Zgłoś uwagi

Komisja FPB z dnia 22 stycznia 2020 roku.

Rozpatrzenie opinii komisji sejmowych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 wraz z autopoprawką (druki nr 112 i 112-A):
1. Opinia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o:
a) części budżetowej 32 – Rolnictwo:
- dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
- wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6,
- dotacje podmiotowe i celowe z zał. nr 8;
b) części budżetowej 33 – Rozwój wsi:
- dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
- wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6,
- dotacje podmiotowe i celowe z zał. nr 8;
c) części budżetowej 35 – Rynki rolne:
- dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
- wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6;
d) części budżetowej 83 – Rezerwy celowe, w zakresie pozycji 7, 12, 32, 50 i 51;
e) części budżetowej 85 – Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo:
- dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
- wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6,
- dotacje podmiotowe z zał. nr 8;
f) zadaniach z zakresu administracji rządowej i innych zadaniach zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w części 85 – budżety wojewodów z zał. nr 7;
g) dotacjach przedmiotowych i podmiotowych z zał. nr 9;
h) programach wieloletnich w układzie zadaniowym z zał. nr 10;
i) planach finansowych agencji wykonawczych z zał. nr 11:
- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
- Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wraz z planem finansowym Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,
- Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych;
j) planach finansowych państwowych osób prawnych z zał. nr 14:
- Polskiego Klubu Wyścigów Konnych,
- Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie,
- Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
- Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
- Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
- Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
- Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
- Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
- Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
- Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
- Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
- Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
- Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
- Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
- Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
- Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
- Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
- Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
- referuje przedstawiciel Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi poseł Jerzy Małecki.
2. Opinia Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o:
a) części budżetowej 21 – Gospodarka morska:
- dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
- wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6,
- dotacje podmiotowe i celowe z zał. nr 8;
b) części budżetowej 22 – Gospodarka wodna:
- wydatki z zał. nr 2,
- wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6,
- dotacje celowe z zał. nr 8;
c) części budżetowej 62 – Rybołówstwo:
- dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
- wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6,
- dotacje celowe z zał. nr 8;
d) części budżetowej 69 – Żegluga śródlądowa:
- dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
- wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6;
e) części budżetowej 83 – Rezerwy celowe, w zakresie pozycji 8 i 10;
f) części budżetowej 85 – Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działu 050 – Rybołówstwo i rybactwo:
- wydatki z zał. nr 2,
- wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6;
g) zadaniach z zakresu administracji rządowej i innych zadaniach zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w części 85 – budżety wojewodów z zał. nr 7;
h) programach wieloletnich w układzie zadaniowym z zał. nr 10;
i) planach finansowych państwowej osoby prawnej z zał. nr 14 – Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
- referuje przedstawiciel Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej poseł Jerzy Materna,
- koreferuje poseł Kazimierz Smoliński.
3. Opinia Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o:
a) części budżetowej 41 – Środowisko:
- dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
- wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6,
- dotacje celowe z zał. nr 8;
b) części budżetowej 68 – Państwowa Agencja Atomistyki:
- dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
- wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6;
c) części budżetowej 83 – Rezerwy celowe, w zakresie pozycji 32 i 59;
d) części budżetowej 85 – Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działów:
- 020 – Leśnictwo:
- wydatki z zał. nr 2,
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
- dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
- wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6,
- 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody:
- wydatki z zał. nr 2;
e) zadaniach z zakresu administracji rządowej i innych zadaniach zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w części 85 – budżety wojewodów z zał. nr 7;
f) dotacjach podmiotowych z zał. nr 9;
g) programach wieloletnich w układzie zadaniowym z zał. nr 10;
h) planach finansowych państwowych osób prawnych z zał. nr 14:
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- Babiogórskiego Parku Narodowego,
- Białowieskiego Parku Narodowego,
- Biebrzańskiego Parku Narodowego,
- Bieszczadzkiego Parku Narodowego,
- Parku Narodowego „Bory Tucholskie”,
- Drawieńskiego Parku Narodowego,
- Gorczańskiego Parku Narodowego,
- Parku Narodowego Gór Stołowych,
- Kampinoskiego Parku Narodowego,
- Karkonoskiego Parku Narodowego,
- Magurskiego Parku Narodowego,
- Narwiańskiego Parku Narodowego,
- Ojcowskiego Parku Narodowego,
- Pienińskiego Parku Narodowego,
- Poleskiego Parku Narodowego,
- Roztoczańskiego Parku Narodowego,
- Słowińskiego Parku Narodowego,
- Świętokrzyskiego Parku Narodowego,
- Tatrzańskiego Parku Narodowego,
- Parku Narodowego „Ujście Warty”,
- Wielkopolskiego Parku Narodowego,
- Wigierskiego Parku Narodowego,
- Wolińskiego Parku Narodowego.
- referuje przedstawiciel Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa poseł Barbara Dziuk,
- koreferuje poseł Anita Sowińska.

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
8 wyświetleń
0
Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.