Zgłoś uwagi

PiS- pytanie w sprawie kryzysu w branży motoryzacyjnej z dnia 26 stycznia 2024 r.

P. 9. - Pytania w sprawach bieżących  
PiS/ PO w sprawie kryzysu w branży motoryzacyjnej i planowanych zwolnień tysięcy pracowników
- do Prezesa Rady Ministrów.
34 wyświetleń
0
Pobierz film

Stenogram

9. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Stanisław Szwed:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panowie Ministrowie! Pytanie, które zadaję w imieniu moim, pani poseł Bożeny Borys-Szopy, pana posła Grzegorza Pudy i pana posła Przemysława Drabka, dotyczy dramatycznej sytuacji w przemyśle motoryzacyjnym. To pytanie rozpocznę od Bielska-Białej, bo tam od 50 lat działała najpierw fabryka samochodów małolitrażowych produkująca popularnego malucha, później Fiat Auto Poland, a dzisiaj w stan likwidacji została postawiona firma Powertrain produkująca silniki spalinowe. To jest też pokłosie działania Komisji Europejskiej odnośnie do likwidacji emisji spalin silników spalinowych. Dramatyczna sytuacja dla naszego miasta, dla historii Bielska-Białej, ale też Fiata Auto Poland, który był przecież wizytówką nie tylko naszego regionu, ale całego kraju. Dzisiaj są zwalniani pracownicy, grupa 500 osób, w ubiegłym roku zwolniono 300 osób, czyli łącznie 800 osób z zakładów Powertrain. W innych miastach również zwalniani są pracownicy. We Wrocławiu w firmie Volvo - 1500 pracowników do zwolnienia, w firmie Scania w Słupsku produkującej autobusy - ponad 800. W ubiegłym roku w firmie MAN w Starachowicach produkującej samochody ciężarowe zwolniono ponad 800 osób. Czyli ponad 3 tys. pracowników już nie pracuje w branży motoryzacyjnej. Doskonale wiemy, że jeśli chodzi o likwidację zakładów pracy, to jest najgorsza sytuacja, bo łatwiej jest ratować miejsca pracy, co udowodniliśmy w kryzysowych latach, gdy był COVID i wybuchła wojna na Ukrainie. To jest sytuacja dramatyczna, bo już nie będzie odtworzenia przemysłu motoryzacyjnego w naszym mieście, w naszym regionie.

    Stąd pytania do panów ministrów: Jakie działania rząd podejmuje, aby (Dzwonek) z jednej strony ratować te firmy, które funkcjonują, a z drugiej, żeby znaleźć rozwiązania dla całej branży motoryzacyjnej, aby udzielić takiego wsparcia, żeby dalej firmy mogły funkcjonować, a pracownicy mieli zatrudnienie?

9. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii Waldemar Sługocki:

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie pośle, bardzo dziękuję za to pytanie. Ono jest szalenie ważne, istotne nie tylko z punktu widzenia osób, które tracą pracę, ale także z punktu widzenia oddziaływania tych podmiotów gospodarczych na bliższe i dalsze otoczenie, w tym także kooperantów.

    Jak pan doskonale wie, panie pośle, ministrze, kwestia związana z przemysłem motoryzacyjnym sięga co najmniej roku i kilku miesięcy wstecz. Miała miejsce oczywiście, po pierwsze, w związku z sytuacją COVID-ową, a po drugie, z wojną na Ukrainie. Ale od kilku miesięcy mogę powiedzieć, że odnotowujemy wzrost produkcji, jeżeli chodzi o branżę motoryzacyjną i lepszą kondycję tych podmiotów gospodarczych. Chcę powiedzieć, że lwia część produktów wytwarzanych przez podmioty gospodarcze działające w branży motoryzacyjnej w Polsce jest eksportowana na rynki trzecie.

