Zgłoś uwagi

Komisja FPB z dnia 23 stycznia 2020 roku.

Rozpatrzenie opinii komisji sejmowych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 wraz z autopoprawką (druki nr 112 i 112-A):
1. Opinia Komisji do Spraw Kontroli Państwowej oraz Samorządu Terytorialnego
i Polityki Regionalnej o: części budżetowej 80 – Regionalne izby obrachunkowe:
- dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
- wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6,
- referuje poseł Piotr Uściński,
- koreferuje poseł Wojciech Saługa.
2. Opinia Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o:
a) części budżetowej 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
- dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
- wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6,
- dotacje podmiotowe i celowe z zał. nr 8;
b) części budżetowej 17 – Administracja publiczna:
- dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
- wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6,
- dotacje celowe z zał. nr 8;
c) części budżetowej 42 – Sprawy wewnętrzne:
- dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
- wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6,
- dotacje podmiotowe i celowe z zał. nr 8;
d) części budżetowej 43 – Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne:
- dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
- wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6,
- dotacje podmiotowe i celowe z zał. nr 8;
e) części budżetowej 75 – Rządowe Centrum Legislacji:
- dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
- wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6;
f) części budżetowej 83 – Rezerwy celowe, w zakresie pozycji 9, 13, 14, 20, 22, 28, 36, 37, 39, 48 i 64;
g) części budżetowej 85 – Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działów:
- 750 – Administracja publiczna:
- dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
- wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6,
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
- dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
- wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6,
- dotacje celowe z zał. nr 8;
h) zadaniach z zakresu administracji rządowej i innych zadaniach zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w części 85 – budżety wojewodów
z zał. nr 7;
i) dotacjach podmiotowych z zał. nr 9;
j) programach wieloletnich w układzie zadaniowym z zał. nr 10;
k) planie finansowym agencji wykonawczej z zał. nr 11 – Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego;
l) planach finansowych instytucji gospodarki budżetowej z zał. nr 12:
- Centrum Obsługi Administracji Rządowej,
- Centrum Usług Logistycznych;
ł) planach finansowych państwowych funduszy celowych z zał. nr 13:
- Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego,
- Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej,
- Fundusz Rekompensacyjnego,
- Funduszu Wsparcia Policji,
- Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego,
- Funduszu Wsparcia Straży Granicznej,
- Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego;
m) planach finansowych państwowych osób prawnych z zał. nr 14:
- Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia,
- Instytut Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego,
- Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka,
- Instytut Europy Środkowej,
- Polski Instytutu Ekonomicznego;
n) trzyletnim planie limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2020-2022,
- referuje przedstawiciel Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych poseł Edward Siarka,
- koreferuje poseł Zdzisław Sipiera.

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
7 wyświetleń
0
Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.