Zgłoś uwagi

Poseł Andrzej Domański - Wystąpienie z dnia 21 grudnia 2023 roku.

P. 51. - Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2024
26 wyświetleń
0
Pobierz film

Stenogram

51. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2024 (druk nr 125).

Minister Finansów Andrzej Domański:

    Dzień dobry raz jeszcze.

    Dziękuję za wszystkie pytania, które padły w trakcie dzisiejszej debaty, i to z każdej strony tej sali. Wiele z nich było merytorycznych, ważnych. Niestety spora część nie dotyczyła de facto toczącej się dzisiaj debaty.

    Zacznę od podziękowań, podziękowań dla pana posła Mentzena. Dziękuję za propozycję nowych podatków i obciążeń dla podatników. Nie spodziewałem się ich z tej strony sali. Pan poseł Mentzen krytykował dzisiaj, krytykowało także wielu przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, wyraźnie rosnący deficyt. Deficyt ten faktycznie wzrósł. Wzrósł de facto z jednego powodu, z powodu najwyższych w historii podwyżek dla nauczycieli. 30% to najwyższa podwyżka, jaką kiedykolwiek dostali nauczyciele w Polsce. (Oklaski)

    (Poseł Jakub Rutnicki: Można?)

    I chcę powiedzieć jasno, rząd Donalda Tuska traktuje te podwyżki jak inwestycję, inwestycję w długoterminowy wzrost gospodarczy. (Oklaski)

    (Głos z sali: Tak jest.)

    Wyższy wzrost gospodarczy to wyższe podatki w długim horyzoncie. I nie jest prawdą, proszę państwa, że patrzymy na budżet w horyzoncie kwartału, roku czy kadencji. Podwyżki dla nauczycieli są właśnie najlepszym dowodem na to, że patrzymy na budżet i patrzymy na gospodarkę w horyzoncie dekad. Ostatnie wyniki testów PISA mówią, pokazują jednoznacznie, że Polski nie stać na to, aby nakłady na edukację pozostawały na niskim poziomie i aby nauczyciele w Polsce zarabiali tak słabo. To jest nasza inwestycja, inwestycja w przyszłość, inwestycja w kolejne pokolenia, inwestycja także w gospodarkę. (Oklaski)

    (Głos z sali: Brawo!)

    Poseł Trela, marszałek Czarzasty, ale także poseł Buda zwracali uwagę na wydatki na mieszkalnictwo. One są i będą dla tego rządu priorytetowe. Nie wszystko udało się, to prawda, zmieścić w tym budżecie, który powstawał w ciągu czterech naprawdę bardzo intensywnych dni. Ale już pracujemy nad tym, aby te wydatki na mieszkalnictwo, także na mieszkalnictwo w obrębie najmu, dostępnego najmu dla słabiej zarabiających Polaków, istotnie wzrosły.

    Poseł Jakubiak i poseł Ociepa pytali o nakłady na obronę narodową. Pan poseł Jakubiak jest chyba odrobinę niedoinformowany, ponieważ akurat na obronę narodową rosną w sposób istotny. To jest część 29 budżetu - ponad 118 mld zł, czyli o ponad 20 mld zł więcej niż w roku poprzednim. I chciałbym się zgodzić z głosami padającymi z każdej strony tej sali. Polski nie stać na to, aby oszczędzać na bezpieczeństwie. Wiemy, gdzie jesteśmy. Wiemy, że za naszą granicą toczy się brutalna wojna. Polska, polski budżet na bezpieczeństwie, na nakładach na obronę oszczędzać nie będzie.

    Dziękuję panu posłowi Petru oraz posłowi Cichoniowi za zwrócenie słusznej uwagi na konieczność podnoszenia przejrzystości i transparentności finansów publicznych. Zadeklarowana przez nas wola stworzenia rady fiskalnej jest pierwszym, ale absolutnie nie jest jedynym krokiem, który podejmiemy w najbliższych miesiącach, aby ta transparentność wzrosła. (Oklaski)

    Poseł Tomaszewski zwrócił uwagę na nakłady na ochronę zdrowia. One oczywiście w tym budżecie rosną istotnie, o czym będę jeszcze za chwilę mówił więcej, ale to fakt, rosną mniej niż nasze ambicje. Chcemy, aby nakłady na ochronę zdrowia w Polsce rosły systematycznie. Rozmawiałem o tym z panią minister Leszczyną. I środki na to będą w kolejnych latach z całą pewnością zwiększane.

    Wicemarszałek Piotr Zgorzelski:

    Szanowny panie ministrze, czy mogę na chwilę panu przerwać?

