Zgłoś uwagi

Posłanka Ewa Schädler - Wystąpienie z dnia 28 listopada 2023 roku.

P. 20. - Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań, a także występowania nadużyć, zaniedbań i zaniechań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 20 listopada 2023 r.
31 wyświetleń
0
Pobierz film

Stenogram

20. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań, a także występowania nadużyć, zaniedbań i zaniechań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 20 listopada 2023 r. (druk nr 56).

Poseł Ewa Schädler:

    Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie i Panowie! Mam przyjemność zaprezentować stanowisko klubu Polska 2050 - Trzecia Droga w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań, a także występowania nadużyć, zaniedbań i zaniechań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 20 listopada 2023 r. Czyli mówimy tutaj o aferze tzw. wizowej.

    Jako klub Polska 2050 - Trzecia Droga uważamy za zasadne i potrzebne powołanie komisji śledczej w ww. sprawie. Uważamy za istotne, by Polki i Polacy dowiedzieli się, jakie procedury obowiązywały i czy były przestrzegane z należytą starannością przy wydawaniu wiz przez państwo polskie obywatelom innych państw. Polki i Polacy powinni wiedzieć, ile osób otrzymało wizy do naszego kraju, skąd one były i czy w naszym kraju pozostały.

    Zgodnie z uchwałą komisja zbada i oceni działania członków Rady Ministrów, sekretarzy i podsekretarzy stanu w ministerstwach, szefa służby zagranicznej, osób wchodzących w jej skład, urzędników konsularnych, pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych, prokuratury, organów powołanych do ścigania przestępstw, szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, komendanta głównego Policji, komendanta głównego Straży Granicznej, szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, prokuratora generalnego, prokuratora krajowego, szefa Krajowej Administracji Skarbowej i podległych mu funkcjonariuszy publicznych.

    Zgodnie z tą uchwałą, jak widzimy, będzie to szeroki zakres do badania dla komisji i mamy nadzieję, że uzyskamy tutaj wiele odpowiedzi na pytania, które jeszcze padną. Komisja ustali liczbę i tożsamość osób, które być może nielegalnie przekroczyły granicę Polski. Oceni również pośrednictwa wizowe oraz proces ich przygotowania.

    Szanowni Państwo! Powołanie takiej komisji jest konieczne w celu zweryfikowania, czy i w jaki sposób doniesienia medialne oraz śledztwa medialne odzwierciedlają stan faktyczny procederu, w który zaangażowane były osoby reprezentujące najwyższe urzędy i instytucje naszego państwa.

    Doniesienie dziennikarskie w tzw. aferze wizowej wskazują na 1950 tys. wydanych wiz w omawianym okresie, z czego 375 tys. to były wizy wydane do strefy Schengen. Zatem skala nieprawidłowości może być ogromna. Strona rządowa, co przed chwilą usłyszeliśmy z ust pana posła Pawła Jabłońskiego, mówi tylko o kilkuset przypadkach być może nieprawidłowości. Tutaj konieczne są ustalenia stanu faktycznego, czego dokonać może właśnie komisja śledcza.

    Z tego samego źródła, a więc śledztwa medialnego, dowiadujemy się, że w aferę miały być zaangażowane osoby współpracujące z sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Jest to haniebne i mam nadzieję, że konsekwencje zostaną wyciągnięte.

    Szanowni Państwo! Ta afera jest niczym rodem ze świata mafijnego, stąd domaga się skrupulatnego wyjaśnienia. Państwo polskie musi funkcjonować, funkcjonować zgodnie z prawem, a nieprawidłowości i zaniedbania powinny być zlokalizowane i wyeliminowane, winni zaś powinni ponieść konsekwencje popełnionych czynów.

    Niedopuszczalnym jest, by przedstawiciele władz byli zaangażowani w opisany przez media proceder nabywania wiz. Niedopuszczalnym jest również, że w związku z tą aferą oskarżenia korupcyjne nie doczekały się wyjaśnienia do dnia dzisiejszego, stąd powołanie komisji śledczej uważamy za konieczne.

    Wszystko to stawia pod znakiem zapytania sposób funkcjonowania naszych służb specjalnych. Co zrobiło ABW w tej sprawie? Co zrobiła Agencja Wywiadu? Wiemy, że służby innych państw zareagowały. Reagowali Niemcy, Szwedzi, Kanadyjczycy i obywatele Stanów Zjednoczonych również. Dlaczego nie reagowały nasze służby? Jeśli zaś nasze służby nie reagowały w tej sprawie, to co jest tego przyczyną? Na te i inne pytania komisja śledcza zapewne poszuka odpowiedzi.

    Ważny jest również problem naszej wiarygodności w kontekście tej afery w Europie. Polska jest bowiem częścią strefy Schengen. Zobowiązaliśmy się do przestrzegania pewnych standardów, które niestety nie zostały przez nas zachowane. W związku z powyższym my jako Polska 2050 - Trzecia Droga jesteśmy za powołaniem tej komisji śledczej i oczekujemy jej efektów już dzisiaj. Dziękuję. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.