Zgłoś uwagi

Komisja ASW z dnia 15 stycznia 2020 roku.

Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2020 wraz z autopoprawką (druki nr 112 i 112-A) w zakresie:
1) części budżetowej 16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów,
a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6,
c) dotacje podmiotowe i celowe z zał. nr 8,
d) środki europejskie z zał. nr 4 i 15;
2) trzyletniego planu limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2020 - 2022;
3) planu finansowego agencji wykonawczej z zał. nr 11:
- Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego;
4) planu finansowego instytucji gospodarki budżetowej z zał. nr 12:
- Centrum Obsługi Administracji Rządowej;
5) planu finansowego państwowych funduszy celowych z zał. nr 13:
- Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego,
- Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego;
6) planu finansowego państwowych osób prawnych z zał. nr 14:
- Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia,
- Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego,
- Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka;
7) części budżetowej 83 - Rezerwy celowe w zakresie pozycji:
- 20 środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące z roku 2019,
- 39 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Referuje pkt 1 - 6 - Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Referuje pkt 7 - przedstawiciel Ministra Finansów w porozumieniu z Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Koreferuje pkt 1 - 7 - poseł Jerzy Polaczek.
8) części budżetowej 75 - Rządowe Centrum Legislacji,
a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6.
Referuje - Prezes Rządowego Centrum Legislacji.
Koreferuje - poseł Marta Kubiak.
9) części budżetowej 42 - Sprawy wewnętrzne,
a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6,
c) dotacje podmiotowe i celowe z zał. nr 8,
d) dotacja podmiotowa dla Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji z zał. nr 9,
e) środki europejskie z zał. nr 4 i 15;
10) planu finansowego instytucji gospodarki budżetowej z zał. nr 12:
- Centrum Usług Logistycznych;
11) planu finansowego państwowych funduszy celowych z zał. nr 13:
a) Funduszu Wsparcia Policji,
b) Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego,
c) Funduszu Wsparcia Straży Granicznej,
d) Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej;
12) części budżetowej 83 - Rezerwy celowe w zakresie pozycji:
- 13 pomoc dla repatriantów,
- 22 budowa, modernizacja i utrzymywanie przejść granicznych (w tym na sfinansowanie zobowiązań wynikających z umów dwustronnych dotyczących przejść granicznych),
- 28 środki na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka,
- 36 środki na realizację Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 - 2020,
- 37 środki na realizację Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020, oraz na realizację przedsięwzięć związanych z ograniczaniem przestępczości gospodarczej,
- 64 uzupełnienie wydatków, o których mowa w art.7 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych RP, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć: sprzęt transportowy, uzbrojenia i techniki specjalnej, informatyki i łączności oraz wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy, w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020;
13) części budżetowej 85 - Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działu: 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
- dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
- wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6,
- dotacje celowe z zał. nr 8,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w części 85 – budżety wojewodów z zał. nr 7,
- środki europejskie z zał. nr 4 i 15;
Referuje pkt 9 - 11 - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Referuje pkt 12 - 13 – przedstawiciel Ministra Finansów w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Koreferuje pkt 9 -13 - poseł Edward Siarka.
14) części budżetowej 17 - Administracja Publiczna,
a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6,
c) dotacje celowe z zał. nr 8,
d) środki europejskie z zał. nr 4 i 15;
15) planu finansowego państwowych funduszy celowych z zał. nr 13:
- Fundusz Rekompensacyjny;
16) części budżetowej 83 - Rezerwy celowe w zakresie pozycji:
- 9 środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 2.530 tyś. zł,
- 14 pomoc dla społeczności romskiej wraz z programem wieloletnim z zał. nr 10;
Referuje pkt 14 - 15 - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Referuje pkt 16 - przedstawiciel Ministra Finansów w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Koreferuje pkt 14-16 – poseł Zdzisław Sipiera.
17) części budżetowej 43 - Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne,
a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6,
c) dotacje podmiotowe i celowe z zał. nr 8.
Referuje - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Koreferuje - poseł Tomasz Szymański.
18) części budżetowej 85 - Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działu: 750 - Administracja publiczna,
- dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
- wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6;
- środki europejskie z zał. nr 4 i 15.
Referuje pkt 18 - przedstawiciel Ministra Finansów.

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
15 wyświetleń
0
Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.