Zgłoś uwagi

Poseł Piotr Górnikiewicz - Wystąpienie z dnia 09 lutego 2024 roku.

P. 14. - Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach oraz niektórych innych ustaw
101 wyświetleń
0
Pobierz film

Stenogram

14. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 26).

Poseł Piotr Górnikiewicz:

    Dziękuję.

    Panie Marszałku! Szanowni Państwo! Zaczniemy od słów pewnej piosenki, bardzo popularnej w tej chwili wśród naszej młodzieży: Jestem dumny, że jestem Polakiem. Nie przeszkadza mi chłopak z chłopakiem. I nie jestem z lewej czy z prawej. Po prostu za miłość nikt nie powinien płacić płaczem.

    Szanowni Państwo! Cytowany fragment utworu młodych obywateli naszego kraju tak naprawdę powinien zamknąć dyskusję nad przedmiotowym projektem. Oczywiste jest, że każdy ma prawo do miłości. Czytając ten projekt ustawy, mam wrażenie, że często szukamy rozwiązań, problemów, które de facto nie istnieją. Autorzy wskazują na potrzebę zmiany ustawy - Prawo o zgromadzeniach i niektórych innych ustaw, wskazując na zagrożenie, jakie mają nieść za sobą organizacje popierające równość i tolerancję. Na początku przypomnijmy, że marsze tolerancji i równości organizowane były w wyniku naruszenia praw mniejszości oraz ich dyskryminacji. Zgromadzenia te organizowane były jako forma obrony, a nie jako forma ataku. Próba nałożenia zakazu używania symboli religijnych i patriotycznych przez środowiska mniejszości seksualnych jest daleko idącym ograniczeniem wolności wyznania i religii. Art. 53 konstytucji, zasada wolności sumienia, zapewnia wolność wyznawania lub przyjmowania religii według własnego wyboru. Nie jest zrozumiała próba zawłaszczenia religii i jej symboli oraz wprowadzenia zakazu utożsamiania się z nią. Projektodawca stawia się niejako w roli jedynego uprawnionego do używania symboli religijnych i patriotycznych w wybranym przez siebie kontekście i wybranych przez siebie sytuacjach. Poszanowanie symboli religijnych i patriotycznych jest oczywistym nakazem, a próba zawłaszczenia ich używania przez wybrane środowiska jest nieakceptowalna.

    Na marginesie należy przypomnieć, iż Sąd Okręgowy w Częstochowie w wydanym przez siebie orzeczeniu wskazał, że obraz Maryi z tęczową aureolą niesiony podczas parady nie może być uznany za znieważenie przedmiotu kultu. W społeczności katolickiej pojawiają się różne perspektywy dotyczące homoseksualizmu. Jedni katolicy wierzą, że Bóg kocha wszystkich ludzi niezależnie od ich orientacji seksualnej i powinniśmy praktykować miłość, akceptację i szacunek do bliźnich. Inni jednak utrzymują bardziej tradycyjne poglądy i traktują homoseksualizm jako sprzeczny z zasadami moralnymi Kościoła.

    Warto spytać projektodawców, czy pamiętają o dwóch najważniejszych przykazaniach wiary katolickiej, o przykazaniach miłości. Skoro głowa Kościoła katolickiego jest w stanie zaakceptować mniejszości seksualne i odnosić się do nich z szacunkiem, respektować ich prawa i rozumieć różnicę, tym bardziej wierne córki i synowie Kościoła katolickiego winni do osób o odmiennych poglądach i zapatrywaniach odnosić się zgodnie z nauką Kościoła i zasadami Dekalogu.

    Dokonując oceny możliwości zaakceptowania zmian proponowanych przez projektodawców, należy mieć na względzie ich zgodność z obowiązującymi aktami prawnymi, ze szczególnym uwzględnieniem konstytucji. Istnieje uzasadniona obawa, iż zmiany proponowane przez wnioskodawców mogą naruszać przepisy konstytucji, w tym art. 54 konstytucji mówiący o zasadzie wolności poglądów, zapewniający wolność wyrażania swoich poglądów, art. 57 konstytucji zapewniający wolność organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich, art. 58 konstytucji mówiący o zasadzie wolności zrzeszania się. Ten sam artykuł stanowi też swojego rodzaju zabezpieczenie, uniemożliwiające działalność zrzeszeń, których działania są sprzeczne z konstytucją lub ustawą. Pamiętać również należy o treści art. 47 konstytucji stanowiącego, iż każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym.

    Projektodawcy w pisemnym uzasadnieniu projektu podkreślają, iż ruchy mniejszości seksualnych dokonują ekspansji swoich poglądów poprzez umieszczanie swojej symboliki na produktach i w logo firm. Szanowni państwo, firmy, dokonując zmian w swoich logo polegających na użyciu symbolu tęczy, robią to w określonym kontekście, chcąc zaakcentować, iż osoby o innej orientacji seksualnej też są ich odbiorcami, są częścią społeczeństwa i mają prawo do wyrażania swoich poglądów.

    Projektodawcy wskazują również przykłady zbrodni, których mają dopuszczać się pary homoseksualne. Argumentacja przedstawiona w uzasadnieniu projektu jest argumentacją wybiórczą. Każda zbrodnia na nieletnich winna spotkać się z natychmiastową reakcją organów ścigania i zostać surowo ukarana, i to zarówno przez pary homo- czy heteroseksualne. Przecież obowiązkiem państwa jest dbanie o bezpieczeństwo najmłodszych obywateli naszego kraju i wychowanie ich w warunkach umożliwiających im zdrowy i bezpieczny rozwój. Rozwiązania proponowane przez projektodawców wydają się być daleko idącymi ograniczeniami praw mniejszości zagwarantowanych przez ustawę zasadniczą. Obecnie obowiązujące przepisy Kodeksu karnego czy Kodeksu wykroczeń już przewidują rozwiązania mające na celu ochronę porządku podczas zgromadzeń publicznych. Szacunek do symboli religijnych, patriotycznych czy do osób o odmiennych poglądach powinien być dla nas sprawą nadrzędną. Obrona praw człowieka i wolności wypowiedzi, równość i akceptacja, edukacja i dialog społeczny oraz poszanowanie pluralizmu pozwolą na kształtowanie odpowiedzialnego i bezpiecznego społeczeństwa. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
1.6
Pozycja w rankingu:
426
Liczba głosów: 97
Sprawdź historię ocen
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.