Zgłoś uwagi

Posłanka Zofia Czernow - Wystąpienie z dnia 16 stycznia 2024 roku.

P. 2. - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024
11 wyświetleń
0
Pobierz film

Stenogram

2. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (druki nr 142 i 143).

Poseł Sprawozdawca Zofia Czernow:

    Panie Marszałku! Panie Premierze! Panowie Ministrowie! Wysoki Sejmie! W imieniu Komisji Finansów Publicznych mam zaszczyt przedstawić Wysokiej Izbie sprawozdanie komisji o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024, druki nr 142 i 143. (Gwar na sali, dzwonek)

    Marszałek Sejmu skierował do Komisji Finansów Publicznych dwa bardzo zbliżone, niemalże tożsame projekty ustaw o takim samym tytule, a mianowicie rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024, druk nr 142, i projekt prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, druk nr 139, do pierwszego czytania. (Gwar na sali)

    Panie marszałku, czy mogłabym prosić o uspokojenie... Bo nic nie słychać.

    (Przewodnictwo w obradach obejmuje wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak)

    Wicemarszałek Krzysztof Bosak:

    Szanowni Państwo! Panie Posłanki i Panowie Posłowie! Bardzo proszę o zachowanie ciszy, o opuszczanie sali w ciszy, tak żeby nie utrudniać pani poseł wystąpienia.

    Poseł Sprawozdawca Zofia Czernow:

    Komisja Finansów Publicznych zdecydowała o dalszym procedowaniu nad rządowym projektem ustawy, druk nr 142, kierując się kompetencją rządu określoną w art. 221 konstytucji. Artykuł ten stanowi, że inicjatywa ustawodawcza w zakresie ustawy budżetowej i ustaw z nią związanych, a taką są niewątpliwie ustawa okołobudżetowa, prowizorium budżetowe, zmiany ustawy budżetowej i inne, przysługuje wyłącznie Radzie Ministrów.

    Komisja Finansów Publicznych, po przeprowadzeniu pierwszego czytania, a następnie szczegółowym rozpatrzeniu projektu ustawy i złożonych poprawek, przedkłada Wysokiej Izbie sprawozdanie i wnosi o uchwalenie projektu ustawy.

    W tym miejscu pragnę przypomnieć, że Sejm po raz drugi zajmuje się tzw. ustawą okołobudżetową na 2024 r. ze względu na weto prezydenta do ustawy uchwalonej 21 grudnia 2023 r. Prezydent, odmawiając podpisania ustawy, uzasadnił to tym, że nie zgadza się na przekazanie mediom 3 mld zł ze środków publicznych. Rada Ministrów w bardzo krótkim czasie po raz drugi przedłożyła Sejmowi projekt ustawy okołobudżetowej na 2024 r., uwzględniając zastrzeżenia prezydenta. Rząd zaproponował przeznaczenie kwoty 3 mld zł uzyskanej z tytułu skarbowych papierów wartościowych na znaczące zwiększenie finansowania leczenia dzieci i młodzieży. W szczególności dotyczy to diagnostyki i leczenia onkologicznego, leczenia chorób rzadkich, a także zwiększenia wydatków na opiekę psychiatryczną dla dzieci i młodzieży. (Gwar na sali)

    Przepraszam bardzo, szanowni państwo posłowie, bardzo państwa proszę o spokój i wysłuchanie sprawozdania Komisji Finansów Publicznych. To jest naprawdę bardzo ważne sprawozdanie. (Dzwonek)

    Wicemarszałek Krzysztof Bosak:

    Bardzo proszę jeszcze raz o uszanowanie pani poseł i tego, co ma do powiedzenia.

    Proszę bardzo, pani poseł.

    Poseł Sprawozdawca Zofia Czernow:

    W szczególności dotyczy to diagnostyki i leczenia onkologicznego, leczenia chorób rzadkich, a także zwiększenia wydatków na opiekę psychiatryczną dzieci i młodzieży. To są bardzo palące potrzeby i już najwyższy czas, aby poziom i standardy leczenia onkologicznego w Polsce nie odbiegały od unijnych standardów i, co najważniejsze, uzyskiwanych efektów leczniczych.

    Nie mniej pilnym problemem jest odwrócenie katastrofalnych w skutkach, a narastających negatywnych zjawisk w obszarze psychiatrii dzieci i młodzieży. To jest obowiązek nas, dorosłych, aby skutecznie pomóc dzieciom w depresjach, bezradności, lękach, w osamotnieniu, przemocy, w tym przemocy rówieśniczej, które mają ogromny wpływ na przyszłe zdrowe społeczeństwo.

    Są to zasadnicze zmiany w projekcie ustawy okołobudżetowej w porównaniu z poprzednio uchwaloną. W projekcie ustawy konsekwentnie znalazły się zmiany w zakresie wynagrodzeń od 1 stycznia 2024 r., w tym w szczególności: wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 30%, dla nauczycieli początkujących o 33%, gwarantując tym samym wzrost wynagrodzenia średniego dla tych nauczycieli o 1576,72 zł - wzrost wynagrodzeń obejmuje także nauczycieli przedszkoli, a skutki tych podwyżek pokryje budżet państwa, udzielając tym samym pomocy samorządom terytorialnym - a także wzrost wynagrodzeń o 20% kwot bazowych dla pracowników państwowej sfery budżetowej zatrudnionych na zasadach ogólnych.

    Projekt ustawy okołobudżetowej i projekt budżetu państwa zawierają wiele zmian korzystnych dla samorządów terytorialnych. W niniejszym projekcie wprowadza się ważne zmiany w zakresie części rozwojowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządów terytorialnych, a w szczególności likwiduje się przepis, który zawieszał wypłatę tej subwencji. Te i inne zmiany z jednoczesnym wprowadzeniem zasad przejrzystości, jasnych zasad i kryteriów podziału środków winny sukcesywnie poprawiać finanse samorządów, które niestety w ostatnich latach w większości znalazły się w zapaści, co ograniczało istotnie samorządność. A przecież ustawa o samorządzie terytorialnym, która legła u podstaw reformy państwa, uznawana jest powszechnie za bardzo dobrą ustawę, która wyzwoliła ogromny potencjał rozwojowy małych ojczyzn. Nie możemy tego zmarnować.

    Projekt ustawy wprowadza wiele rozwiązań, które znalazły szczegółowe zastosowanie w przygotowaniu projektu ustawy budżetowej na 2024 r. Po szerokiej dyskusji w Komisji Finansów Publicznych i wyjaśnieniach dotyczących zgłoszonych problemów projekt ustawy został przyjęty przez komisję jednogłośnie. Ustawa wejdzie w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od 1 stycznia 2024 r. Dziękuję za uwagę. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.