    Chciałbym poinformować Wysoką Izbę, że głosowania zaplanowane na godz. 17.30 będą przesunięte i rozpoczniemy je o godzinie...

    (Poseł Jarosław Sachajko: Niemożliwe, pierwszy raz.)

    Panie pośle, dlatego że staraliśmy się w dyskusji nie ograniczać nikomu głosu.

    W związku z tym chcę poinformować państwa posłów, którzy nie muszą siedzieć na sali, że głosowania rozpoczną się o godz. 18.

    Panie ministrze, proszę kontynuować.

    Minister Finansów Andrzej Domański:

    Widzę, że rzeczywiście ze strony PiS-u niektóre pytania są zadane na zasadzie fire and forget, tak? W sensie zadane, ale na odpowiedź nikt nie czeka.

    Pan poseł Kosztowniak, kolega minister, wspomniał o założeniach makro do budżetu. One mieszczą się w konsensusie, mieszczą się w tym, co obecnie przewiduje rynek.

    Pan poseł Kuźmiuk wspominał o 6-procentowym deficycie. No nie, deficyt wyniesie w przyszłym roku 5,1% PKB. I nie, nie jest prawdą, że przez rosnący deficyt będziemy na rynkach pożyczać drożej niż państwo. W październiku zeszłego roku rentowność 10-letnich polskich obligacji sięgnęła niemal poziomu 9%. To oznacza, że gdy polskie państwo chciało pożyczyć, musiało płacić za pożyczkę niemal 9%. W chwili obecnej, tydzień po rozpoczęciu naszej pracy, pracy nowego rządu, to oprocentowanie wynosi 5%. (Oklaski) Pan poseł wspominał również o tym, jak wspaniale rosły przychody VAT-owskie. Zwracam uwagę, że równie wspaniale rosła inflacja. Skumulowana inflacja za państwa rządów sięgnęła 47%.

    Wyższe ceny oznaczają wyższe przychody z VAT-u. Natomiast to JPK, za którym stał rząd Platformy Obywatelskiej, był pierwszym istotnym krokiem do uszczelnienia VAT-u. W tym roku zrobimy kolejny krok, wprowadzimy KSeF, więc system będzie krok po kroku uszczelniany.

    Pan poseł Porzucek był uprzejmy wspomnieć o spadającej sprzedaży detalicznej. Serdecznie rekomenduję, żebyśmy spojrzeli ciut głębiej, jeżeli mówimy o danych makroekonomicznych. O ile pan poseł w ogóle je rozumie. (Oklaski) W listopadzie sprzedaż paliw miesiąc do miesiąca spadła o 19%. Dlaczego? Bo skończyły się absurdalne działania ze strony Orlenu. Spadła również sprzedaż odzieży.

    (Poseł Marcin Porzucek: Ale kłamiesz, kłamiesz, człowieku.)

    To są dane, niech pan popatrzy w dane. Dlatego że był ciepły listopad. Dobra trwałe radzą sobie w porządku.

    Pani poseł Pamuła krytykuje nas, że w budżecie nic nie zmieniliśmy. Jej koleżanki i koledzy z klubu krytykują nas za rzeczy, które zmieniliśmy. Radziłbym więc jakieś uspójnienie narracji.

    Padło pytanie o inwestycje. Kiedy inwestycje w Polsce ruszą? Kiedy osiągną poziom 23%? My oczywiście jako rząd zrobimy wszystko, aby warunki do inwestycji w Polsce były jak najlepsze, zarówno dla inwestycji prywatnych, krajowych, jak i oczywiście inwestycji zagranicznych. (Gwar na sali)

    Wicemarszałek Piotr Zgorzelski:

    Panie ministrze, przepraszam bardzo.

    Zwracam się do obecnych na sali posłów. Ci, którzy zainteresowani są dyskusją - proszę słuchać wystąpienia pana ministra. Kto zaś nie chce uczestniczyć w wystąpieniu pana ministra, może opuścić salę posiedzeń. Dlatego że jest to niegrzeczne, kiedy minister mówi, a cała sala sobie rozmawia. (Oklaski)

    Minister Finansów Andrzej Domański:

    Pani poseł Kwiecień pytała o finansowanie samorządów. Czy zwiększymy nakłady na inwestycje? Tak, twarde liczby pokazują jednoznacznie, że te nakłady w tym roku już istotnie wzrosną. Przywracamy 3,2 mld zł, które wstrzymaliście samorządom, kierując się, jak rozumiem, interesem politycznym. (Oklaski)

    Pan poseł Sikora z Lewicy pytał o pieniądze na utylizację wysypisk śmieci. Tak, zabezpieczono w budżecie 153 mln zł. Natomiast jeżeli chodzi o formułę liczenia podatku od kopalin, to jest trochę bardziej skomplikowana sprawa. Myślę, że nie na dzisiejsze spotkanie.

