Zgłoś uwagi
P. 22. - Pytania w sprawach bieżących
 
Posłowie Krzysztof Gawkowski, Tadeusz Tomaszewski, Katarzyna Kretkowska, Katarzyna Ueberhan, Karolina Pawliczak, Wiesław Szczepański, Romuald Ajchler, Dariusz Wieczorek, Beata Maciejewska, Zdzisław Wolski, Jan Szopiński, Przemysław Koperski, Małgorzata Prokop-Paczkowska, Tomasz Trela, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Wiesław Buż, Anita Kucharska-Dziedzic, Marcin Kulasek, Anna Maria Żukowska, Krzysztof Śmiszek, Marek Rutka, Maciej Kopiec, Katarzyna Kotula, Rafał Adamczyk, Monika Falej, Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska, Robert Obaz, Paweł Krutul i Andrzej Szejna - Lewica, Maciej Małecki - PiS
w sprawie stanu prac oraz planowanych rozwiązań w ustawie o osłonach socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górniczej, wynikających z umowy społecznej
- do Ministra Aktywów Państwowych

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
12 wyświetleń
0
Poseł Maciej Małecki
Poseł Maciej Małecki
Prawo i Sprawiedliwość
Poseł Rafał Adamczyk
Poseł Rafał Adamczyk
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Poseł Romuald Ajchler
Poseł Romuald Ajchler
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Poseł Wiesław Buż
Poseł Wiesław Buż
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk
Posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Posłanka Monika Falej
Posłanka Monika Falej
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Poseł Krzysztof Gawkowski
Poseł Krzysztof Gawkowski
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Poseł Przemysław Koperski
Poseł Przemysław Koperski
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Poseł Maciej Kopiec
Poseł Maciej Kopiec
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Posłanka Katarzyna Kotula
Posłanka Katarzyna Kotula
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Posłanka Katarzyna Kretkowska
Posłanka Katarzyna Kretkowska
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Poseł Paweł Krutul
Poseł Paweł Krutul
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Posłanka Anita Kucharska-Dziedzic
Posłanka Anita Kucharska-Dziedzic
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Poseł Marcin Kulasek
Poseł Marcin Kulasek
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Posłanka Beata Maciejewska
Posłanka Beata Maciejewska
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Poseł Robert Obaz
Poseł Robert Obaz
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Posłanka Karolina Pawliczak
Posłanka Karolina Pawliczak
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Posłanka Małgorzata Prokop-Paczkowska
Posłanka Małgorzata Prokop-Paczkowska
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Poseł Marek Rutka
Poseł Marek Rutka
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Poseł Krzysztof Śmiszek
Poseł Krzysztof Śmiszek
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Poseł Tadeusz Tomaszewski
Poseł Tadeusz Tomaszewski
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Poseł Tomasz Trela
Poseł Tomasz Trela
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Posłanka Anna Maria Żukowska
Posłanka Anna Maria Żukowska
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Poseł Dariusz Wieczorek
Poseł Dariusz Wieczorek
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Poseł Wiesław Szczepański
Poseł Wiesław Szczepański
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Poseł Andrzej Szejna
Poseł Andrzej Szejna
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Posłanka Katarzyna Ueberhan
Posłanka Katarzyna Ueberhan
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Posłanka Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska
Posłanka Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Poseł Jan Szopiński
Poseł Jan Szopiński
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Poseł Zdzisław Wolski
Poseł Zdzisław Wolski
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy

Stenogram

22. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Tadeusz Tomaszewski:

    Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Transformacja elektroenergetyczna oraz branży węgla brunatnego trwa od 2018 r., gdy po raz pierwszy zamknięto elektrownię i kopalnię Adamów. Zwalniani są ludzie, kilkaset osób we wschodniej Wielkopolsce odeszło z niczym, część z nich walczy z ZUS-em po sądach, dlatego że źle, niekonkretnie są zapisane tzw. stanowiska górnicze i elektroenergetyczne. Ludzie dochodzą swoich praw przez kilka lat.

