Zgłoś uwagi
Pytania w sprawach bieżących
 
Posłowie Monika Pawłowska, Dominika Chorosińska, Agata Katarzyna Wojtyszek, Agnieszka Soin, Ewa Kozanecka, Katarzyna Sójka, Elżbieta Zielińska, Marlena Maląg - PiS
w sprawie nowej edycji programu "Maluch+"
- do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
 

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
9 wyświetleń
0

Stenogram

7. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Monika Pawłowska:

    Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Program ˝Maluch+˝ wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Ostateczni odbiorcy wsparcia mogą otrzymać dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki. Nowa odsłona programu ˝Maluch+˝ będzie obejmować lata 2022-2029.

    Pytanie: Na jakie wsparcie mogą liczyć samorządy w tworzeniu nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3? Jak przedstawiają się statystyki z lat poprzednich? Czy zauważalny jest wzrost, jeśli chodzi o tworzenie nowych miejsc opieki? To jest pierwsza część pytania.

    Teraz chciałabym zapytać, kiedy ruszy nabór wniosków do programu ˝Maluch+˝. Bo ˝Maluch+˝ to program, który od 2011 r. wspiera tworzenie, funkcjonowanie miejsc opieki dla najmłodszych dzieci. To dzięki niemu zwiększyła się dostępność tych miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych, także u opiekunów dziennych, również dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz wymagających szczególnej opieki. Myślę więc, że pilącą potrzebą jest podanie informacji, która powie wszystkim, kiedy ruszy nabór wniosków. Dziękuję.

7. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg:

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Przede wszystkim dziękuję za to pytanie.

    Polityka prorodzinna jest w sercu polityki społecznej Prawa i Sprawiedliwości. Pokazujemy to od końca 2015 r., kiedy zostały uruchomione programy takie jak ˝Rodzina 500+˝, a następnie doszło do rozszerzenia programu ˝Maluch+˝, o który panie poseł pytają. Zostały także wprowadzone nowe rozwiązania, takie jak świadczenie matczyne, program ˝Dobry start˝. W tym, wyjątkowo trudnym, roku - z jednej strony jesteśmy po pandemii koronawirusa, z drugiej strony jest bardzo trudna sytuacja w związku z toczącą się za naszą wschodnią granicą wojną - uruchomiliśmy dwa nowe programy, ˝Rodzinny kapitał opiekuńczy˝ i dofinansowanie opieki żłobkowej.

    Program ˝Maluch+˝, którego kolejna edycja została przez nas ogłoszona, a nabór wniosków ruszy w styczniu, to przede wszystkim turbodoładowanie, jeśli chodzi o wsparcie, danie przede wszystkim rodzicom możliwości wyboru, czy chcą korzystać z opieki instytucjonalnej czy też chcą korzystać z innej opieki w przypadku wsparcia dla dzieci do 3. roku życia. Podkreślam, że nam jako Prawu i Sprawiedliwości zależy na tym, żeby dać możliwość wyboru, żeby wsparcie było systemowe, kompleksowe, długofalowe, żeby młodzi ludzie wiedzieli, na co mogą liczyć w ramach polityki prorodzinnej ze strony państwa.

    Warto też powiedzieć, że te miliardy złotych, które zostały zainwestowane - to dzisiaj ponad 213 mld zł - w program ˝Rodzina 500+˝, ˝Dobry start˝, świadczenie matczyne, to przede wszystkim zmiana oblicza sytuacji polskich rodzin. Dzisiaj bieda już nie ma twarzy dziecka. Dzisiaj rocznie wydajemy na politykę społeczną, czyli inwestujemy w rodzinę, ponad 85 mld zł. Dla porównania - 35 mld zł za naszych poprzedników, którzy dzisiaj tak chcą otaczać wsparciem rodziny.

