Zgłoś uwagi

Posłanka Anna Milczanowska - Wystąpienie z dnia 14 listopada 2023 roku.

Wybór posłów-członków Krajowej Rady Sądownictwa

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
10 wyświetleń
0
Pobierz film

Stenogram

7. punkt porządku dziennego:

Wybór posłów-członków Krajowej Rady Sądownictwa (druki nr 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 i 19).

Poseł Anna Milczanowska:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić dane o kandydatach do Krajowej Rady Sądownictwa. Zacznę, tak jak pan marszałek wyczytywał, od pana posła Arkadiusza Mularczyka.

    Urodził się 4 lutego 1971 r. w Raciborzu. Jest adwokatem i parlamentarzystą sprawującym mandat posła V, VI, VII, VIII, IX i X kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

    W 1996 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Po studiach pracował m.in. w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Senatu. W 1999 r. zdał przed komisją Ministerstwa Skarbu Państwa egzamin na członków rad nadzorczych. W 2000 r. ukończył podyplomowe studia w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Warszawie - prawa i wolności człowieka.

    W latach 1997-2001 odbył aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie, a w 2001 r. zdał egzamin adwokacki. W 2005 r. wykonywał zawód adwokata w Nowym Sączu. Był wpisany na listę kandydatów na syndyków prezesa Sądu Okręgowego w Nowym Sączu.

    Od 2005 r. jest posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. W trakcie swojej osiemnastoletniej służby parlamentarnej pracował jako przewodniczący lub wiceprzewodniczący wielu sejmowych komisji: Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Ustawodawczej, Odpowiedzialności Konstytucyjnej, Spraw Zagranicznych, Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach i w wielu podkomisjach, w tym w podkomisji do spraw Trybunału Konstytucyjnego.

    Pracował także w komisji śledczej ds. nielegalnego wywierania wpływu na funkcjonariuszy służb specjalnych i wymiaru sprawiedliwości. W imieniu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej wielokrotnie występował przed Trybunałem Konstytucyjnym.

    W 2011 r. został powołany na członka delegacji Sejmu i Senatu do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w Strasburgu. Był członkiem Komisji Prawnej oraz wiceprzewodniczącym Komisji ds. wyboru sędziów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

    22 listopada 2019 r. został wybrany przez Sejm w skład Krajowej Rady Sądownictwa. W październiku 2020 r. został wybrany przez KRS na stanowisko jej wiceprzewodniczącego. W tym samym roku objął też funkcję wiceprzewodniczącego delegacji polskiego parlamentu do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, a w 2021 r. został wiceprzewodniczącym Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

    Jest autorem skarg konstytucyjnych do Trybunału Konstytucyjnego, m.in. o zbadanie uprawnień Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej do kontroli prawa krajowego i stosowania środków tymczasowych czy też skargi o zbadanie zgodności z konstytucją przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, z których wywodzi się zasadę immunitetu jurysdykcyjnego obcych państw w sprawach o odszkodowania z tytułu zbrodni wojennych, ludobójstwa czy zbrodni przeciwko ludzkości. Reprezentuje Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w szeregu postępowań przed Trybunałem Konstytucyjnym.

    W październiku 2022 r. został powołany na stanowisko sekretarza stanu ds. polityki europejskiej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

    Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Oszacowania Wysokości Odszkodowań Należnych Polsce od Niemiec za Szkody Wyrządzone w trakcie II Wojny Światowej. Współautor raportu o stratach wojennych Polski zadanych przez agresję i okupację niemiecką podczas II wojny światowej.

    Pełni także funkcję przewodniczącego Rady Instytutu Strat Wojennych im. Jana Karskiego oraz od 2022 r. - pełnomocnika rządu ds. odszkodowań za szkody wyrządzone agresją i okupacją niemiecką w latach 1939-1945.

    Zarówno wykształcenie prawnicze i praktyka adwokacka, jak i bogate doświadczenie parlamentarne i międzynarodowe pana posła Arkadiusza Mularczyka uzasadniają przedstawienie jego kandydatury na przedstawiciela Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w Krajowej Radzie Sądownictwa.

    Pan Marek Ast urodził się 27 września 1958 r. w Zielonej Górze. Maturę zdał w roku 1977 w Liceum Ogólnokształcącym nr 7 w Zielonej Górze. W 1984 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Wrocławskim. W latach 1987-1990 odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Zielonej Górze.

    W latach 1984-1989 pracował jako wychowawca i nauczyciel, najpierw w Państwowym Domu Dziecka, a następnie w Zespole Szkół Zawodowych we Wschowie.

    Od 1990 r. jako radca prawny obsługiwał podmioty gospodarcze i jednostki samorządowe w województwie leszczyńskim.

    W latach 1991-2006 pełnił funkcję burmistrza miasta i gminy Szlichtyngowa, a w kadencji 1998-2002 był radnym wojewódzkim w Sejmiku Województwa Lubuskiego.

