Zgłoś uwagi
P. 22. - Pytania w sprawach bieżących
 
Posłowie Ewa Malik, Krzysztof Janusz Kozik, Beata Mateusiak-Pielucha, Małgorzata Janowska, Wojciech Zubowski, Grzegorz Adam Woźniak, Grzegorz Piechowiak i Krzysztof Tchórzewski - PiS
w sprawie stanu zaawansowania prac przy budowie nowoczesnej strefy gospodarczej w Jaworznie
- do Ministra Rozwoju i Technologii

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
10 wyświetleń
0

Stenogram

22. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Ewa Malik:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Kołem zamachowym Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego ma być polska spółka ElectroMobility Poland, której zadaniem jest wykreowanie polskiej marki samochodów Izera. Izera to nowoczesny samochód elektryczny, który ma być produkowany na terenie JOG. Wokół nieruchomości przeznaczonej dla głównego inwestora zarezerwowano miejsce dla przyszłych jego dostawców, producentów komponentów, usługodawców.

    Oto, czym jest Izera i cały Jaworznicki Obszar Gospodarczy. W tym regionie, który boryka się z problemami związanymi z transformacją energetyczną, wiele pracy już włożono w przygotowania, jednak do podjęcia są jeszcze inne bardzo ważne działania. W związku z tym mamy szereg pytań: Kiedy spółka ElectroMobility Poland zostanie dokapitalizowana środkami koniecznymi na zakup całego terenu w Jaworznie, tj. 118 ha, i będzie mogła rozpocząć budowę fabryki samochodów elektrycznych Izera? Czy jest możliwe, że wzorem innych realizacji, np. wodociągowych, inwestor lub gmina wybudują przyłącze, a Tauron lub inna spółka energetyczna odkupi gotową infrastrukturę i zasili strefę przemysłową w moce prądowe?

    Panie Ministrze! W przypadku JOG w Jaworznie konieczne nakłady to ok. 250 mln zł. Czy miasto Jaworzno będzie mogło aplikować o te środki na inwestycje np. z Rządowego Funduszu Polski Ład lub z innych programów? I jeszcze jedno pytanie: Czy dla tak strategicznych obszarów inwestycyjnych państwa polskiego jak Jaworznicki Obszar Gospodarczy nie można by stworzyć szybkiej ścieżki do uzbrajania terenu w potrzebne media jak prąd, gaz, ciepło (Dzwonek), woda?

    To na razie tyle pytań. W drugiej części kolejne. Dziękuję bardzo.

22. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii Grzegorz Piechowiak:

    Szanowna Pani! Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Podstawą utworzenia Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego na terenach znajdujących się w dyspozycji Lasów Państwowych było wprowadzenie przepisów umożliwiających pozyskanie przez miasto Jaworzno tytułu prawnego do przedmiotowej lokalizacji. Na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych z dnia 23 lipca 2021 r. w lipcu 2022 r. doszło do zamiany nieruchomości leśnych między Lasami Państwowymi a miastem Jaworzno.

    Po dokonaniu zamiany możliwe było rozpoczęcie formalnych prac zmierzających do przygotowania całego obszaru JOG, a w pierwszej kolejności dokonania wycinki drzew znajdujących się na jego terenie. Po uzyskaniu oraz uprawomocnieniu się decyzji środowiskowej z końcem stycznia br. Lasy Państwowe przystąpiły do prac polegających na wycince drzew i krzewów z obszaru JOG.

    Proces przygotowania JOG na cele inwestycyjne jest procesem, który wymaga czasu oraz skoordynowania prac wielu podmiotów. Celem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz miasta Jaworzno jest zapewnienie odpowiednich warunków do pozyskania nowych inwestorów, a to wymaga przygotowania odpowiedniej oferty inwestycyjnej, której niezbędnym elementem jest zapewnienie infrastruktury technicznej.

    Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz miasto Jaworzno od dłuższego już czasu prowadzą skoordynowane prace w zakresie opracowania koncepcji zagospodarowania terenu JOG, jego podziałów czy zaplanowania niezbędnej infrastruktury. Głównym zadaniem, które stoi obecnie przed miastem Jaworzno, jest budowa infrastruktury na terenie JOG, czyli przede wszystkim układu drogowego, systemu odwodnieniowego oraz sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Na uzbrojenie JOG w sieć wodociągowo-kanalizacyjną miasto Jaworzno w 2020 r. pozyskało już 100 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

    Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz miasto Jaworzno prowadzą także rozmowy i ustalenia w zakresie lokalizacji na terenie JOG inwestycji firmy ElectroMobility Poland planującej budowę pierwszej polskiej fabryki samochodów elektrycznych marki Izera. Ten projekt Izera wpisuje się w zasadniczy sposób w obszar JOG, a zrealizowanie tego projektu przyczyni się do rozwoju branży elektromobilności w Polsce oraz do wzmocnienia więzi kooperacyjnych w regionie poprzez wykorzystanie potencjału już funkcjonujących producentów sektora motoryzacyjnego. Obecnie prowadzone są również rozmowy z innymi inwestorami zainteresowanymi pozostałym obszarem JOG. Szacuje się, że JOG może przyciągnąć inwestycje, dzięki którym utworzonych zostanie ok. 12 tys. nowych miejsc pracy. Realizacja inwestycji na terenie JOG jest również ważnym elementem w procesie transformacji całego regionu, a w szczególności województwa śląskiego.

