Zgłoś uwagi

Komisja SPC z dnia 29 grudnia 2023 roku.

Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2024 (druk nr 125) w zakresie:
1) części budżetowej 04 – Sąd Najwyższy:
− dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
− referuje Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego;
2) części budżetowej 05 – Naczelny Sąd Administracyjny:
− dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
− referuje Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego;
3) części budżetowej 06 – Trybunał Konstytucyjny:
− dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
− referuje Prezes Trybunału Konstytucyjnego;
4) części budżetowej 08 – Rzecznik Praw Obywatelskich:
− dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
− referuje Rzecznik Praw Obywatelskich;
5) części budżetowej 10 – Urząd Ochrony Danych Osobowych:
− wydatki z zał. nr 2,
− referuje Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
6) części budżetowej 13 – Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu:
a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
b) dotacje podmiotowe i celowe z zał. nr 8,
− referuje Prezes Instytutu Pamięci Narodowej;
7) części budżetowej 52 – Krajowa Rada Sądownictwa:
− wydatki z zał. nr 2;
− referuje Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa;
8) części budżetowej 88 – Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury:
a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6,
− referuje Prokurator Krajowy;
9) części budżetowej 89 – Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15:
a) wydatki z zał. nr 2,
b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6;
− referuje Przewodniczący Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15;
10) części budżetowej 15 – Sądy powszechne:
− dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
11) części budżetowej 37 – Sprawiedliwość:
a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6,
c) dotacje podmiotowe i celowe z zał. nr 8;
12) części budżetowej 85 – Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działu 755 – Wymiar sprawiedliwości:
− wydatki z zał. nr 2;
13) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w części 85 – budżety wojewodów z zał. nr 7;
14) dotacji podmiotowych z zał. nr 9;
15) planów finansowych instytucji gospodarki budżetowej z zał. nr 12:
a) Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucji Gospodarki Budżetowej,
b) Centrum Cyberbezpieczeństwa;
16) planów finansowych państwowych funduszy celowych z zał. nr 13:
a) Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej,
b) Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.
− pkt 10-16 referuje Minister Sprawiedliwości.
Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r.
− przedstawia Przewodnicząca Komisji.
19 wyświetleń
0
Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.