Zgłoś uwagi

Komisja FPB z dnia 29 stycznia 2020 roku.

Rozpatrzenie opinii komisji sejmowych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 wraz z autopoprawką (druki nr 112 i 112-A):
1. Opinia Komisji Zdrowia o:
a) części budżetowej 66 – Rzecznik Praw Pacjenta:
- dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
- wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6;
b) części budżetowej 46 – Zdrowie:
- dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
- wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6,
- dotacje podmiotowe i celowe z zał. nr 8;
c) części budżetowej 83 – Rezerwy celowe, w zakresie pozycji 67;
d) części budżetowej 85 – Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działu 851 – Ochrona zdrowia:
- dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
- wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6,
- dotacje celowe z zał. nr 8;
e) zadaniach z zakresu administracji rządowej i innych zadaniach zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami z zał. nr 7;
f) dotacjach podmiotowych z zał. nr 9;
g) programach wieloletnich w układzie zadaniowym z zał. nr 10;
h) planie finansowym instytucji gospodarki budżetowej z zał. nr 12 – Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie;
i) planie finansowym państwowego funduszu celowego z zał. nr 13 – Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych;
j) planach finansowym państwowych osób prawnych z zał. nr 14:
- Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
- Agencji Badań Medycznych.
- referuje i koreferuje poseł Gabriela Masłowska.
2. Opinia Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o:
a) części budżetowej 14 – Rzecznik Praw Dziecka:
- dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2;
b) planie finansowym państwowego funduszu celowego z zał. nr 13 – Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
c) części budżetowej 31 – Praca:
- dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
- wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6,
- dotacje celowe z zał. nr 8;
d) części budżetowej 44 – Zabezpieczenie społeczne:
- dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
- wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6,
- dotacje celowe z zał. nr 8;
e) części budżetowej 63 – Rodzina:
- wydatki z zał. nr 2,
- wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6,
- dotacje celowe z zał. nr 8;
f) części budżetowej 83 – Rezerwy celowe, w zakresie pozycji 15, 18, 25, 27, 30, 33, 35, 34, 38, 53, 55, i 58.
g) części budżetowej 85 – Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działów:
- 852 – Pomoc społeczna:
- dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
- wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6,
- dotacje celowe z zał. nr 8,
- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:
- dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
- wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6,
- 855 – Rodzina:
- dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
- wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6;
h) zadaniach z zakresu administracji rządowej i innych zadaniach zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w części 85 – budżety wojewodów z zał. nr 7;
i) programach wieloletnich w układzie zadaniowym z zał. nr 10;
j) planach finansowych państwowych funduszy celowych z zał. nr 13:
a) Funduszu Pracy,
b) Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
k) części budżetowej 54 – Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych:
a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6,
c) dotacje celowe z zał. nr 8;
l) części budżetowej 72 – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego:
- dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2;
ł) planach finansowych państwowych funduszy celowych z zał. nr 13:
- Funduszu Emerytalno - Rentowego (KRUS),
- Funduszu Prewencji i Rehabilitacji (KRUS),
- Funduszu Administracyjnego (KRUS);
m) części budżetowej 73 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych:
- dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2;
n) planach finansowych państwowych funduszy celowych z zał. nr 13:
- Funduszu Emerytur Pomostowych,
- Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
- Funduszu Solidarnościowego;
o) planie finansowym państwowej osoby prawnej z zał. nr 14 – Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
- referuje przedstawiciel Komisji Polityki Społecznej i Rodziny poseł Leszek Dobrzyński,
- koreferuje poseł Tadeusz Cymański.

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
5 wyświetleń
0
Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.