    Odpowiadając dosyć szczegółowo na pytania pani poseł, chciałem powiedzieć, że pierwsze dokapitalizowanie spółki miało miejsce w 2018 r. Spółka należy w 90% do Skarbu Państwa, a pozostałymi udziałowcami spółki są Enea, Energa Tauron i PGE. Taka decyzja leży oczywiście po stronie udziałowców. W dniu 30 września 2021 r. nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego spółki w drodze objęcia nowo wyemitowanych akcji spółki przez Skarb Państwa, który tym samym stał się większościowym akcjonariuszem spółki.

    Jeżeli chodzi o pytanie dotyczące np. kwestii wodociągowych, czy inwestor lub gmina mogą wybudować to przyłącze, to chcę powiedzieć, że jedynie Tauron może wybudować przyłącze ze względu na to, że jest to duża infrastruktura. Co prawda planowany termin tej inwestycji to rok 2026, ale w przypadku gdyby inwestor rozpoczął wcześniej budowę fabryki, Tauron zadeklarował, że na czas budowy dostarczy odpowiednią ilość mocy.

    Kwestia dotycząca infrastruktury i pytanie o to, czy są szanse na kolejne środki. Tak jak wspominałem, miasto Jaworzno otrzymało już 100 mln zł na ten cel, natomiast w przypadku ogłaszania kolejnych konkursów z funduszu inwestycji strategicznych Polski Ład będzie oczywiście możliwe ubieganie się o kolejne środki na uzbrojenie terenów pod przyszłą inwestycję. Dziękuję. (Oklaski)

22. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Krzysztof Janusz Kozik:

    Dziękuję.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Chciałem zapytać, zadać takie już dosyć szczegółowe pytanie. Jakie są źródła finansowania zakupu nieruchomości i budowy fabryki polskiego samochodu elektrycznego marki Izera? Czy projekt budowy polskiego samochodu elektrycznego Izera został wpisany do umowy społecznej dotyczącej transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego oraz wybranych procesów transformacji województwa śląskiego? Jeśli nie, to kiedy będzie wpisany, zapewniając kluczowe źródła finansowania dla tej realizacji?

    Kolejne pytanie. Czy Jaworzno jako gmina górnicza, na której terenach przez dziesięciolecia istniał przemysł ciężki, wydobywczy, wytwórczy, chemiczny, tworzący nowoczesny Jaworznicki Obszar Gospodarczy na terenach poprzemysłowych, może liczyć na wsparcie środkami z Funduszu Transformacji Śląska na prowadzenie koniecznych inwestycji w Jaworznickim Obszarze Gospodarczym? Kiedy takie możliwości się pojawią?

    I jeszcze kolejne pytanie. Czy możliwe jest utworzenie preferencyjnych warunków dla pozyskiwania środków na inwestycje w infrastrukturę dla obszarów inwestycyjnych Jaworzno, Stalowa Wola, wskazanych jako strategiczne dla rozwoju państwa polskiego i wymienionych w ustawie z dnia 23 lipca 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych? (Dzwonek)

    W związku z tym, że to są dość szczegółowe pytania, to prosilibyśmy ewentualnie o odpowiedź na piśmie.

22. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii Grzegorz Piechowiak:

    Bardzo dziękuję.

    Ustawa o Funduszu Transformacji Śląska 23 stycznia została podpisana przez pana prezydenta i została opublikowana w dniu 30 stycznia z 14-dniowym vacatio legis. Fundusz będzie realizował swoją misję m.in. poprzez udzielanie przedsiębiorcom, osobom fizycznym i jednostkom samorządu terytorialnego lub też organizacjom pozarządowym pożyczek, gwarancji, poręczeń, wsparcia, w tym w formach bezzwrotnych. Wsparcie finansowe przeznacza się m.in. na inwestycje, w tym inwestycje kapitałowe, więc oczywiście w mojej ocenie będzie możliwe wsparcie zarówno dla spółki, jak i dla jednostki samorządu terytorialnego, czyli dla Jaworzna. A więc tu możemy mówić o tym, że jest duża szansa, że te pieniądze trafią i będzie można dalej realizować tę inwestycję.

    Ponieważ tych pytań było sporo, to odpowiemy szczegółowo na piśmie, dobrze? Dziękuję bardzo.

    (Poseł Wojciech Saługa: Jaworzno w Górach Izerskich jeszcze...)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.