Zgłoś uwagi

Posłanka Katarzyna Sójka - Wystąpienie z dnia 29 listopada 2023 roku.

P. 21. - Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych
60 wyświetleń
0
Pobierz film

Stenogram

21. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (druk nr 33).

Poseł Katarzyna Sójka:

    Serdecznie dziękuję.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chciałabym przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość wobec proponowanego obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

    Szanowni Państwo! Rozpatrywany obywatelski projekt zakłada dokonanie zmian w ustawie, która powstała 8 czerwca 2017 r., ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Propozycje nowelizacyjne dotyczą zatem funkcjonującej już od 6 lat systemowej regulacji minimalnych wynagrodzeń pracowników medycznych i niemedycznych.

    Propozycje zawarte w tym projekcie zakładają przede wszystkim dokonanie zmian współczynników pracy dla niektórych grup zawodowych objętych załącznikiem do tej ustawy oraz zakładają odejście od przyjętego w tej ustawie, a wynikającego wprost z Kodeksu pracy, kryterium przynależności do poszczególnych grup zawodowych, które zostało oparte, co istotne, na kwalifikacjach wymaganych od pracownika na dane stanowisko, na rzecz kwalifikacji posiadanych przez osobę zatrudnioną. Myślę, że jest to właśnie moment, jest to punkt, który warto skonsultować z pracodawcami i specjalistami od prawa pracy, ale przede wszystkim również warto skonsultować to w ramach pracującego wcześniej nad tą ustawą zespołu trójstronnego.

    Proponowane zmiany opracowane zostały właśnie tylko przez jeden ze związków zawodowych, reprezentujący bez wątpienia szczególnie ważne i kluczowe dla systemu ochrony zdrowia środowisko zawodowe pielęgniarek i położnych. Nie były one uzgodnione z innymi grupami zawodowymi, których wynagrodzenia również reguluje ta ustawa. To jest uwaga, która - myślę - powinna zostać przyjęta. Takie konsultacje powinny również zostać wzięte pod uwagę, tym bardziej że, tak jak podkreśliłam wcześniej, nad ustawą pracował cały zespół trójstronny.

    U podstawy tej ustawy leżały postulaty licznych wtedy środowisk pracowników ochrony zdrowia systemowego uregulowania wynagrodzeń w tym sektorze. Postulowano wtedy regulację systemową w miejsce dotychczas praktykowanego kierowania strumienia środków finansowych na podwyżki jedynie dla wybranych grup zawodowych, z pominięciem pozostałych. Tak było wtedy, ale dopiero rząd pani premier Beaty Szydło podjął tak oczekiwaną przez pracowników ochrony zdrowia inicjatywę.

    Prace nad tą ustawą prowadzone były w duchu dialogu społecznego na forum branżowego Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia. Sukces możliwy był zaś tylko dzięki temu, że do wspólnych rozmów usiadły trzy strony: reprezentatywne centrale związkowe, organizacje pracodawców zrzeszające podmioty tak publiczne, jak i niepubliczne oraz strona rządowa. Wypracowane porozumienie przyniosło wtedy w efekcie systemową, sektorową ustawę, która mówiła o wynagrodzeniach, niepowtarzalną w innych branżach i stawianą za przykład godny naśladowania.

    To co jest bardzo istotne, to to, że wszystkie dotychczasowe nowelizacje tej ustawy, które się pojawiały, które rozszerzały krąg pracowników objętych gwarantowanymi sektorowymi płacami minimalnymi czy podnosiły współczynniki pracy i tym samym kwoty wynagrodzeń zasadniczych, również były wypracowane w formule dialogu trójstronnego wieńczonego porozumieniem stron.

    Ustawa ta na przestrzeni lat przyniosła bezprecedensowe wzrosty wynagrodzeń pracowników podmiotów leczniczych. Według danych przekazanych przez podmioty lecznicze w okresie od roku 2016 do roku 2023 średnie wynagrodzenia łączne brutto wzrosły. I tutaj kilka przykładów. W przypadku lekarzy, którzy byli zatrudnieni i są zatrudnieni na stanowiskach pracy, na których wymagane jest posiadanie specjalizacji, ten wzrost średniego wynagrodzenia brutto na przestrzeni tych lat wynosi blisko 130%, z 8382 zł do 19 255 zł. Pielęgniarki i położone zatrudnione na stanowiskach pracy, na których wymagane jest posiadanie tytułu magistra i specjalizacji - wzrost o 193%, z 4174 zł do 12 240 zł. Pielęgniarki i położone zatrudnione na stanowiskach pracy, na których wymagane jest posiadanie tytułu magistra bez specjalizacji, oraz pielęgniarki bez tytułu magistra z wymaganą specjalizacją - wzrost na przestrzeni 7 ostatnich lat z 4 tys. do ponad 9 tys. zł, wzrost o 128%. Pozostałe pielęgniarki i położone z tytułem licencjata lub ze średnim wykształceniem pielęgniarskim - wzrost o 139%, czyli na przestrzeni ostatnich 7 lat z 3647 zł do 8722 zł. W przypadku innych pracowników medycznych z wymaganym na zajmowanym stanowisku średnim wykształceniem - wzrost z ponad 2500 zł do ponad 6800 zł, czyli o ponad 166%. Właśnie dzięki zapisom w tej ustawie również bieżący rok przyniósł odpowiednio kolejne podwyżki w podmiotach leczniczych dla pracowników. Wzrost gwarantowanych poziomów wynagrodzeń zasadniczych w tym czasie wynosi od 444 zł do 991 zł, w zależności od grupy. Do tego doszły wzrosty pozostałych składników wynagrodzenia, jak np. dodatek stażowy czy dodatki za pracę.

    Należy zwrócić szczególną uwagę, że w okresie ostatnich lat wzrost tych wynagrodzeń i kolejne wzrosty, chociażby ten od 1 lipca br., znacznie przewyższały inflację, która również na przestrzeni ostatnich lat wzrastała i w ostatnich latach była wysoka.

    Należy pamiętać, że podnoszenie wynagrodzeń to tylko jeden z elementów całego spektrum działań na rzecz rozwoju kadr w ochronie zdrowia i podnoszenia prestiżu poszczególnych zawodów. W odniesieniu do grupy zawodowej pielęgniarek i położonych należy wskazać na systematyczne zwiększanie liczby uczelni podejmujących kształcenie na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo. Tym samym rośnie liczba osób podejmujących kształcenie w tym zakresie i rośnie wielkość kadr pielęgniarskich w systemie. Poszerzany jest zakres kompetencji pielęgniarek i położonych, rozwijane jest wsparcie dla kształcenia podyplomowego i oczywiście są tworzone różne zachęty do tego, by ten rozwój zawodowy kontynuować.

    Jako klub Prawo i Sprawiedliwość oczywiście nie odrzucamy tego projektu obywatelskiego i absolutnie jesteśmy za tym, by przejść do kolejnych prac w komisji, ale z uwzględnieniem uwag, które tutaj padały. Bardzo serdecznie dziękuję. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.