Zgłoś uwagi

Komisja FPB z dnia 23 stycznia 2020 roku.

Rozpatrzenie opinii komisji sejmowych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 wraz z autopoprawką (druki nr 112 i 112-A):
1. Opinia Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii o:
a) części budżetowej 27 – Informatyzacja:
- dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
- wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6,
- dotacje celowe z zał. nr 8;
b) części budżetowej 76 – Urząd Komunikacji Elektronicznej:
- dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
- wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6;
c) planie finansowym instytucji gospodarki budżetowej z zał. nr 12 – Centralnego Ośrodka Informatyki;
d) planie finansowym państwowego funduszu celowego z zał. nr 13 – Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców;
e) dotacjach podmiotowych z zał. nr 9;
f) programach wieloletnich w układzie zadaniowym z zał. nr 10.
- referuje przedstawiciel Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii poseł Jarosław Gonciarz,
- koreferuje – poseł Jarosław Urbaniak.
2. Opinia Komisji Infrastruktury o:
a) części budżetowej 18 – Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo:
- dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
- wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6;
b) planie finansowym państwowego funduszu celowego z zał. nr 13 – Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym;
c) części budżetowej 26 – Łączność:
- dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
- wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6;
d) części budżetowej 39 – Transport:
- dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
- wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6,
- dotacje podmiotowe i celowe z zał. nr 8;
e) części budżetowej 83 – Rezerwy celowe, w zakresie pozycji 5;
f) części budżetowej 85 – Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działu 600 – Transport i łączność:
- dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
- wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6,
- dotacje celowe z zał. nr 8;
g) zadaniach z zakresu administracji rządowej i innych zadaniach zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w części 85 – budżety wojewodów z zał. nr 7;
h) dotacjach przedmiotowych i podmiotowych z zał. nr 9;
i) programach wieloletnich w układzie zadaniowym z zał. nr 10;
j) części budżetowej 71 – Urząd Transportu Kolejowego:
- dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
- wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6;
k) planach finansowych państwowych osób prawnych z zał. nr 14:
- Krajowego Zasobu Nieruchomości,
- Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej,
- Transportowego Dozoru Technicznego.
- referuje przedstawiciel Komisji Infrastruktury poseł Piotr Król,
- koreferuje poseł Marek Polak.

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
5 wyświetleń
0
Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.