Zgłoś uwagi
P. 22. - Pytania w sprawach bieżących
 
Posłowie Monika Pawłowska, Marta Kubiak, Agata Katarzyna Wojtyszek, Agnieszka Soin, Dominika Chorosińska, Ewa Kozanecka, Józefa Szczurek-Żelazko, Anna Milczanowska, Fryderyk Kapinos, Zbigniew Chmielowiec, Kazimierz Choma i Aleksander Mrówczyński - PiS
w sprawie zmiany zasady rozliczania za pobyt pacjentów w szpitalach
- do Ministra Zdrowia

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
13 wyświetleń
0

Stenogram

22. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Monika Pawłowska:

    Panie Marszałku! Panie Premierze! Panie Ministrze! Zasady rozliczania za pobyt pacjentów w szpitalach zmieniły się od 1 lutego. Nowe zasady mają sprawić, że pobyt pacjenta na oddziale nie będzie sztucznie wydłużany. Ma się to przyczynić do zwiększenia skuteczności publicznej służby zdrowia. Przewiduje się, że dzięki podwyżce stawek za pierwsze dni hospitalizacji pacjenci będą mogli liczyć na jeszcze szybsze otrzymanie specjalistycznej pomocy. Pytanie: Jakie środki aktualnie będzie otrzymywał szpital za pobyt w nim pacjenta? Oczywiście w porównaniu z wcześniejszymi.

22. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Fryderyk Kapinos:

    Szanowny Panie Marszałku! Szanowny Panie Premierze! Szanowny Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Wydatki na zdrowie w 2015 r. wynosiły 77 mld zł, a w 2023 r. to ponad 160 mld zł, co stanowi ponad 6% PKB. Zwiększając nakłady na ochronę zdrowia, zwiększamy bezpieczeństwo Polaków i ich rodzin. Dzięki podwyżce stawek za pierwsze dni hospitalizacji pacjenci jeszcze szybciej otrzymają fachową pomoc. Dzięki temu będą mogli być wypisani ze szpitala wcześniej, a tym samym placówki będą mogły przyjąć więcej chorych. Pytanie: Jak zmiany zasady rozliczania za pobyt w szpitalach wpłyną na pacjentów? Dziękuję.

22. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Maciej Miłkowski:

    Szanowny Panie Marszałku! Szanowna Pani Poseł! Szanowny Panie Pośle! Bardzo serdecznie dziękuję za to pytanie. Narodowy Fundusz Zdrowia wraz z agencją oceny technologii medycznych cały czas analizuje sytuację finansową podmiotów szpitalnych, jak również efektywność rozliczania świadczeń zdrowotnych. Po przeanalizowaniu sytuacji w zakresie rozliczania świadczeń, i zachowawczych, i zabiegowych, Departament Analiz i Innowacji Narodowego Funduszu Zdrowia zaproponował kierownictwu Narodowego Funduszu Zdrowia zmiany związane z metodą rozliczania, z tzw. algorytmem rozliczania świadczeniodawców w zakresie hospitalizacji.

    Trzeba powiedzieć, że historycznie, przed 2016 r. było ustalone, że hospitalizacja powyżej 2 dni miała pełną cenę, płaconą przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a hospitalizacja 0-dniowa i 1-dniowa kosztowała ok. 20% faktycznej ceny. W 2016 r. ta sytuacja została zmieniona przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Cena hospitalizacji 0-dniowej i 1-dniowej została podwyższona dwuipółkrotnie, z 20% do 50%, i tak jest aktualnie, z wyłączeniem tych świadczeń, które zostały całkowicie przemodelowane i mają inne systemy płatności. Tak jest w przypadku pediatrii, w znacznej mierze jest tak również w zakresie okulistyki. Zmiany, które teraz są proponowane, tych zakresów nie dotkną. Oczywiście od zawsze było ustalone, że w przypadku hospitalizacji, które kończą się zgonem, podmiot szpitalny dostaje 100% wynagrodzenia, niezależnie od tego, jak długo pacjent był leczony w szpitalu.

    Propozycja zmian od 1 lutego dla hospitalizacji 0-dniowej, tj. kiedy przyjęcie i wypis są w tym samym dniu... Chodzi tu też o hospitalizacje 1- i 2-dniowe, gdzie podwyższamy płatność za te hospitalizacje z 50% do odpowiednio 67% bądź 83%, a w trzecim dniu, tak jak do tej pory, jest to 100% płatności według oszacowanych kosztów hospitalizacji. I pytanie brzmiało, jak na tym zyskają poszczególni świadczeniodawcy. Nie jesteśmy w stanie tego powiedzieć, ponieważ każdy szpital będzie miał inną sytuację w zależności od tego, czy będzie skracał hospitalizację czy będzie ją wydłużał i jak będą faktycznie te liczby wyglądały, bo się przeniosą, ale fakt jest taki, że celem jest przeniesienie tych hospitalizacji, zmiana z 3-dniowych na 2-dniowe, 1-dniowe. Zakładamy, że 0-dniowe hospitalizacje pozostaną takie same.