    W 2006 r. objął urząd wojewody lubuskiego i w tym samym roku mandat posła na Sejm V kadencji. Poseł V, VI, VII, VIII, IX i X kadencji Sejmu. W parlamencie pracował w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach, Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych i Komisji Ustawodawczej. W tych dwóch ostatnich pełnił funkcję przewodniczącego komisji. W poprzedniej kadencji Sejmu został wybrany na przewodniczącego Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. 22 listopada 2019 r. wybrany przez Sejm na członka Krajowej Rady Sądownictwa.

    Jako poseł wielokrotnie reprezentował wnioskodawców i Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przed Trybunałem Konstytucyjnym.

    W roku 2000 został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

    Zarówno wykształcenie i praktyka radcowska, jak i bogate doświadczenie zawodowe pana posła Marka Asta uzasadniają przedstawienie jego kandydatury na przedstawiciela Sejmu Rzeczypospolitej w Krajowej Radzie Sądownictwa.

    Pan Kazimierz Smoliński urodził się 15 lipca 1955 r. w Malborku. Jest żonaty, ma dwóch synów. W latach 1974-1978 studiował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i uzyskał tytuł magistra prawa. W 1984 r. ukończył studia podyplomowe radców prawnych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a w 2001 r. studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim z zarządzania przedsiębiorstwem. Uprawnienia zawodowe radcy prawnego zdobył w 1983 r. po odbyciu aplikacji radcowskiej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. W 1986 r. uzyskał wpis na listę adwokatów w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Gdańsku.

    Pracę zawodową rozpoczął w 1978 r. w Państwowym Zakładzie Ubezpieczeń, gdzie pracował od 1983 r. jako radca prawny.

    W 1993 r. założył własną kancelarię prawną w Tczewie, w której wykonywał zawód radcy prawnego, a następnie adwokata do roku 2015.

    W latach 2015-2018 pełnił obowiązki sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

    Zajmował stanowiska kierownicze w gospodarce, był m.in. prezesem Zarządu Stoczni Gdynia w Gdyni. Pełnił obowiązki członka rady nadzorczej w latach 2000-2002 jako sekretarz Rady Nadzorczej Zakładu Energetyki Cieplnej w Tczewie. W latach 2004-2006 był członkiem rady pomorskiego oddziału NFZ w Gdańsku.

    Działalnością społeczną zajmuje się od wielu lat, m.in. w latach 1993-1996 w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Tczewie był wiceprezesem zarządu, a w latach 1996-2002 w Pomorskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Gdańsku był przewodniczącym Sądu Organizacyjnego. Ponadto działa w Klubie Inteligencji Katolickiej w Gdańsku oraz w Instytucie Gospodarki Narodowej w Warszawie. Działał też w samorządzie gminnym w Radzie Miejskiej w Tczewie, gdzie w latach 1998-2002 był przewodniczącym tej rady, a w latach 2006-2010 był jej członkiem.

    Kazimierz Smoliński był posłem na Sejm VI, VII, VIII, IX i jest posłem X kadencji. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych, a także członka Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Finansów Publicznych. To członek Krajowej Rady Sądownictwa od roku 2019.

    Zarówno wykształcenie i praktyka radcowska, jak i bogate doświadczenie zawodowe pana posła Kazimierza Smolińskiego uzasadniają przedstawienie jego kandydatury na przedstawiciela Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w Krajowej Radzie Sądownictwa.

    Pan Bartosz Kownacki urodził się 11 sierpnia 1979 r. w Warszawie. Był współpracownikiem byłego premiera śp. Jana Olszewskiego i pracownikiem Koła Poselskiego Ruchu Odbudowy Polski.

    W roku 2003 z wyróżnieniem ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracował jako wykładowca w Wyższej Szkole Mazowieckiej. W latach 2003-2006 odbywał aplikację prokuratorską, a po zdanych egzaminach uzyskał wpis na listę radców prawnych. Następnie pracował m.in. jako dyrektor Biura Prawnego Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz radca prawny w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana prof. Lecha Kaczyńskiego. W roku 2009 rozpoczął praktykę adwokacką. Reprezentował m.in. pana Jarosława Kaczyńskiego, Zbigniewa Ziobrę, a po katastrofie smoleńskiej niektóre rodziny ofiar. W 2011 r. po raz pierwszy uzyskał manat posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Po reelekcji w 2015 r. został powołany na funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, którą pełnił do 2018 r. W 2023 r. po raz czwarty został wybrany na posła Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczony został przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego Złotym Krzyżem Zasługi.

    Zarówno wykształcenie i praktyka adwokacka, jak i bogate doświadczenie zawodowe pana posła Bartosza Kownackiego uzasadniają przedstawienie jego kandydatury na przedstawiciela Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w Krajowej Radzie Sądownictwa. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
3
Pozycja w rankingu:
166
Liczba głosów: 20
Sprawdź historię ocen
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.