniejszej części samemu się wykonywało. Spółka w ostatnim czasie unieważniła postępowania przetargowe związane z audytem poziomu zatrudnienia i wynagrodzeń właśnie z tego powodu. Do tego konkursu zgłosiły się dwie firmy, z których jedna spełniła wymagania, ale stwierdzono, że 3 lata wcześniej wykonywała dla spółki usługę mniej więcej w tym samym zakresie. W związku z tym trudno byłoby powierzyć przeprowadzenie audytu, który miałby ocenić zatrudnienie w spółce, właśnie firmie, która kiedyś dla tej spółki wykonywała taką usługę. Unieważniono także postępowanie na audyt harmonogramów dla części lotniskowej i kolejowej w zakresie linii Y, który był prowadzony jako postępowanie regulaminowe. Jego zakresy zostały teraz rozdzielone i włączone w zakres prowadzonych już postępowań na audytorów w obszarze projektowym zarówno dla części kolejowej, jak i lotniskowej. Te duże audyty zostały ogłoszone zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych. Czekamy na oferty. Wiedzą państwo o tym, bo komunikowaliśmy to również przez spółkę.

    Transparentnie pokażemy również działania naszych poprzedników. Opinia publiczna ma prawo wiedzieć, jak CPK był zarządzany, jakie działania były prowadzone i za jaką cenę je realizowano.

    Wracam do audytów prowadzonych przez spółkę i biuro pełnomocnika do spraw CPK. W zasadzie jesteśmy w tej chwili na ukończeniu audytu wewnętrznego w zakresie harmonogramu lotniskowego oraz realizacji programu społeczno-gospodarczego. Jestem przekonany, że niedługo, bo jeszcze w tym miesiącu, zaprezentujemy jego wyniki. Spółka jednocześnie pracuje nad urealnieniem kosztów projektu CPK, które w uchwalonym przez naszych poprzedników już po przegranych przez nich wyborach planie wieloletnim tylko do 2030 r. przewidywały, że na tym etapie sumaryczny koszt projektu wraz z inwestycjami towarzyszącymi to ok. 155 mld zł.

    Dążymy do tego, żeby ten projekt, tak jak wspomniałem, wyprostować, żeby go dobrze ocenić, wskazać, co ma w nim sens, uzasadnienie ekonomiczne i merytoryczne. Kiedy patrzymy na próby odwracania uwagi opinii publicznej od realnych problemów CPK, widzimy, że jest to ważna praca i musimy ją wykonać spokojnie, rzetelnie, na zimno. Wszystkim nam tutaj, również pani poseł, zależy na tym, żeby stworzyć rzeczywiście dobrze przygotowany system komunikacji oparty na rzeczywistych potrzebach Polaków (Dzwonek), na który wydamy tyle pieniędzy, ile jest na to potrzebne. Nie chcemy robić z tego rozdmuchanej inwestycji ani bezsensownie wydawać pieniędzy.

6. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Paulina Matysiak:

    Dziękuję, panie ministrze, za tę odpowiedź. Nie usłyszałam natomiast, w jaki sposób państwo chcecie rozwiązać tę kwestię i sprawić, by podobnych sytuacji z postępowaniami przetargowymi uniknąć w przyszłości, więc poprosiłabym o doprecyzowanie. Przecież w ogłoszeniu przetargowym można np. zawrzeć klauzulę, że nie współpracujemy z firmami, z którymi spółka już np. pracowała. To jest pierwsze z brzegu rozwiązanie. Czy to nie jest jakiś pomysł?

    Natomiast chciałbym się dopytać - pan minister mówił dużo o wewnętrznej kontroli - czy to prawda, że w związku z wewnętrzną kontrolą planowane kolejne etapy pracy spółki, które są związane m.in. z programem dobrowolnych nabyć i wyburzeniami na terenie, który spółka już nabyła, zostały wstrzymane. To jest informacja ze strony gminy Baranów, którą pan minister przedstawił na spotkaniu z mieszkańcami - nie w siedzibie pana (Dzwonek) ministra, nie w ministerstwie, tylko w swoim biurze poselskim. Czy potwierdza pan informację, że prace zostały wstrzymane?

6. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Maciej Lasek:

    Pani Marszałek! Szanowna Pani Poseł! Wydaje mi się, że częściowo odpowiedziałem na pytanie, jak powinniśmy się przed tym zabezpieczyć. Analizowane są m.in. umowy, które były zawierane wcześniej przez spółkę. W regulaminowym postępowaniu, które zostało ogłoszone, dotyczącym trzech obszarów, czyli HR, programu społeczno-gospodarczego oraz harmonogramów, była klauzula, która stwierdzała, że może dojść do wyłączenia w przypadku sytuacji, kiedy będzie konflikt interesów. W związku z tym wszyscy zgłaszający się do tych obszarów audytu mogli się z tym zapoznać. Być może ocenili, że ich to nie dotyczy. Wydaje mi się, że podnieśliśmy standardy etyczne na taki poziom, że jednak nie powinno być żadnych uwag do tego, czy audyt jest przeprowadzany prawidłowo.

    Podam jeszcze parę liczb. Tak naprawdę niestety niedużo firm zgłosiło się w otwartym konkursie regulaminowym. W zakresie programu społeczno-gospodarczego zgłosiła się tylko jedna firma. Nie wspomniałem o tym wcześniej, ale unieważniliśmy ten przetarg z uwagi na to, że jej oferta była trzykrotnie wyższa niż środki przewidywane w ramach tego rodzaju audytu.

    W ramach harmonogramów zgłosiły się trzy spółki, trzy firmy, z których tylko jedna spełniała te wymagania, które mieliśmy, a w programie kadrowym zgłosiły się dwie spółki, dwie firmy, z których też tylko jedna spełniała wymagania. Jednak wnikliwe sprawdzenie historii pokazało, że niestety wcześniej też prowadziła dla spółki pracę.

    Jeszcze jest jeden rodzaj audytu, to jest Program Dobrowolnych Nabyć, o którym pani poseł wspomniała. My dzisiaj też prowadzimy audyt tego obszaru. Również ten obszar podlega kontroli Najwyższej Izby Kontroli w tym zakresie, jak to było zrobione. Rzeczywiście po powołaniu mnie na pełnomocnika uznałem, że do czasu zakończenia audytu możemy wstrzymać i powinniśmy wstrzymać Program Dobrowolnych Nabyć. To nie jest żadna tajemnica, o tym rozmawialiśmy. Natomiast wyburzenia są wstrzymane z uwagi na to, że w tej chwili musimy, że tak powiem, dostać decyzję wojewody. To są wyburzenia dotyczące tylko tych nieruchomości, które zostały przez spółkę zakupione.

    A dlaczego spotkałem się z panią wójt (Dzwonek) w swoim biurze poselskim? Z bardzo prostego powodu. W tym momencie moje biuro ministerialne było nieczynne z uwagi na sprawdzenia dokonywane przez służby. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Zgoda
Szczegóły
O plikach cookie
Niniejsza strona korzysta z plików cookie
Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.
Pliki cookie (ciasteczka) to małe pliki tekstowe, które mogą być stosowane przez strony internetowe, aby użytkownicy mogli korzystać ze stron w bardziej sprawny sposób.

Prawo stanowi, że możemy przechowywać pliki cookie na urządzeniu użytkownika, jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania niniejszej strony. Do wszystkich innych rodzajów plików cookie potrzebujemy zezwolenia użytkownika.

Niniejsza strona korzysta z różnych rodzajów plików cookie. Niektóre pliki cookie umieszczane są przez usługi stron trzecich, które pojawiają się na naszych stronach.

Dowiedz się więcej na temat tego, kim jesteśmy, jak można się z nami skontaktować i w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe w ramach Polityki prywatności.
Odmowa
Spersonalizuj
Zapisz wybrane
Zezwól na wszystkie