Zgłoś uwagi
P. 9. - Pytania w sprawach bieżących 
KO w sprawie ograniczenia dostępu do terapii i konsultacji dla osób w spektrum autyzmu - do Ministra Zdrowia
33 wyświetleń
0
Pobierz film
Poseł Bartosz Arłukowicz
Poseł Bartosz Arłukowicz
Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Poseł Krzysztof Bojarski
Poseł Krzysztof Bojarski
Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Posłanka Alicja Chybicka
Posłanka Alicja Chybicka
Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Posłanka Elżbieta Gelert
Posłanka Elżbieta Gelert
Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Poseł Włodzisław Giziński
Poseł Włodzisław Giziński
Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Poseł Marek Tomasz Hok
Poseł Marek Tomasz Hok
Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Posłanka Iwona Karolewska
Posłanka Iwona Karolewska
Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Posłanka Iwona Maria Kozłowska
Posłanka Iwona Maria Kozłowska
Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Poseł Rajmund Miller
Poseł Rajmund Miller
Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Poseł Grzegorz Bernard Napieralski
Poseł Grzegorz Bernard Napieralski
Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Posłanka Elżbieta Anna Polak
Posłanka Elżbieta Anna Polak
Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Posłanka Krystyna Skowrońska
Posłanka Krystyna Skowrońska
Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Posłanka Monika Wielichowska
Posłanka Monika Wielichowska
Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni

Stenogram

9. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Monika Wielichowska:

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

    Wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty:

    Przepraszam, ale jeszcze koleżanki i koledzy z PiS chcieli pokrzyczeć. Pokrzyczycie jeszcze państwo? Czy już pójdziecie? Dziękuję bardzo.

    Proszę bardzo, pani marszałek.

    Poseł Monika Wielichowska:

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Podczas 2. posiedzenia Sejmu padło pytanie podobne do tego, które dzisiaj chcemy ponownie skierować do resortu zdrowia, dotyczące zmniejszenia finansowania terapii dla osób w spektrum autyzmu. Chcemy wrócić do tematu, ponieważ wiemy już, co stało się przyczyną zmniejszenia tego finansowania. To resort zdrowia, kiedy ministrem zdrowia był Adam Niedzielski, zlecił Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji weryfikację taryf świadczeń udzielanych osobom z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, w wyniku czego powstał raport, na podstawie którego prezes agencji 30 marca 2023 r. wydał stosowne oświadczenie, a prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przygotował nowe zarządzenie. Wtedy nadal, przypomnę, ministrem zdrowia był minister Adam Niedzielski. Wyjaśniał nam to podczas 2. posiedzenia Sejmu dokładnie minister Kos.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Wiemy, że minister zdrowia pani Izabela Leszczyna, kiedy tylko powzięła informację o decyzji o ograniczeniu dostępu do świadczeń dla osób potrzebujących pomocy, natychmiast odbyła spotkanie z prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia, z przedstawicielami organizacji chorych i z rzeczniczką praw dziecka. W wyniku tego działania na początku stycznia prezes Narodowego Funduszu Zdrowia otrzymał polecenie uchylenia zarządzenia i pani minister zwróciła się do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji ze zleceniem aktualizacji taryf, o których rozmawiamy. Pytam zatem dzisiaj pana ministra, czy agencja już uporała się z odpowiedzią. Kiedy możemy się spodziewać nowego raportu? Pytam o to, panie ministrze, nie bez kozery, ponieważ pan wiceminister Kos zapewnił, że Ministerstwo Zdrowia podejmie działania, które będą szły w kierunku - rzecz jasna, oczekiwanym kierunku - podniesienia wysokości finansowania tych świadczeń. Przy dzisiejszej okazji do rozmowy na ten temat (Dzwonek), rozmowy o autyzmie chcę zapytać pana ministra o plany ministerstwa dotyczące psychiatrii dziecięcej i o to, co dzieje się teraz z telefonem zaufania. Dziękuję bardzo.

9. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Wojciech Konieczny:

    Dzień dobry. Witam serdecznie pana marszałka, szanownych państwa. Rzeczywiście pierwszy raz jestem tutaj w charakterze nie senatora, tylko w charakterze przedstawiciela ministra zdrowia.

    Proszę państwa, rzeczywiście pan minister Marek Kos udzielił wyczerpującej odpowiedzi na temat przyczyn i całego ciągu nieszczęśliwych zdarzeń, który doprowadził do tego, że zarządzenie prezesa NFZ rzeczywiście było tak sformułowane, że mogło doprowadzić do pewnych ograniczeń w świadczeniach dla osób ze spektrum autyzmu. To zarządzenie oczywiście zostało, na polecenie pani minister Izabeli Leszczyny, wycofane i już nie obowiązuje. Czyli w tej chwili mamy stan sprzed tego zarządzenia i negatywne skutki tych regulacji nie są wprowadzane w życie, nie oddziałują na pacjentów.

    Polityka Ministerstwa Zdrowia jest skierowana na zapewnienie zarówno jak największej ilości pieniędzy, jak i nakładów ludzkich w stronę poprawy stanu psychiatrii dziecięcej. Pani minister spotkała się ostatnio z panią konsultant do spraw psychiatrii dziecięcej prof. Aleksandrą Lewandowską. Te sprawy są konsultowane. Agencja oceny pracuje. Spodziewamy się, powiedzmy, w najbliższych tygodniach odpowiednich konkluzji. Jest to praca, która jednak wymaga pewnych ustaleń, doprecyzowań, aby tym razem to zarządzenie było już spójne i po prostu nieszkodliwe dla osób z tymi schorzeniami, ze spektrum autyzmu, ale i z innymi schorzeniami czy też problemami psychicznymi, z którymi spotykają się przeważnie młodzi ludzie. Wiemy, jaki teraz jest to spiętrzony problem, do ilu prób samobójczych dochodzi, jak jest to zaniedbana dziedzina.

    Co do finansowania, to będzie kontynuowane z Funduszu Medycznego finansowanie tych projektów, które już się rozpoczęły. Na nowe projekty, na nowe konkursy są pozyskiwane pieniądze europejskie, jest to już daleko zaawansowane i tutaj to finansowanie mamy zapewnione. Mamy plany przeznaczenia pieniędzy z KPO również na rozwój psychiatrii dziecięcej. Oczywiście musimy wspomnieć o 3 mld zł, które dzięki decyzji parlamentu, zarówno Sejmu, jak i Senatu, są zapisane na potrzeby onkologii, ale również na potrzeby psychiatrii dziecięcej, więc to finansowanie będzie drastycznie zwiększone wobec tego, co mieliśmy do tej pory. Trzeba więc też te pieniądze w odpowiedni sposób zagospodarować, tak żeby efektywnie były wydawane.

    Proszę państwa, jaka jest polityka Ministerstwa Zdrowia? W kierunku nowoczesnej psychiatrii chcemy iść, czyli psychiatrii bardziej środowiskowej, aby nie skupiać się na leczeniu w dużych ośrodkach psychiatrycznych, na wielodniowych, tygodniowych czy miesięcznych pobytach. Chodzi o to, żeby leczenie było bliższe miejscu zamieszkania, żeby odpowiadało potrzebom, było bardziej ukierunkowane na poszczególnych pacjentów, na ich problemy. Nad tym wszystkim pracujemy razem z konsultantami, razem z osobami, które doradzają. Pani minister położyła na to bardzo duży nacisk i traktuje to jako jeden z priorytetów początku działalności Ministerstwa Zdrowia. Uważam, że te sprawy po paru miesiącach będą wyglądać już zupełnie inaczej. Natomiast, tak jak mówię, ten czas jest niezbędny ze względu na zakres planowanych zmian, aby one były spójne, aby te wielkie zmiany finansowe odbiły się również tak samo wielkimi zmianami w funkcjonowaniu psychiatrii dziecięcej.

