Zgłoś uwagi

Poseł Tomasz Kostuś - Wystąpienie z dnia 21 grudnia 2023 roku.

P. 51. - Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2024
20 wyświetleń
0
Pobierz film

Stenogram

51. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2024 (druk nr 125).

Poseł Tomasz Kostuś:

    Jeszcze wyżej?

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Przedmiotowy projekt ustawy budżetowej jest trudny. Trudny, ponieważ jesteśmy po zamkniętym roku budżetowym kłamstw, afer i niespełnionych obietnic wyborczych byłego rządu, byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Trudny po trwającej politycznej farsie z rządem tymczasowym, po przesunięciu terminu powstania nowego rządu mającego większość parlamentarną. Poprzedni premier mógł już dawno przesłać do Sejmu gotowy projekt tak, aby prace nad budżetem dawno już rozpocząć. Tymczasem celowo i świadomie to opóźniał. Straciliśmy ważny i potrzebny czas.

    To budżet proinwestycyjny, budżet, który będzie zapewniał wzrost gospodarczy w następnych latach, budżet, który będzie stymulował konsumpcję i przygotowywał do inwestycji z Krajowego Planu Odbudowy. Trudny, bo uwzględnia większy deficyt, ale jest to konieczne, aby móc przyspieszyć rozwój, aby było więcej pieniędzy w budżecie państwa w następnych latach.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Miarą wielkości państwa jest stosunek do mniejszości, w szczególności mniejszości narodowych i etnicznych. Przez 8 ostatnich lat politykę rządu PiS cechowała nietolerancja, brak szacunku, zaufania i lekceważenie mniejszości.

    (Głos z sali: Co ty bredzisz?)

    Dlatego tak ważne jest wsparcie ze środków budżetowych wielokulturowości i wielojęzyczności, wsparcie dialogu i budowania mostów porozumienia. To inwestycja w przyszłość. Od lat przedstawiciele mniejszości narodowych i etnicznych wskazywali, że kwoty roczne, które otrzymują z budżetu państwa, są zbyt niskie, są niewystarczające. Mniejszości narodowe i etniczne nie posiadają własnych instytucji kultury, a więc ciężar pracy na rzecz kultury, podtrzymania języka, tożsamości spoczywa właśnie na nich.

    Polska wprowadziła szereg regulacji w zakresie ustawodawstwa mniejszościowego i przez lata ratyfikowała wiele dokumentów międzynarodowych, takich jak Konwencja ramowa o ochronie mniejszości narodowych czy Europejska karta języków regionalnych i mniejszościowych. W ten sposób został wyznaczony kierunek, w którym Polska chce podążać w zakresie ochrony praw mniejszości. Środowiska mniejszościowe reprezentowane w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych od lat postulują, by przejść od polityki antydyskryminacyjnej do polityki promującej pozytywne wartości płynące z bogactwa wielokulturowości i wielojęzyczności, jaką dają mniejszości.

    Dlatego zwiększenie środków budżetowych na ten cel prowadzi do osiągnięcia europejskich standardów w zakresie ochrony praw mniejszości. W tym budżecie na realizację tych zadań, tych celów będzie więcej środków. Za to chciałbym podziękować panu premierowi, panu ministrowi, całemu rządowi.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 w części 43: Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne zaplanowano wydatki budżetu państwa w wysokości 284 857 tys. zł. To jest 117,2% wydatków ujętych w ustawie budżetowej na rok 2023 po nowelizacji. Chodzi tu też o działy: Szkolnictwo wyższe i nauka - 1185 tys. zł, Administracja publiczna - 7988 tys. zł, Różne rozliczenia, w tym fundusz kościelny - 257 mln zł, Oświata i wychowanie - 375 tys. zł i wreszcie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 18 309 tys. zł. Tak więc jest to o ponad 17% więcej w stosunku do budżetu z 2023 r. po nowelizacji w odniesieniu do każdego z przedmiotowych działów budżetu.

    Szanowni Państwo! Wysoka Izbo! Większość z tych wydatków zaplanowano na realizację zadania: Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych. To dobry budżet. Będziemy głosować za jego uchwaleniem. Dziękuję. (Oklaski)

    (Głos z sali: Brawo!)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
1.8
Pozycja w rankingu:
334
Liczba głosów: 86
Sprawdź historię ocen
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.