    To prawda, że zagrożona jest likwidacją, a de facto jest w procesie likwidacyjnym firma Volvo Polska sp. z o.o. we Wrocławiu. Wprost na tę trudną, złą sytuację i decyzję mającą na celu likwidację produkcji wpływ miała pandemia COVID-19. W tym kontekście brak popytu na autobusy - to były głównie autobusy turystyczne produkowane przez firmę Volvo. Docelowo Volvo rezygnuje z produkcji autobusów turystycznych. I faktycznie był tam problem. Mówię nieco w czasie przeszłym, dlatego że był problem, ale w miejsce tego podmiotu, czyli firmy Volvo Polska, powstaje firma Vargas Holding, która będzie posadowiona w tym miejscu i będzie korzystała z tej infrastruktury, z której korzystała firma Volvo Polska. Już od razu firma Vargas Holding zatrudni 500 osób, w absolutnej większości są to osoby, które przechodzą z firmy Volvo Polska.

    Chcę zwrócić uwagę, panie ministrze, na jeden fakt, że jeżeli chodzi o rynek na Dolnym Śląsku, Wrocław - rynek pracy, o nim oczywiście mówię - jest w dość dobrej czy de facto bardzo dobrej kondycji. Pewnie doskonale pan o tym wie, że bezrobocie we Wrocławiu wynosi 1,6%.

    (Wypowiedź poza mikrofonem)

    Już chwileczkę, były dwa pytania, pani poseł. Jeśli pani pozwoli, w tej kolejności zacząłem formułować swoją odpowiedź. Jeżeli pani będzie tak uprzejma i nie będzie cenzurować mojej wypowiedzi, to przejdę także oczywiście do Bielska-Białej.

    Chcę też powiedzieć, że oczywiście zgodnie z ustawą, którą doskonale pan, panie ministrze, przecież zna, powiatowe urzędy pracy są informowane o zwolnieniach i natychmiast powiatowe urzędy pracy są zobligowane do podjęcia stosownych interwencji. I chcę też panu powiedzieć, że w przypadku Wrocławia Fundusz Pracy dysponuje dzisiaj kwotą 26 265 tys. zł.

    Teraz przechodzę do kolejnej sprawy, bo pani poseł głównie się niecierpliwiła. Jeżeli chodzi o firmę Stellantis - to jest de facto firma Fiat - to tam, tak jak słusznie wspomniał w pytaniu pan poseł, minister Szwed, jest to podyktowane tym, iż firma Stellantis rezygnuje z dywersyfikacji silników, w które wyposażane są różne marki samochodów osobowych, ale rezygnuje ona tylko i wyłącznie z silnika, który jest z gam silników montowanych w marce Fiat. Jeżeli chodzi o marki Peugeot i Citroën, to one są w dalszym ciągu produkowane. I faktycznie to zagrożenie ma miejsce. Przy czym, proszę pamiętać, że firma Stellantis zaproponowała zdaniem samych pracowników bardzo dobry program osłonowy. Mianowicie osoby zwalniane, w zależności oczywiście od stażu pracy, otrzymały miesięczne wynagrodzenia równe wynagrodzeniu za okres od 8 do 24 miesięcy pracy. Dodam jeszcze tylko, że w strukturze zatrudnienia, jeżeli chodzi o Bielsko-Białą, było sporo osób, które są w takiej fazie swojej aktywności zawodowej, że mogą przechodzić w stan spoczynku.

    Chcę także zapewnić państwa, z całą odpowiedzialnością i mocą to podkreślając, że zarówno minister rozwoju i technologii, jak i minister rodziny, pracy i polityki społecznej przyglądają się tej sytuacji, monitorują ją. Jeżeli chodzi o Bielsko-Białą, to tam stopa bezrobocia wynosi 1,9% (Dzwonek), ale w dyspozycji Funduszu Pracy jest 12 270 tys. zł. Oczywiście jesteśmy gotowi na interwencję w tym zakresie. Dziękuję, panie marszałku.

9. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Bożena Borys-Szopa:

    Dziękuję bardzo.

