Zgłoś uwagi

Komisja PET z dnia 22 stycznia 2020 roku.

Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U. z 2019 r. poz. 288 ze zm.) w zakresie art. 15a (BKSP-145-582/19)
- przedstawia poseł Marcin Duszek.
Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie zasad ustalania wysokości emerytur (BKSP-145-584/19)
- przedstawia poseł Marcin Duszek.
Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie zmiany roty ślubowania sędziego (BKSP-145-594/19)
- przedstawia poseł Marcin Duszek.
Rozpatrzenie petycji w podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie nabywania przez osoby urodzone przed 1949 r. prawa do emerytury rolniczej oraz emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (BKSP-145-580/19)
- przedstawia poseł Mirosław Maliszewski.
Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2019 r. poz. 821 ze zm.) poprzez uznanie za wykroczenie niepodporządkowania się poleceniu funkcjonariusza publicznego, wydanego w granicach i na podstawie przepisów ustawy (BKSP-145-583/19)
- przedstawia poseł Mirosław Maliszewski.
Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2019 r. poz. 1252 ze zm.) poprzez wprowadzenie zakazu produkcji i sprzedaży na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktów spożywczych zawierających olej palmowy (BKSP-145-586/19)
- przedstawia poseł Mirosław Maliszewski.
Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie granic, w jakich mogą być dokonywane potrącenia ze świadczeń emerytalnych i rentowych (BKSP-145-589/19)
- przedstawia zastępca przewodniczącego Komisji poseł Urszula Augustyn.

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
25 wyświetleń
0
Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.