Zgłoś uwagi
Pytania w sprawach bieżących 
Lewica w sprawie objęcia ochroną taryfową spółdzielni usługowych jako odbiorców paliwa gazowego zobowiązanych do lokalnej produkcji ciepła zużywanego w gospodarstwach domowych znajdujących się w budynkach wielolokalowych - do Ministra Klimatu i Środowiska
16 wyświetleń
0
Pobierz film

Stenogram

8. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Tadeusz Tomaszewski:

    Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Szanowny Panie Ministrze! Od ponad roku Zarząd Spółdzielni Usługowej w Czerniejewie oraz inne spółdzielnie usługowe, które wcześniej funkcjonowały jako spółdzielnie mieszkaniowe w środowiskach popegeerowskich, walczą o objęcie taryfą ochronną ciepła dostarczanego do ich mieszkańców. W przypadku spółdzielni mieszkaniowej, usługowej w Czerniejewie... Ta spółdzielnia jest w sporze z dostawcą gazu, PGNiG Obrót Detaliczny, który odmawia przyznania ochrony taryfowej dla lokali mieszkalnych i obciąża spółdzielnię opłatami za paliwo gazowe według taryfy biznesowej.

    Koszty tego paliwa są niemożliwe do spłaty przez mieszkańców, a pozew od PGNiG wynosi 500 tys. zł. Spółdzielnia na dziś jest dostawcą ciepła dla dziewięciu wspólnot, łącznie 150 lokali mieszkalnych. W tej sprawie Wielkopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych i Administracyjnych w Gułtowach, której członkami są m.in. spółdzielnie w Czerniejewie i Kwilczu, wnoszą o pilne uregulowanie tejże kwestii, aby nie było wątpliwości interpretacyjnych w zakresie objęcia ochroną taryfową spółdzielni usługowych jako odbiorców paliwa gazowego zobowiązanych do lokalnej produkcji ciepła zużywanego w gospodarstwach domowych znajdujących się w budynkach wielolokalowych. Spółdzielnie te przygotowały stosowną petycję do prezydenta Rzeczypospolitej. Prezydent Rzeczypospolitej przesłał tę petycję do Ministerstwa Rozwoju i Technologii, a Ministerstwo Rozwoju i Technologii odesłało odpowiedź w ostatnim czasie, że nie jest w jego kompetencji rozwiązanie tego problemu. (Dzwonek) Stąd uprzejma prośba o zajęcie się tą kwestią. Nie może być tak, że często osoby samotne, w podeszłym wieku są obciążane taryfą biznesową przez monopolistę. Albo trzeba właściwej interpretacji tego wydarzenia, albo trzeba stosownej nowelizacji prawa. Dziękuję.

8. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Miłosz Motyka:

    Bardzo dziękuję.

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mamy do czynienia z bezprecedensowym wzrostem cen energii, który bezpośrednio wpływa, jak pan poseł zauważył, na koszt życia Polaków i wymaga działań osłonowych. Dlatego też rząd partii demokratycznych takie działania podjął. Została uchwalona ustawa o wsparciu odbiorców energii elektrycznej, gazu oraz ciepła. Natomiast dotychczas w praktyce naszych poprzedników było tak, że spółdzielnie usługowe, przedmiotowo odpowiadając na pytanie pana posła, były traktowane jak podmioty prowadzące działalność gospodarczą, co bezpośrednio wpływało właśnie na ich wysoką cenę.

    Teraz natomiast, szanowni państwo, Wysoka Izbo, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, kierując się potrzebą ochrony najwrażliwszych odbiorców, zwróciło się z odpowiednim pismem do PGNiG Obrót Detaliczny o zmianę interpretacji tych przepisów. Przeanalizowaliśmy jeszcze raz możliwość objęcia ochroną taryfową spółdzielni usługowych, bo w naszej opinii te spółdzielnie należy traktować tak samo jak spółdzielnie mieszkaniowe. Pełnią one de facto tę samą rolę. Wykonywana przez nie działalność gospodarcza, polegająca na dostarczaniu ciepła mieszkańcom, nie jest ukierunkowana na zysk - jest ukierunkowana na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych tej spółdzielni. W opinii rządu konieczne jest wręcz umożliwienie tym spółdzielniom odpowiedniej ochrony. Przygotowaliśmy taką interpretację prawną wczoraj. Taka interpretacja ze strony Ministerstwa Klimatu i Środowiska, już podpisana przez panią minister Paulinę Hennig-Kloskę, została wysłana do PGNiG Obrót Detaliczny i będziemy oczekiwali od spółek obrotu stosowania się do tej interpretacji.

