Zgłoś uwagi

Komisja FPB z dnia 24 stycznia 2020 roku.

Rozpatrzenie opinii komisji sejmowych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 wraz z autopoprawką (druki nr 112 i 112-A):
1. Opinia Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o:
a) części budżetowej 04 – Sąd Najwyższy:
- dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2;
b) części budżetowej 05 – Naczelny Sąd Administracyjny:
- dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2;
c) części budżetowej 06 – Trybunał Konstytucyjny:
- dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2;
d) części budżetowej 08 – Rzecznik Praw Obywatelskich:
- dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2;
e) części budżetowej 10 – Urząd Ochrony Danych Osobowych:
- wydatki z zał. nr 2;
f) części budżetowej 13 – Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu:
- dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
- dotacje celowe z zał. nr 8;
g) części budżetowej 52 – Krajowa Rada Sądownictwa:
- wydatki z zał. nr 2;
h) części budżetowej 15 – Sądy powszechne:
- dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2;
i) części budżetowej 37 – Sprawiedliwość:
- dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
- wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6,
- dotacje podmiotowe z zał. nr 8;
j) części budżetowej 83 – Rezerwy celowe, w zakresie pozycji 60;
k) części budżetowej 85 – Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działu 755 – Wymiar sprawiedliwości:
- wydatki z zał. nr 2;
l) zadaniach z zakresu administracji rządowej i innych zadaniach zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w części 85 – budżety wojewodów z zał. nr 7;
m) dotacjach podmiotowych z zał. nr 9;
n) planach finansowych instytucji gospodarki budżetowej z zał. nr 12:
- Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucji Gospodarki Budżetowej,
- Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „Mazovia”;
o) planach finansowych państwowych funduszy celowych z zał. nr 13:
- Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej,
- Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy;
p) części budżetowej 88 – Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury:
- dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
- wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6;
- referuje przedstawiciel Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka poseł Anna Milczanowska,
- koreferuje poseł Zofia Czernow.
2. Opinia Komisji do Spraw Kontroli Państwowej o:
a) części budżetowej 07 – Najwyższa Izba Kontroli:
- dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2;
- referuje – przedstawiciel Komisji do Spraw Kontroli Państwowej poseł Kazimierz Moskal,
- koreferuje – poseł Wojciech Saługa.
b) części budżetowej 12 – Państwowa Inspekcja Pracy:
- dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2;
- referuje przedstawiciel Komisji do Spraw Kontroli Państwowej poseł Janusz Śniadek,
- koreferuje poseł Wojciech Saługa.

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
6 wyświetleń
0
Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.