    Przez ten czas związki zawodowe, środowiska lokalne, samorządy oczekiwały porozumienia ze strony państwa. Kilkakrotnie pisałem w tej sprawie interpelacje, rząd mówił: nie, aż wreszcie doszło do podpisania umowy społecznej 22 grudnia ub.r. I to dobrze, bo porozumienie, dialog jest nadzieją na rozwiązywanie problemów społecznych. To porozumienie, ta umowa społeczna w § 24 pkt 33 przewiduje zobowiązanie strony rządowej do przygotowania w ciągu 60 dni aktów normatywnych dotyczących osłon socjalnych dla górników, m.in. wprowadzenia urlopu górniczego, urlopu energetycznego albo jednorazowej odprawy pieniężnej. Górnicy, z którymi spotkałem się podczas dyżuru poselskiego w Koninie, oczekują też, że te akty normatywne w sposób jednoznaczny określą stanowiska górnicze i elektroenergetyczne, tak żeby w przyszłości nie było tych kłopotów związanych z interpretacją przepisów przez wielmożny ZUS, który biednych ludzi, którzy mają kredyty hipoteczne, mają osoby na utrzymaniu (Dzwonek), są często schorowani, ciąga po sądach.

    W związku z powyższym chciałbym zapytać pana ministra, wiedząc o tym, że z tych 60 dni minęło już 48, na jakim etapie jest przygotowanie aktów normatywnych dotyczących osłon socjalnych dla górników i czy te przygotowywane akty normatywne ze strony rządowej zawierają wszystkie punkty osłony socjalnej przewidziane w porozumieniu, w umowie społecznej. Dziękuję uprzejmie.

22. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Maciej Małecki:

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowny Panie Pośle! Wiadomość z ostatniej chwili: wczoraj projekt ustawy został wpisany do programu prac rządu, jest w wykazie ustaw, nad którymi rząd będzie procedował, więc terminy nie są zagrożone.

    Odpowiadam na pytanie pana posła. Pisząc ustawę, przyjmowaliśmy zasadę, żeby wyeliminować wątpliwości po to właśnie, żeby nie było takich różnych wątpliwości interpretacyjnych. Natomiast pamiętamy o tym, że polityka klimatyczna Unii Europejskiej wymusza na państwach członkowskich transformację energetyczną w kierunku zeroemisyjnoąci i przed polskim sektorem elektroenergetycznym stoją wyzwania związane z koniecznością zbudowania nowego systemu, opartego na nisko- i zeroemisyjnych źródłach energii. Od naszych poprzedników różnimy się tym, że o tak poważnych sprawach rozmawiamy z zainteresowanymi, a nie wysyłamy do nich policję z pałkami. Tak było w przypadku wymuszonej przez politykę Unii Europejskiej transformacji górnictwa i tak jest teraz, przy okazji transformacji sektora elektroenergetycznego. Nie wyobrażamy sobie jako polski rząd, żeby tak poważne zmiany były wprowadzone bez dialogu i bez konsensusu ze stroną społeczną.

    Wydzielenie wytwórczych aktywów węglowych z grup kapitałowych z udziałem Skarbu Państwa do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego uzasadnia dodatkowo obecna sytuacja na rynku energii elektrycznej. Atak Rosji na Ukrainę wpłynął na wiele aspektów związanych z polityką energetyczną, m.in. spowodował wzrost cen surowców i utrudnienia w dostępie do nich, ale przede wszystkim otworzył oczy niedowiarkom i potwierdził, że to polski rząd, rząd Zjednoczonej Prawicy ma rację, stawiając w pierwszej kolejności na suwerenność i bezpieczeństwo energetyczne. Celem rządu jest zneutralizowanie lub ograniczenie ryzyk związanych z potencjalnymi sytuacjami kryzysowymi w kraju oraz na arenie międzynarodowej i ochrona odbiorców przed nadmiernym wzrostem cen energii i pogłębianiem ubóstwa energetycznego.

    Polski rząd zdaje sobie sprawę, że transformacji energetycznej nie można przeprowadzić kosztem bezpieczeństwa energetycznego. Kluczowe jest zapewnienie szybkiego uniezależnienia krajowej gospodarki od importowanych paliw kopalnych, czyli węgla, ropy naftowej, gazu ziemnego, oraz pochodnych, czyli LPG, oleju napędowego, benzyny, nafty, tych importowanych z Federacji Rosyjskiej oraz innych krajów objętych sankcjami gospodarczymi. Najważniejsza w tym zakresie są dywersyfikacja dostaw oraz inwestycje w moce produkcyjne, infrastrukturę liniową i magazynowanie, a także w alternatywne paliwa.