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Nasze pytanie nie jest w żaden sposób pytaniem złośliwym, jest pytaniem właściwie związanym z troską o całą branżę motoryzacyjną, nie tylko w Polsce, ale również w Europie. To jest problem dotyczący przede wszystkim właśnie kryzysów w branży motoryzacyjnej, związanych z polityką klimatyczną Unii Europejskiej. Już ogłoszone cięcia mogą być początkiem fali likwidacji i zwolnień. W listopadzie ub.r. unijny komisarz odpowiedzialny za rynek wewnętrzny przyznał, że zakaz silników spalinowych spowoduje likwidację 600 tys. miejsc pracy w Unii Europejskiej.

    W czerwcu 2023 r. Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych alarmowało, że zielona rewolucja w motoryzacji (Dzwonek) zagraża 52 tys. miejsc pracy. Pytanie dotyczy bardziej tego, czy pana ministerstwo, pana resort, wspólnie z ministrem właściwym do spraw pracy, nie uważają, że należałoby ten problem przedstawić na forum Unii Europejskiej i zaproponować jakieś konkretne rozwiązania dla całej branży i wszystkich zatrudnionych. Dziękuję.

9. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii Waldemar Sługocki:

    Bardzo dziękuję.

    Panie Marszałku! Dziękuję bardzo, pani poseł, za to niezwykle konstruktywne pytanie. To prawda, do 2035 r. Unia Europejska ma być jedyną częścią globu, w której nie będziemy mogli rejestrować samochodów spalinowych. Mamy przejść na gospodarkę zeroemisyjną, w tym oczywiście zrezygnować z pojazdów spalinowych, co już podkreśliłem. Jest to bez wątpienia ogromne wyzwanie. Ale chcę też powiedzieć, pani poseł, że sektor motoryzacyjny to nie tylko i wyłącznie silniki. Chciałbym, żebyśmy mieli świadomość, że ten rynek także ulega pewnej ewolucji w kontekście właśnie zmiany w zakresie gamy produkcji.

    Chcę też powiedzieć, że w Polsce powstają nowe podmioty, które w dużej mierze wypełniają tę lukę, będącą konsekwencją transformacji energetycznej. Na pograniczu lubusko-dolnośląskim lokują się duże podmioty gospodarcze, które będą produkować właśnie podzespoły, a głównie akumulatory, czyli te części, które będą de facto swoistego rodzaju substytutem silników spalinowych. W dużej mierze, bo takie informacje też pozyskaliśmy, gross osób dobrze wykwalifikowanych, z odpowiednim stażem natychmiast znajduje pracę w tych blisko zlokalizowanych podmiotach gospodarczych. Niejednokrotnie ta oferta pracy wiąże się z tym, że warunki pracy, ale przede wszystkim płacy, są korzystniejsze od tych, które mają miejsce.

    Ale bez wątpienia, bo to jest sedno, clou, jak oceniam pytanie pani poseł, nie tylko warto, ale trzeba, bo to jest koniecznością czasu, zastanowić się en bloc w gronie 27 państw członkowskich Unii Europejskiej, jak ten proces transformacji energetycznej w kontekście przemysłu motoryzacyjnego mądrze przeprowadzić. Już rozpoczynają się prace na temat przyszłości, wieloletnich ram finansowych po roku 2027. W rozmowach, które prowadzimy, w których także mam przyjemność w jakiejś mierze partycypować, będziemy zgłaszali te postulaty i będziemy starali się zbudować maksymalnie dużo instrumentów, które przemysłowi motoryzacyjnemu w tej części związanej z napędem, czyli odejściem od silników spalinowych, dadzą możliwość przejścia czy zastąpienia tradycyjnych źródeł napędu napędami zeroemisyjnymi (Dzwonek) w taki sposób, aby branża - globalnie, w Unii Europejskiej, nie tylko w Polsce - mogła przejść to w sposób, który nie będzie obciążał obywateli zatrudnionych w tejże branży. Bardzo dziękuję. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.