Zgłoś uwagi
P. 13. - Pytania w sprawach bieżących

Posiedzenie Sejmu RP nr 76
 
Posłowie Joanna Borowiak, Monika Pawłowska, Waldemar Andzel, Lidia Burzyńska, Anna Milczanowska, Stanisław Szwed i Urszula Rusecka - PiS
w sprawie realizacji programu "Senior+" dedykowanego tworzeniu miejsc pobytu i aktywizacji seniorów, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich
- do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
28 wyświetleń
0

Stenogram

13. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Joanna Borowiak:

    Bardzo dziękuję.

    Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Program ˝Senior+˝ to program służący tworzeniu domów i klubów seniora, sieci placówek dedykowanych wsparciu seniorów szczególnie na obszarach wiejskich. Służy wspieraniu jednostek samorządu terytorialnego. Jego celem strategicznym jest zwiększanie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym, ale także zapewnienie wsparcia seniorom, osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej.

    Jest to program, który tworzy sieć placówek, w których to seniorzy mogą być aktywni, mogą spotykać się, mogą realizować się społecznie. Szczególnie seniorzy z obszarów wiejskich aktywnie spędzają tam czas. Jest to również program, dzięki któremu seniorzy są motywowani do działań w obszarze samopomocy i wolontariatu. Szczególnie na obszarach wiejskich domy i kluby seniora to są centra życia społecznego. Tam funkcjonują seniorzy, ale także koła gospodyń wiejskich. Często są to miejsca, w których są remizy strażackie. Tam jednostki samorządu terytorialnego dzięki wsparciu programu ˝Senior+˝, wsparciu rządowemu, tj. 60 mln zł rocznie, mogą albo tworzyć kluby seniora, albo finansować dzięki środkom rządowym ich funkcjonowanie, co zapewnia naszym seniorom możliwość funkcjonowania i obecności w życiu społecznym.

    Panie Ministrze! Chciałabym zapytać o rezultaty funkcjonowania programu ˝Senior+˝. Mieliśmy jego dwie odsłony: program ˝Senior+˝ na lata 2015-2020 i 2021-2025. (Dzwonek) Jakie rezultaty osiągnęliśmy dzięki funkcjonowaniu programu ˝Senior+˝? Dziękuję uprzejmie.

13. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Poseł! Dziękuję za to pytanie dotyczące bardzo ważnego programu, który skierowany jest do naszych seniorów, czyli programu ˝Senior+˝. Może jeszcze kilka informacji o samym programie, bo warto o nim przypominać, także po to, aby w następnej kadencji kolejne samorządy również przystępowały do programu. Program ˝Senior+˝ jest skierowany do samorządów, dotyczy tworzenia dziennych domów seniora i klubów seniora.

    Przypomnę, że przy tym pierwszym przypadku, jeśli chodzi o dzienne domy seniora, może być dofinansowanie do 80% kosztów tego zadania, do 400 tys. zł. Przy klubie seniora jest to kwota 200 tys. zł. Co jest istotne, jest ten drugi komponent, który daje środki na funkcjonowanie klubów i dziennych domów seniora. W przypadku dziennego domu seniora jest to kwota 400 zł na uczestnika, w przypadku klubu jest to kwota 200 zł na uczestnika. Program jest skierowany do seniorów 60+, czyli obejmuje tę grupę, która może z tego korzystać. To jest, myślę, bardzo dobry program, który się przyjął, który się dobrze sprawdza.

    Jeśli chodzi o rezultaty, o które pytała pani przewodnicząca, pani poseł Borowiak, to z danych, które mamy za lata 2015-2022, wynika, że powstało 1179 ośrodków wsparcia, w tym 353 dzienne domy seniora i 826 klubów seniora, obejmujących prawie 28 tys. miejsc wsparcia dziennego dla osób starszych.

    Teraz szczegóły, jeśli chodzi o tereny wiejskie. 51% powstało na terenie gmin wiejskich, 598 takich jednostek. Jeżelibyśmy jeszcze to rozbili na gminy miejsko-wiejskie, to jest prawie 30%. Czyli prawie 80% jest na tych terenach, na których nam szczególnie zależy, bo wiemy, że jeśli chodzi o tereny wiejskie, to możliwość korzystania z dziennych domów czy klubów jest bardziej ograniczona. Stąd ten program, myślę, bardzo dobrze w to się wpisuje, jeśli chodzi o realizację na terenach wiejskich.

    Można też oczywiście przedstawić dane tegoroczne, bo mamy już dane, które dotyczą tego roku. Umowy już są podpisane, samorządy już realizują ten program. Mieliśmy w tym roku w pierwszym module 28 nowych dziennych domów seniora i 66 klubów seniora, obejmujących prawie 2 tys. nowych miejsc. Jeśli chodzi o moduł drugi, to już 250 dziennych domów funkcjonuje i 395 klubów seniora dofinansowujemy. Już padło tutaj, że łącznie na te działania przeznaczamy 60 mln zł. Mamy teraz perspektywę 5-letnią, czyli łącznie to będzie 300 mln zł na te działania, które mamy przyjęte.

