Zgłoś uwagi

Komisja PSR z dnia 15 stycznia 2020 roku.

Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych projektu ustawy budżetowej na rok 2020 (druk nr 112) wraz z autopoprawką (druk nr 112-A) w zakresie:
1) części budżetowej 14 – Rzecznik Praw Dziecka:
- dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2
- referuje Rzecznik Praw Dziecka
- koreferuje poseł Monika Rosa;
2) części budżetowej 31 – Praca:
a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6,
c) dotacje celowe z zał. nr 8,
d) program wieloletni „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy V etap” z zał. nr 10,
e) państwowe fundusze celowe:
- Fundusz Pracy,
- Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
- referuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
- koreferuje poseł Maciej Kopiec;
3) części budżetowej 44 – Zabezpieczenie społeczne:
a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6,
c) dotacje celowe z zał. nr 8,
d) środki z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
2014-2020 – z zał. nr 4
- referuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
- koreferuje poseł Joanna Frydrych;
4) części budżetowej 54 – Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych:
a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6,
c) dotacje celowe z zał. nr 8
- referuje Szef Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
- koreferuje poseł Robert Warwas;
5) części budżetowej 63 – Rodzina:
a) wydatki z zał. nr 2,
b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6,
c) dotacje celowe z zał. nr 8
- referuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
- koreferuje poseł Katarzyna Kotula;
6) części budżetowej 72 – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (z udziałem przedstawicieli Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi):
a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
b) państwowe fundusze celowe:
- Fundusz Emerytalno-Rentowy (KRUS),
- Fundusz Prewencji i Rehabilitacji (KRUS),
- Fundusz Administracyjny (KRUS)
- referuje Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
- koreferuje poseł Ewa Kozanecka;
7) części budżetowej 73 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych:
a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
b) państwowe fundusze celowe:
- Fundusz Emerytur Pomostowych,
- Fundusz Ubezpieczeń Społecznych,
c) plan finansowy państwowej osoby prawnej z zał. nr 14 – Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
- referuje Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
- koreferuje poseł Teresa Wargocka;
8) części budżetowej nr 83 – Rezerwy celowe w zakresie pozycji: 15, 18, 25, 27, 30, 33, 34, 35, 38, 53, 55 i 58
- programy wieloletnie z zał. nr 10:
- „Senior+” na lata 2015-2020,
- „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
9) części budżetowej 85 – Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działów:
a) 852 – Pomoc społeczna:
- dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
- wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6,
- dotacje celowe z zał. nr 8,
b) 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:
- dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
- wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6,
c) 855 – Rodzina:
- dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
- wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6,
d) zadania z zakresu zabezpieczenia społecznego oraz z zakresu rodziny zlecone jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - z zał. nr 7,
e) Fundusz Solidarnościowy
- referuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
- koreferuje poseł Iwona Kozłowska;
10) planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (z udziałem przedstawicieli Komisji Zdrowia)
- referuje Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
- koreferuje poseł Agnieszka Ścigaj.

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
10 wyświetleń
0
Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.