    Co do telefonu zaufania - to jest też, jak państwo wiecie, telefon pomocy - to jest decyzja o przywróceniu finansowania, jest to zapisane także w budżecie. Wkrótce będziemy mieli efekty. Myślę, że te działania są już na ukończeniu. Tak że pragnę zapewnić, że ta sytuacja, która miała miejsce, która była skutkiem właściwie prawie 3-letnich prac, co do których okazało się, że idą w złym kierunku, zostanie naprawiona w ciągu najwyżej paru miesięcy. Doprowadzimy do ogromnego przeskoku w psychiatrii dziecięcej w najbliższych miesiącach. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

9. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Marek Tomasz Hok:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Bardzo dziękuję za informacje pana ministra, ale jednocześnie chciałem dopytać właśnie o możliwość zwiększenia finansowania m.in. psychiatrii dziecięcej, bo oczywiście te 3 mld to również i onkologia dziecięca, i choroby rzadkie.

    Mówiliśmy o decentralizacji leczenia i opieki psychiatrycznej nad dziećmi. Ale mam też pytanie, czy pójdzie ona w stronę właśnie decentralizacji, kiedy psychiatria wejdzie właśnie w te ośrodki, gdzie jest najbardziej potrzebna, to znaczy do opieki środowiskowej.

    Pytanie, czy środki, które zostały dzięki decyzji parlamentu i Sejmu i Senatu przeznaczone na psychiatrię dziecięcą, również będą przeznaczone na szkolenie lekarzy psychiatrów dziecięcych, których mamy tak bardzo mało. W skali kraju brakuje nam lekarzy, brakuje nam lekarzy psychiatrów, ale zdecydowanie brakuje nam lekarzy psychiatrów dziecięcych. Dlatego też pytam, czy również w tym kierunku są skierowane prace resortu zdrowia.

9. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Wojciech Konieczny:

    Dziękuję bardzo.

    Panie Pośle! Szkolenie lekarzy w Polsce odbywające się za pośrednictwem rezydentur w ostatnich latach miało dziwną prawidłowość, że pozostawały pieniądze. To znaczy zapewnienie finansowania rezydentur jest na bardzo dobrym poziomie: jest na większym, niż jest to później wykorzystywane. Tak było w poprzednich latach i ta polityka była tak prowadzona, że przeznaczano początkowo wysokie kwoty, a później okazywało się, że miliardowe kwoty mogą wrócić do budżetu Ministerstwa Zdrowia, ponieważ nie są wykorzystywane. Więc jeśli chodzi o samo finansowanie w sensie kwot pieniężnych, to ono jest zaplanowane i nie będzie z tym kłopotu.

    Natomiast chodzi o to, aby rzeczywiście zachęcić akurat młodych studentów czy absolwentów medycyny, aby szli w tym kierunku, aby to była atrakcyjna specjalizacja. To są rozwiązania, które mamy również wprowadzać. Aczkolwiek nie jest to dzisiaj temat... Chodzi o zakres organizacji, leczenia psychiatrii dziecięcej w sensie przemiany w psychiatrię środowiskową. Ona oczywiście wymaga większej liczby lekarzy, psychologów, psychoterapeutów, wszystkich osób, które się tym zajmują, ponieważ w tej chwili oni są skupieni w dużych ośrodkach i pewne rozśrodkowanie będzie możliwe, ale oczywiście przy jednoczesnym zwiększeniu zasobów kadrowych. Tak że to się będzie odbywać równolegle.

    Jeżeli chodzi o telefon, to mogę powiedzieć, że konkurs jest rozpisany i oczekujemy na wyniki. Tak że to naprawdę już się dzieje, te sprawy się toczą, mimo że, powiedzmy, sprawy budżetowe jeszcze nie są zupełnie zakończone. Dziękuję bardzo.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.