Zgłoś uwagi

Posłanka Ewa Szymanowska - Wystąpienie z dnia 29 listopada 2023 roku.

P. 21. - Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych
49 wyświetleń
0
Pobierz film

Stenogram

21. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (druk nr 33).

Poseł Ewa Szymanowska:

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Cieszę się, że mogę w swoim pierwszym przemówieniu prezentować projekt komitetu inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, m.in. pielęgniarek, położnych, fizjoterapeutów czy diagnostów laboratoryjnych.

    Pierwotnym celem ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r., do której projekt się odnosi, było: ustalenie minimalnego poziomu wynagrodzenia, poniżej którego pracodawca nie może ustalić wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawód medyczny, a zatrudnionych w podmiotach leczniczych; zwiększenie zainteresowania kształceniem w zawodach medycznych; zachęcenie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, a co najważniejsze, promowanie podejmowania pracy w kraju, a nie za granicą. Miało to przełożyć się na zwiększenie liczby pracowników medycznych, większy profesjonalizm kadry medycznej, zwiększenie poziomu bezpieczeństwa zawodowego, lepszą jakość i zwiększenie dostępności świadczeń zdrowotnych.

    Szanowni Państwo! Przygotowując się do wystąpienia, postanowiłam porozmawiać o tym projekcie z osobami, których projekt dotyczy. Dowiedziałam się, że do 2021 r. pracodawca sprawozdawał, jakie jego pracownicy mają kwalifikacje i na tej podstawie otrzymywał z NFZ środki na pokrycie wynagrodzeń w odniesieniu do tych danych. Do zmiany sposobu finansowania doszło w lipcu 2022 r. Polegała ona na tym, że szpitale otrzymały za mały wzrost kontraktów z NFZ w stosunku do wzrostu kosztów, co spowodowało, że dyrektorzy placówek zaczęli traktować kwalifikacje uznaniowo. Dochodziło nawet do sytuacji, że pracownicy byli degradowani, by w ten sposób szpital oszczędził na ich wynagrodzeniach. Pracownicy ochrony zdrowia zaczęli składać pozwy do sądów pracy. Wielu z nich już wygrało procesy, a kolejne sprawy toczą się w całej Polsce.

    Pozwolę sobie podać przykład Szpitala Powiatowego w Lesku, gdzie 18 pracowników założyło sprawę przeciwko dyrekcji szpitala, a dwie już wygrały sprawę w I instancji. Jak usłyszałam podczas rozmowy, ten sam szpital z powodu braku odpowiednich środków z NFZ od lipca 2022 r. do lipca 2023 r. zadłużył się na ok. 20 mln zł. Do tego doprowadziła nieudolność rządów PiS, który nie zauważył, że doprowadził do wysokiej inflacji, co spowodowało wzrost cen świadczeń zdrowotnych. Brak prawidłowo skalkulowanych i wypłacanych szpitalom i innym podmiotom medycznym środków na pokrycie wynagrodzeń i codzienne funkcjonowanie doprowadza do tego, że ochrona zdrowia jest w złej kondycji.

    Celem zmian zawartych w projekcie jest przede wszystkim powiązanie wynagrodzenia pracowników objętych ustawą z faktycznie posiadanymi kwalifikacjami jako podstawa ustalenia współczynników pracy określonych w załączniku do ustawy, Dodatkowym elementem tego działania będzie zrównanie pracowników posiadających takie same kwalifikacje niezależnie od tego, w jakim czasie w roku je nabyli. Doprowadzi to do zniwelowania nierówności w wynagrodzeniu między pracownikami wykonującymi podobne obowiązki, które wymagają podobnego wkładu pracy i z którymi wiąże się podobna odpowiedzialność.

    Konieczne jest również wprowadzenie ustawowej gwarancji przekazania środków na pokrycie wzrostu wynagrodzenia minimalnego określonego ustawą w ramach systemu świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Nikt z nas chyba nie ma wątpliwości, że nasze życie i zdrowie jest najcenniejsze, dlatego nie wolno na nim oszczędzać. Zastanawia więc fakt, z jakiego powodu projekt, pod którym zebrano ponad 120 tys. podpisów, trafił do rządowej zamrażarki, zamiast być niezwłocznie procedowanym.

    W Polsce brakuje personelu medycznego właściwie każdej specjalności, a jako społeczeństwo starzejemy się i będziemy potrzebowali więcej opieki medycznej. Działanie na szkodę pielęgniarek, utrata ich zaufania do państwa polskiego to podcinanie sobie cienkiej gałęzi, na której siedzą wszyscy pacjenci. Dlatego jako Polska 2050 - Trzecia Droga będziemy głosować za dalszym procedowaniem nad projektem. Dziękuję. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.