    Mówiąc o kwocie 60 mln zł w kolejnych latach, trzeba też brać pod uwagę inne programy, które wspierają naszych seniorów. Mówimy o programie ˝Senior+˝, który jest dedykowany seniorom, ale przecież mamy też program ˝Aktywni+˝, mamy program ˝Opieka 75+˝, który pomaga naszym seniorom w jeśli chodzi o opiekę w miejscu zamieszkania. Szczegółową informację na ten temat przedstawialiśmy wczoraj na posiedzeniu Komisji Polityki Senioralnej. Myślę, że warto o tym przypomnieć, bo program ˝Opieka 75+˝ też jest skierowany do samorządów w zakresie wsparcia seniorów, to też wpisuje się w naszą politykę wspierania osób starszych.

    Co roku jest też przyrost liczby samorządów, jeśli chodzi o program ˝Opieka 75+˝. Gmin, które przystąpiły do programu, jest w tej chwili już ponad 600. Z roku na rok jest ich więcej, ale oczywiście są to działania fakultatywne, tak że samorządy mogą w każdym momencie do tego programu przystąpić. Z ostatnich danych, które mieliśmy przedstawione wczoraj, wynika, że ok. 50 mln zł przeznaczone jest na program ˝Opieka 75+˝.

    Mamy też inne programy, które są dedykowane naszym seniorom. Zależy nam na tym, aby seniorzy aktywnie funkcjonowali w naszym społeczeństwie. Programem, który ma w tym pomóc, jest m.in. ˝Senior+˝, szczególnie na obszarach wiejskich. Mamy też program ˝Aktywni+˝, który może być wykorzystywany do wsparcia naszych seniorów. Dziękuję. (Oklaski)

13. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Anna Milczanowska:

    Dziękuję bardzo.

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wspomniał pan o programie ˝Aktywni+˝. Wiemy, że pieniądze mamy rozpisane na lata 2021-2025. Jesteśmy po edycji roku 2021 i po edycji roku 2022, a od 1 lutego był nabór na edycję roku 2023. Z tego, co się orientujemy, setki tysięcy ludzi może z tego programu korzystać, również osoby z niepełnosprawnością. Gdyby pan minister zechciał nam przybliżyć te liczby, zwłaszcza teraz, jak wiele organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego zgłosiło się do tej edycji programu. Jesteśmy bardzo dumni, że w naszej ukochanej ojczyźnie mamy tego typu programy skierowane do osób starszych, że rząd Prawa i Sprawiedliwości o nich nie zapomina i nie zapomni nigdy.

13. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Poseł! Jeśli chodzi o program ˝Aktywni+˝, to środki, które przeznaczamy co roku na jego realizację, to 40 mln zł, czyli w perspektywie najbliższych lat będzie to 200 mln zł. Program ten jest skierowany do organizacji pozarządowych, czyli ˝Senior+˝ jest skierowany do samorządów, program ˝Aktywni+˝ jest skierowany do samorządów.

    Oczywiście program ten cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Mamy w nim cztery priorytety. Są to działania dotyczące aktywności naszych seniorów. W ramach tego programu jest komponent partycypacji społecznej, jest kwestia związana z łączeniem i z przygotowaniem się do starości, czyli moduł dotyczący tych najmłodszych i tych najstarszych, oraz bardzo ważny w ostatnim czasie moduł wyłączenia cyfrowego, czyli uczenia seniorów obsługi komputera czy telefonów, co jest dzisiaj bardzo potrzebne. Ważnym komponentem tego programu jest też kwestia bezpieczeństwa naszych seniorów. Dzisiaj wiemy, że zdarzają się niestety oszuści, którzy wykorzystują słabość seniorów, dlatego ten komponent w programie ˝Aktywni+˝ jest bardzo ważny, aby przypominać i mówić seniorom o konieczności zachowania bezpieczeństwa.

    Jeśli chodzi o dane dotyczące programu ˝Aktywni+˝ w 2021 r. i 2022 r., to w ramach tego programu dofinansowano łącznie 630 projektów na łączną kwotę - tak jak powiedziałem - 80 mln zł, skorzystało z niego prawie 630 tys. osób. Jeżeli popatrzylibyśmy na tegoroczną edycję programu, to złożonych było, rekordowo, ponad 1900 wniosków. Przyjęliśmy zasadę, że przyznawać będziemy tylko 50% środków, o które zabiegały organizacje pozarządowe, żeby większa grupa organizacji mogła z tego programu skorzystać. Korzysta z niego 491 organizacji pozarządowych.

    Oczywiście, tak jak powiedziałem, jest to program, który - w ramach tych priorytetów - cieszy się dużym uznaniem, kilkaset tysięcy osób powyżej 60. roku życia będzie mogło z tego programu skorzystać. Bardzo nam zależy, aby w ramach rozstrzygnięć kłaść nacisk na to, aby na obszarach wiejskich, tam gdzie funkcjonują stowarzyszenia, fundacje, wnioski były rozpatrywane korzystnie, bo wiemy, że w takich miejscach jest o wiele trudniej o zorganizowanie wsparcia dla naszych seniorów. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.