Zgłoś uwagi

Posłanka Joanna Borowiak - Wystąpienie z dnia 26 stycznia 2024 roku.

P. 12. - Informacja Rady Ministrów o sytuacji osób starszych w Polsce za 2022 r. wraz ze stanowiskiem Komisji
28 wyświetleń
0
Pobierz film

Stenogram

12. punkt porządku dziennego:

Informacja Rady Ministrów o sytuacji osób starszych w Polsce za 2022 r. wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Senioralnej oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druki nr 83 i 151).

Poseł Joanna Borowiak:

    Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Przedstawiam stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość dotyczące informacji Rady Ministrów o sytuacji osób starszych w Polsce za 2022 r. Informacja jest zawarta w druku nr 83.

    Przyjmując odpowiedzialność za losy państwa pod koniec 2015 r., zaproponowaliśmy nowy rodzaj polityki, kontynuowanej i rozwijanej konsekwentnie bez względu na okoliczności. Polityki, której punktem wyjścia jest służba społeczeństwu i troska o dobro wspólne, z którego ma prawo korzystać każdy obywatel. Polityki, która nie odwraca oczu od problemów osób najsłabszych i ich najbliższego otoczenia, która przywróciła godność pracy, kładąc kres groszowym wynagrodzeniom. Która pojęcie solidarności międzypokoleniowej z pustego sloganu przekuła w konkretne rozwiązania adresowane do osób starszych.

    Każdy człowiek, niezależnie od wieku, sprawności czy miejsca zamieszkania, zasługuje na szacunek, troskę i poczucie bezpieczeństwa. W szczególny sposób zasługują na to osoby w jesieni życia, które chcą być samodzielne, aktywne, chcą mieć przestrzeń do samorealizacji i nie martwić się o przyszłość.

    Polityka senioralna rządu Prawa i Sprawiedliwości opierała się na dwóch filarach. Jeden to bezpośrednie wsparcie finansowe seniorów, drugi - wspieranie ich szeroko pojętej aktywności. Kompleksowe działania wobec seniorów przekładały się na poprawę sytuacji i jakości życia osób starszych w Polsce. Dodatkowe wsparcie kierowane do seniorów wyniosło w 2022 r. blisko 44 mld zł. Ja tylko przypomnę, że za rządów Platformy i PSL-u w 2015 r. było to 3,5 mld zł.

    Polityka społeczna rządu Prawa i Sprawiedliwości wzorem lat poprzednich stanowiła jeden z najważniejszych priorytetów podejmowanych działań. Podjęliśmy liczne działania służące poprawie sytuacji materialnej. To takie programy jak program wieloletni ˝Senior+˝. Samorządy dzięki wsparciu programu do końca 2022 utworzyły łącznie 1200 domów i klubów seniora, a przypomnę, że w 2015 r. tych domów i klubów seniora było zaledwie 100.

    Program ˝Aktywni+˝ zwiększający uczestnictwo osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego to blisko 40 mln zł rocznie na projekty aktywizujące. Z programu bezpłatnych leków 75+ skorzystało w 2022 r. blisko 3 mln osób w wieku 75+ i przeznaczono na ten cel 830 mln zł. Program ˝Opieka 75+˝ został opracowany w celu poprawy dostępności usług opiekuńczych, poprawy jakości życia. W 2022 r. dofinansowanie wynosiło blisko 37,5 mln zł. Program ˝Mama 4+˝ dotyczy uhonorowania i docenienia za wychowanie co najmniej czworga dzieci. Do końca 2022 r. przyznano to świadczenie 72 tys. osób. Jego łączna kwota to blisko 2 mld zł.

    W 2022 r. polityka wsparcia seniorów była tak skuteczna, jak w poprzednich latach rządów Prawa i Sprawiedliwości. Podwyższyliśmy wskaźnik waloryzacji rent i emerytur o 107%, a koszt waloryzacji świadczeń wyniósł ponad 18 mld zł. W 2022 r. nastąpił również wzrost kwoty najniższej emerytury do 1338 zł. W 2015 r. było to 880 zł. 2022 r. był także pierwszym rokiem emerytury bez podatku dla seniorów, dla tych, którzy otrzymują świadczenia emerytalne i rentowe do 2,5 tys. zł.

    Dotrzymaliśmy słowa. Dodatkowe roczne świadczenie, zwolniona z podatku trzynasta emerytura, zostało wypłacone 10 mln seniorów. Jego łączna kwota to ponad 13 mld zł. W 2022 r. seniorzy otrzymali również czternastą emeryturę, która także jest zwolniona z podatku dochodowego. Trafiła do nich łączna kwota w wysokości ponad 11 mld zł. Nie jest to, jak powiedziała pani minister, świadczenie jednorazowe, bo jest to świadczenie systemowe. Trzynasta i czternasta emerytura zostały zagwarantowane ustawowo, a rząd Prawa i Sprawiedliwości zagwarantował środki na wypłacenie tych dwóch świadczeń systemowych w 2024 r., czyli w bieżącym roku.

    Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce za 2022 r. to opis i diagnoza sytuacji seniorów, ich potrzeb oraz oczekiwań. Ukazuje i odzwierciedla kierunki i postępy polityki społecznej Prawa i Sprawiedliwości wobec osób starszych na poziomie centralnym oraz regionalnym, czyli w 16 województwach. Prezentuje działania instytucji publicznych oraz działania podejmowane na szczeblu poszczególnych regionów. Jej integralną część stanowią wnioski i rekomendacje do dalszych działań. W informacji uwzględniono dane obrazujące działania podejmowane na podstawie przyjętego przez rząd dokumentu ˝Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo - Uczestnictwo - Solidarność˝, który to dokument rządu Prawa i Sprawiedliwości wyznacza kierunek działań w polityce senioralnej.

    Rząd Prawa i Sprawiedliwości dostrzegał i realizował zadania, których celem była poprawa jakości życia Polaków, w tym w szczególności osób w wieku senioralnym, w myśl dewizy: czyńmy świat lepszym niż go zastaliśmy, czyńmy Polskę lepszą i bardziej przyjazną dla seniorów. Polityka senioralna i troska o bezpieczeństwo osób starszych to również troska o bezpieczeństwo finansowe. To obowiązek państwa. Jest to także wcielanie w życie idei solidarności międzypokoleniowej i społecznej, bo seniorzy zasługują na godną jesień życia.

    Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość jest za przyjęciem informacji o sytuacji osób starszych w Polsce za 2022 r.

    Bardzo serdecznie dziękuję pani minister Marlenie Maląg, panu ministrowi Stanisławowi Szwedowi i przedstawicielom resortu, którzy przygotowali ten materiał. Serdecznie dziękuję pani minister i panu ministrowi za skuteczną politykę senioralną oraz za systemowe wsparcie dla polskich seniorów. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

    (Poseł Marlena Magdalena Maląg: Dziękujemy bardzo.)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.