    Wydatki na sport, o to pytał poseł Luboński, naturalnie rosną.

    Bardzo ciekawe pytanie ze strony pana posła Tadeusza Samborskiego odnośnie do IPN-u oraz PAN-u. Ja tylko przypomnę, że minister finansów do budżetu IPN-u się nie wtrąca. Wydatki na IPN w przyszłym roku, w 2024 r. wyniosą 649 mln zł. To wzrost o 20%. Ale my na poziomie rządowym nie mamy na tę pozycję wpływu. Natomiast można to zrobić na poziomie poselskim. Natomiast tak, zabezpieczyliśmy 180 mln zł na Polską Akademię Nauk.

    Ograniczenie podatku Belki - tak, będzie wprowadzone. W 4 dni nie jest możliwe przedstawienie kompleksowego i spójnego systemu, który mógłby funkcjonować od 1 stycznia.

    Pani poseł Olko oraz pan poseł Zandberg pytali o Narodowe Centrum Nauki. Rozmawialiśmy z ministrem Wieczorkiem. Tak, środki na ten ważny cel się znajdą. (Oklaski)

    Pan poseł Fritz był uprzejmy zapytać o pieniądze, o to, czy są pieniądze na telefon zaufania. Tak, panie pośle, na telefon zaufania pieniądze są i będą. Gdyby to było nawet więcej niż 10 mln zł, to ten rząd na takie cele środki zawsze znajdzie. (Oklaski)

    (Głos z sali: Brawo!)

    Pani poseł Matysiak pytała o kolej. Przepraszam, odpowie odpowiedni resort. Jak najszybciej dostarczymy odpowiedzi na piśmie.

    Poseł Szczerba pytał o finanse Warszawy, ważne inwestycje w Warszawie. Tak, panie pośle, zarządzimy audyt we wszystkich ministerstwach jak najszybciej. Dzięki temu audytowi, mam nadzieję, będziemy w stanie wygenerować oszczędności, dzięki którym tak ważne inwestycje jak Sinfonia Varsovia będą mogły być sfinansowane. (Oklaski)

    (Głos z sali: Brawo!)

    Pan poseł Sellin pyta, dlaczego jest mniej pieniędzy na kulturę. Najwyraźniej kolejny raz niedoinformowanie. Ponieważ wydatki na kulturę, część 24 ustawy budżetowej, rosną o ponad 1 mld zł.

    Pani Matusik-Lipiec pytała o mechanizm dzielenia subwencji. To jest oczywiście zawsze kwestia sporna. Szukaliśmy rozwiązania, które będzie satysfakcjonujące zarówno dla dużych, jak i małych samorządów. Z taką propozycją wyszliśmy.

    Pan poseł Czarnek chwalił się dochodami. A ja powiem: inflacja, inflacja i jeszcze raz inflacja, która zjadała oszczędności i dochody Polaków.

    Dobrze. Teraz pytanie, które pada regularnie w tej debacie, pytanie o środki na TVP. Pieniądze na TVP są wstrzymane. (Oklaski)

    (Głos z sali: Brawo!)

    Proszę uważnie czytać przedłożone projekty i przedłożoną ustawę.

    Z panią poseł Leszczyną przedstawimy plan dotyczący nakładów na onkologię. Natomiast też mogą państwo znaleźć informację o tym, że dochody NFZ w przyszłym roku będą o ponad 8 mld zł wyższe. (Oklaski)

    (Głos z sali: Brawo!)

    A więc na tak ważne cele środki oczywiście są.

    Ostatnie pytanie. Pan poseł Cieszyński pytał o podwyżki. ZUS i KRUS oczywiście będą objęte 20-procentową podwyżką. (Oklaski) Jeżeli chodzi o NFZ, nie, tam finansowanie wygląda inaczej. Natomiast jeżeli chodzi o ZUS i KRUS, to potwierdzam, że 20-procentowa podwyżka będzie jak najbardziej sfinansowana.

    To chyba wszystko, jeżeli chodzi o te pytania. Natomiast pani minister Majszczyk oraz ministrowie z poszczególnych resortów będą udzielali odpowiedzi na pozostałe pytania. Jeżeli na jakieś pytanie odpowiedź dzisiaj nie zostanie udzielona z uwagi na kończący się czas, to zostanie ona jak najszybciej przekazana państwu drogą pisemną.

    Przepraszam, widzę jeszcze panią poseł Nowicką. Oczywiście, tutaj mam zapisane, środki na język niemiecki zostały również zabezpieczone. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.