Zgłoś uwagi

Komisja FPB z dnia 22 stycznia 2020 roku.

Rozpatrzenie opinii komisji sejmowych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 wraz z autopoprawką (druki nr 112 i 112-A):
1. Opinia Komisji Obrony Narodowej o:
a) części budżetowej 29 – Obrona narodowa:
- dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
- wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6,
- dotacje podmiotowe i celowe z zał. nr 8;
b) części budżetowej 83 – Rezerwy celowe, w zakresie pozycji 64;
c) części budżetowej 85 – Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działu 752 – Obrona narodowa:
- wydatki z zał. nr 2,
- dotacje celowe z zał. nr 8;
d) zadaniach z zakresu administracji rządowej i innych zadaniach zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w części 85 – budżety wojewodów
z zał. nr 7;
e) dotacjach podmiotowych z zał. nr 9;
f) programach wieloletnich w układzie zadaniowym z zał. nr 10;
g) planie finansowym agencji wykonawczej z zał. nr 11 – Agencji Mienia Wojskowego;
h) planie finansowym instytucji gospodarki budżetowej z zał. nr 12 – Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego;
i) planie finansowym państwowego funduszu celowego z zał. nr 13 – Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych.
- referuje przedstawiciel Komisji Obrony Narodowej
- koreferuje poseł Wiesław Janczyk.
2. Opinia Komisji do Spraw Służb Specjalnych o:
a) części budżetowej 29 – Obrona narodowa – dział 752, w zakresie rozdziałów:
- 75217 – Służba Wywiadu Wojskowego,
- 75218 – Służba Kontrwywiadu Wojskowego;
b) części budżetowej 56 – Centralne Biuro Antykorupcyjne:
- dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
- wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6;
c) części budżetowej 57 – Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego:
- dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
- wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6;
d) części budżetowej 59 – Agencja Wywiadu:
- dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
- wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6;
e) części budżetowej 83 – Rezerwy celowe, w zakresie pozycji 8.
- referuje i koreferuje poseł Jarosław Krajewski.

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
5 wyświetleń
0
Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.