    W związku z tym faktycznie analizujemy to i przewidujemy, że szpitale będą miały możliwości przyjęcia większej liczby pacjentów, będą miały możliwości kadrowe, żeby tych pacjentów szybciej leczyć, chodzi o to, żeby miały większy potencjał, żeby czas oczekiwania na hospitalizację się skrócił. Taki jest cel. Szacujemy, że to będzie kosztowało Narodowy Fundusz Zdrowia ok. 200 mln zł. Różne były analizy dotyczące przeniesienia, jeżeli chodzi o całość, od hospitalizacji 0-dniowej, ale została przyjęta taka cezura, że cena pierwszego i drugiego dnia zostanie podniesiona. Taki jest mechanizm działania i żaden szpital na tej zmianie nie straci, ponieważ chodzi tu wyłącznie o podniesienie ceny albo z 50% na 67%, albo z 50% na 83%, czyli wszystkie podmioty zyskają w tym zakresie.

    Jeśli chodzi jeszcze o dostępność kadry w tym zakresie, to każde skrócenie jest uwolnieniem potencjału danego szpitala, jest uwolnieniem, zmniejszeniem kosztów i to jest też istotny element. Chcemy, aby dyrektorzy szpitali faktycznie na tym zyskali, żeby zmniejszyli koszty, żeby zwiększyli rentowność poszczególnych hospitalizacji celem poprawy sytuacji finansowej szpitala. Ale też trzeba zauważyć, że za czas hospitalizacji odpowiada lekarz i oczywiście stan pacjenta, ponieważ zgodnie z ustawą o zawodzie lekarza to lekarz decyduje, jakimi środkami, jakimi metodami zgodnymi z aktualną wiedzą medyczną leczy. I w ustawie o zawodzie lekarza nie ma w żadnym wypadku zapisu o tym, ile pacjent ma być trzymany na oddziale. Za to odpowiada tylko lekarz. Oczywiście dyrekcja szpitala, administracja szpitala istotnie pomaga w tym, żeby ten proces był jak najbardziej efektywny. Niezasadnie przedłużany pobyt pacjenta w szpitalu jest niedobry dla pacjenta. Każde przedłużenie pobytu jest związane z możliwością wystąpienia zakażeń wewnątrzszpitalnych. (Dzwonek) Organizacja systemu ochrony zdrowia w szpitalu powinna być zatem taka, żeby pacjent był w szpitalu jak krócej, a wszystkie świadczenia były jak najbardziej skoncentrowane, oczywiście tak aby jak najefektywniej wykorzystać to leczenie. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

22. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Kazimierz Choma:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Premierze! Panie Ministrze! Od lutego 2023 r. Narodowy Fundusz Zdrowia będzie płacił więcej za pobyt pacjenta w szpitalu. Pod koniec grudnia 2022 r. zostały wydane specjalne instrukcje, które pozwalają szpitalom na uwzględnienie zmian w stawkach za hospitalizacje rozliczane według jednorodnej grupy pacjentów.

    Pytanie: Jak zmiany zasady rozliczania przełożą się na sytuację ekonomiczną szpitali? (Oklaski)

22. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Maciej Miłkowski:

    Wśród bardzo istotnych zmian, które zostały przygotowane i weszły w życie w tym roku, są zmiany związane z taryfami świadczeń szpitalnych, związane z taryfami w zakresie chorób wewnętrznych. Te świadczenia, te zmiany zostały wprowadzone już 1 stycznia. Tak jak wcześniej mówiłem, elementem typowo organizacyjno-rozliczeniowym jest zmiana, którą Narodowy Fundusz Zdrowia przygotował w styczniu i która weszła w życie 1 lutego, w zakresie efektywności systemu rozliczeń. Chodzi o, tak jak powiedziałem, zwiększenie w przypadku odpowiednio pierwszego, drugiego dnia hospitalizacji w zależności od tego, kiedy pacjent zostanie wypisany. Są to głównie hospitalizacje zachowawcze. Koszt, tak jak powiedziałem, to ok. 195 mln zł. Od trzeciego dnia ten zakres będzie identyczny, czyli tu nie ma żadnych zmian.

    Jednocześnie jeśli chodzi o zmiany, które są również proponowane aktualnie, to też Narodowy Fundusz Zdrowia przygotowuje zmiany, które są związane z utrzymaniem poziomu środków w przypadku tych szpitali, które miały najbardziej niekorzystną sytuację po zmianie wycen w ubiegłym roku, które miały istotne wzrosty w odniesieniu do personelu medycznego i uzyskały od 1 września ub.r. dodatkowe środki. Narodowy Fundusz Zdrowia w najbliższym czasie przygotuje odpowiednie zarządzenie, które zgodnie z wcześniejszymi informacjami będzie utrzymywało dodatkowe środki do końca bieżącego półrocza. Oczywiście w kwietniu tego roku po przekazaniu informacji na temat średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ubiegły rok Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji będzie przygotowywała nowe wyceny świadczeń zdrowotnych dla wszystkich rodzajów świadczeń, które uwzględnią właśnie ten współczynnik średniego wynagrodzenia i wzrostu tego wynagrodzenia w stosunku do ubiegłego roku. Ta praca będzie miała miejsce w kwietniu. Na koniec maja planujemy przedstawić wycenę, tak aby świadczeniodawcy byli przygotowani na zmianę wyceny od 1 lipca (Dzwonek) tego roku. Bardzo serdecznie dziękuję. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.