    Zawsze staliśmy i stoimy na stanowisku, że prawo powinno służyć obywatelom, prawo powinno chronić obywateli, szczególnie w sytuacjach kryzysowych. Prawo nie może służyć spółkom obrotu do tego, żeby szukać luk prawnych w celu uniemożliwienia wsparcia. Dlatego też, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, gwarantując bezpieczeństwo energetyczne Polek i Polaków i bezpieczeństwo bytowe - państwo też za to przecież odpowiada - zwróciliśmy się z taką interpretacją wczoraj. Uważamy, że taka interpretacja jest absolutnie zasadna. Należy spółdzielnie usługowe pytać, traktować tak samo jak spółdzielnie mieszkaniowe. Będziemy w tej sprawie interweniowali na bieżąco. Dziękuję bardzo.

8. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Tadeusz Tomaszewski:

    Panie Marszałku! Szanowny Panie Ministrze! Po pierwsze, dziękuję za takie podejście resortu, że prawo musi chronić obywateli, a niekoniecznie monopolistów.

    Natomiast chciałbym zapytać, czy to pismo skierowane do PGNiG Obrót Detaliczny dotyczy zdarzeń, które miały miejsce przed jego wyjściem. Bo dzisiaj mamy taką sytuację, że jest pozew na kwotę blisko 500 tys. zł wobec spółdzielni usługowej w Czerniejewie i sprawa się toczy. Jest zagrożenie dla funkcjonowania tej spółdzielni przez tego monopolistę. W związku z powyższym chciałbym zapytać, jak będzie się to miało w kontekście działań, które wcześniej podjęto wobec tych spółdzielni, nie traktując ich jako dostawców ciepła dla mieszkańców - byli traktowani poprzez taryfę biznesową. To jest pierwsze pytanie. (Dzwonek)

    Drugie pytanie: W przypadku braku reakcji ze strony PGNiG na tę ważną decyzję i interpretację ministra środowiska i klimatu jakie kolejne działania podejmie resort, żeby zrealizować tego ducha, o którym mówił pan minister w stosunku do mieszkańców?

8. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Miłosz Motyka:

    Bardzo dziękuję.

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Tak, w piśmie zawarliśmy również założenie, interpretację, by w ramach obecnych rozliczeń PGNiG Obrót Detaliczny zastosowało te przepisy również wstecznie, czyli pomogło spółdzielniom usługowym, które wymagają tego wsparcia, zgodnie z duchem prawa, zgodnie z literą prawa, zgodnie z duchem zabezpieczenia bytowego gospodarstw domowych wchodzących w skład spółdzielni usługowych. Będziemy liczyli na egzekwowanie tego. Oczywiście będziemy to również egzekwowali.

    To jest, panie pośle, szanowni państwo, start i punkt wyjściowy. Liczymy, że nie będzie trzeba stosować środków zaradczych. Natomiast jeśli PGNiG Obrót Detaliczny się do tej interpretacji nie zastosuje, choć naszym zdaniem byłoby to absolutnie sprzeczne z prawem, to będziemy podejmowali kolejne kroki, będziemy oczywiście analizowali te kwestie. Nie jest to koszt, który może tak mocno uderzyć w spółki obrotu, natomiast jest to koszt, który bardzo mocno wpływa na koszty życia Polaków. Dlatego liczymy na stuprocentową interpretację naszego pisma, wdrożenie jej w życie i liczymy na to, że stanie się to najszybciej, jak to możliwe. Rząd będzie w tej sprawie zawsze stał po stronie potrzebujących. Dziękuję bardzo.

8. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Tadeusz Tomaszewski:

    Panie marszałku, czy mógłbym prosić pana ministra o przysłanie tego pisma do mojej wiadomości?

    (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Miłosz Motyka: Oczywiście.)

    Bo według porannych informacji prezesów nadal wszystkie spółdzielnie są na nie...

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.