    Utworzenie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego jest odpowiedzią na wyzwania polityki klimatycznej Unii Europejskiej przy jednoczesnym zagwarantowaniu bezpieczeństwa energetycznego Polski. W procesie tym nie zapominamy o dialogu ze stroną społeczną.

    Zmiany strukturalne, które wiążą się z powstaniem NABE, były powodem obaw pracowników przedsiębiorstw energetycznych i górnictwa węgla brunatnego. Pracownicy obawiali się, czy w okresie zmian nie ucierpią ich warunki pracy i płacy. Obawiali się, że ograniczenie działalności przedsiębiorstw energetycznych i górnictwa węgla brunatnego pozbawi ich pracy. Dlatego podjęte zostały rozmowy ze stroną społeczną w celu wynegocjowania i zawarcia umowy społecznej. Te prace trwały 18 miesięcy. W toku negocjacji wskazywano konieczność wypracowania zapisów, które pozwolą zminimalizować negatywne skutki społeczno-gospodarcze transformacji sektora elektroenergetycznego i branży węgla brunatnego. Zawarta 22 grudnia umowa społeczna określa zobowiązania wobec pracowników w związku z procesem stopniowej transformacji regionów silnie związanych z energetyką konwencjonalną i utworzeniem Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Umowę społeczną podpisały trzy strony: strona rządowa, reprezentowana przez wicepremiera Jacka Sasina, ministra aktywów państwowych; strona związkowa, reprezentowana przez przedstawicieli reprezentatywnych organizacji związkowych; i strona pracodawców, reprezentowana przez członków zarządów spółek z sektora elektroenergetycznego i branży węgla brunatnego. Umowa społeczna zabezpiecza uprawnienia pracownicze w okresie transformacji energetycznej oraz przewiduje wprowadzenie w drodze ustawowej pakietu świadczeń socjalnych dla pracowników w okresie wyłączania bloków energetycznych oraz w okresie systemowej redukcji wydobycia węgla.

    Celem ustawy jest zapewnienie sprawiedliwej społecznie transformacji energetycznej i przeciwdziałanie negatywnym skutkom polityki klimatycznej Unii Europejskiej.

    Strona rządowa zobowiązała się do niezwłocznego przeprowadzenia procesu legislacyjnego. Projekt ustawy o osłonach socjalnych ma być przygotowany do 22 lutego, w 2 miesiące od podpisania umowy społecznej. Ministerstwo Aktywów Państwowych już wcześniej przygotowało ten projekt i tak jak powiedziałem panu posłowi na wstępie, został on wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. W drugiej połowie lutego planujemy przesłanie projektu do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych. W marcu planowane jest włączenie projektu ustawy do prac komitetu stałego Rady Ministrów.

    Dodam w tej części odpowiedzi, że zgodnie z założeniami proponowane osłony socjalne mają objąć wszystkich pracowników sektora, bez względu na akcjonariat pracodawcy (Dzwonek), czyli będą dotyczyć nie tylko pracowników Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, ale także wspomnianej przez pana posła Grupy Kapitałowej Zespół Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin. Tyle w pierwszej części wystąpienia. Dziękuję. (Oklaski)

22. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Tadeusz Tomaszewski:

    Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Jak wspomniałem w pierwszej części, Lewica jest zwolennikiem właśnie dialogu społecznego i rozwiązywania problemów społecznych z udziałem m.in. związków zawodowych, pracodawców i strony rządowej. To dobrze, że tak się stało, zwłaszcza że wschodnia Wielkopolska zadeklarowała odejście od węgla używanego w elektroenergetyce i ciepłownictwie już do roku 2030, a może stanie się to wcześniej. Tym bardziej te rozwiązania są potrzebne górnikom.

    Chciałem jednak w tym miejscu, po pierwsze, zapytać w kontekście harmonogramu prac i dużego prawdopodobieństwa, że ta ustawa wejdzie w życie w pierwszej połowie roku, gdzie są zabezpieczone środki finansowe na realizację tejże ustawy, zwłaszcza osłon socjalnych. A po drugie, chciałem poprosić pana ministra o rozmowę w ramach rządu z prezesem Rady Ministrów (Dzwonek), który powołuje i odwołuje prezesa ZUS-u, aby tam była jednak refleksja dotycząca postępowania wobec setki górników, których sprawy toczą się w sądzie, w sprawie właściwej interpretacji tzw. pracy górniczej. Oni nie mają ani prawa do emerytury, ani możliwości normalnego funkcjonowania itd. Są w beznadziejnej sytuacji i liczą na to, że przyjazne państwo zajmie się również nimi. Dziękuję.

22. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Maciej Małecki:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Projekt zakłada wprowadzenie systemu osłon socjalnych w czasie ograniczenia działalności przedsiębiorstw prowadzących działalność wytwórczą energii elektrycznej oraz przedsiębiorstw górniczych węgla brunatnego. Te rozwiązania są wzorowane na wprowadzonych już rozwiązaniach dla branży węgla kamiennego.

    Przyjęto, że uprawnieni do świadczeń w ramach tego systemu osłon są pracownicy przedsiębiorstw energetycznych i spółek serwisowych przedsiębiorstw energetycznych w okresie wyłączenia jednostek wytwórczych, pracownicy przedsiębiorstw górniczych i spółek serwisowych przedsiębiorstw górniczych w okresie systemowej redukcji lub zakończenia wydobycia węgla brunatnego w związku z wyłączaniem jednostek wytwórczych.

    Zakłada się, że osłony socjalne będą obejmować urlopy energetyczne w wymiarze do 4 lat przysługujące pracownikowi, któremu ze względu na wiek i łączny staż pracy brakuje nie więcej niż 4 lata do nabycia prawa do emerytury, albo urlopy górnicze w wymiarze do 4 lat przysługujące pracownikowi, któremu ze względu na wiek i łączny staż pracy brakuje nie więcej niż 4 lata do nabycia prawa do emerytury, albo jednorazowe odprawy pieniężne przysługujące pracownikom, z którymi rozwiązywana jest umowa o pracę, posiadającym co najmniej 5-letni staż pracy w przedsiębiorstwie, którzy nie mogą skorzystać z prawa do urlopu górniczego lub energetycznego. W okresie korzystania z urlopu górniczego lub urlopu energetycznego pracownik będzie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy i otrzyma świadczenie socjalne w wysokości 80% miesięcznego wynagrodzenia pracownika obliczanego jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy. Skorzystanie z urlopu energetycznego lub urlopu górniczego będzie dobrowolne i będzie odbywać się na wniosek pracownika i za zgodą pracodawcy.

    Projekt ustawy zakłada, że świadczenia socjalne wynikające z urlopów energetycznych i górniczych oraz jednorazowe odprawy pieniężne będą finansowane z dotacji budżetowej, której dysponentem będzie minister właściwy do spraw aktywów państwowych. Celem przyznania dotacji będzie wsparcie podmiotów w realizacji zadań określonych w ustawie jako zmierzających do transformacji sektora energetycznego poprzez stopniowe odchodzenie od wytwarzania energii elektrycznej w wysokoemisyjnych jednostkach węglowych przy jednoczesnym rozwoju źródeł nisko- i zeroemisyjnych. Warunkiem otrzymania środków z dotacji na urlopy energetyczne lub górnicze oraz odprawy jednorazowe będzie wyłączenie konwencjonalnej jednostki wytwórczej, czyli bloku energetycznego, lub systemowa redukcja wydobycia węgla brunatnego. Proces ten uzależniony jest od rozwoju nowych źródeł energii i będzie rozciągnięty w czasie do roku 2049, z okresem finansowania świadczeń socjalnych do 31 grudnia 2053 r. (Dzwonek) Jednocześnie przewiduje się, że istotna redukcja zatrudnienia w branżach, które mają być objęte osłonami, może nastąpić w drugiej połowie lat 30.

    W tym roku wydatki na ten projekt - kilkanaście milionów złotych - będą zabezpieczone w budżecie. Natomiast my, polski rząd, Ministerstwo Aktywów Państwowych, w pracach nad tą ustawą jesteśmy szybsi niż działania Komisji Europejskiej, bo pan Timmermans obiecywał fundusz sprawiedliwej transformacji, a jeszcze ten fundusz nie został uruchomiony. My zakładamy, że uzyskamy akceptację, zgodę Komisji Europejskiej na objęcie osłonami socjalnymi pracowników sektora elektroenergetycznego i branży wydobycia węgla brunatnego. Realizujemy politykę klimatyczną Unii Europejskiej...

    Wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty:

    Dziękuję serdecznie, panie ministrze.

    Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Maciej Małecki:

    ...ale dla polskiego rządu na pierwszym miejscu jest bezpieczeństwo energetyczne i sprawiedliwość społeczna. Dziękuję. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.