    Nowy program - 5,5 mld zł na cały kraj, planujemy utworzyć 100 tys. miejsc. Będzie to program wieloletni. Bardzo ważne jest to, że samorządy nie będą musiały wykonać tej inwestycji w ciągu jednego roku budżetowego. Został opracowany bardzo prosty algorytm, tak aby przede wszystkim stworzyć możliwość, żeby na terenie każdej gminy w Polsce mogła powstać instytucja opieki instytucjonalnej, jeżeli zajdzie taka potrzeba, bo to samorządowcy najlepiej wiedzą, czy jest takie zapotrzebowanie. 100 tys. miejsc z budżetem 5,5 mld zł. Dla przykładu podam, że całe województwo dolnośląskie otrzyma kwotę ponad 343 mln zł i w ramach tego będzie mogło utworzyć ponad 6400 miejsc opieki żłobkowej. Czyli w styczniu przyszłego roku z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej popłynie komunikat do konkretnych gmin, że np. Wrocław może utworzyć 1056 miejsc, a na utworzenie i utrzymanie tych miejsc przewidziane będzie ponad 55 mln zł.

    Ten program dedykujemy przede wszystkim samorządom, ale jeżeli samorządy uznają, że to zadanie nie jest potrzebne na ich terenie, a podmioty niesamorządowe będą chciały stworzyć takie miejsca, w drugiej kolejności będziemy stwarzali taką możliwość.

    A więc, szanowni państwo, co jest ważne: niepotrzebny jest wkład własny, samorządy w 100% będą mogły mieć zrealizowane to zadanie w ramach tych środków. Z budżetu państwa będzie również pokrywany VAT, to jest bardzo dobra informacja. Będą 3 lata na wykonanie tej inwestycji. Jeżeli samorząd wykona tę inwestycję, dzieci będą już korzystały z opieki żłobkowej, to będziemy także partycypować w kosztach utrzymania tej instytucji przez 3 lata. Planujemy, że kwota 837 zł na dziecko co miesiąc przez 3 lata będzie przekazywana podmiotowi, który utworzy ten żłobek. Przede wszystkim zaznaczamy, i będziemy to podkreślać, to jest główny cel, żeby koszty opieki dla rodzica były jak najniższe.

    Podsumowuję. Program ˝Maluch+˝ będzie miał prosty algorytm, samorządy otrzymają od nas informacje, jakie są środki, na ile miejsc. Będą miały miesiąc na to, żeby podjąć decyzję, i program będzie ruszał. Oczywiście to zadanie będziemy realizowali razem z wojewodami, którzy będą koordynowali je na terenie swoich województw.

    Polityka prorodzinna jest wyzwaniem na najbliższy czas, przede wszystkim poprzez stworzenie takich instrumentów, które są też zawarte m.in. w strategii demograficznej, aby odwrócić negatywne trendy związane z polityką demograficzną i przede wszystkim aby rodzice, młodzi rodzice, mogli podejmować decyzje o tym, że rodzi się pierwsze dziecko, kolejne. Dlatego muszą wiedzieć, na co mogą liczyć ze strony państwa. Polityka prorodzinna, którą realizujemy od końca 2015 r., to jest polityka nastawiona na (Dzwonek) inwestycje w rodzinę. Dziękuję pięknie. (Oklaski)

7. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg:

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Przede wszystkim dziękuję za to pytanie.

    Polityka prorodzinna jest w sercu polityki społecznej Prawa i Sprawiedliwości. Pokazujemy to od końca 2015 r., kiedy zostały uruchomione programy takie jak ˝Rodzina 500+˝, a następnie doszło do rozszerzenia programu ˝Maluch+˝, o który panie poseł pytają. Zostały także wprowadzone nowe rozwiązania, takie jak świadczenie matczyne, program ˝Dobry start˝. W tym, wyjątkowo trudnym, roku - z jednej strony jesteśmy po pandemii koronawirusa, z drugiej strony jest bardzo trudna sytuacja w związku z toczącą się za naszą wschodnią granicą wojną - uruchomiliśmy dwa nowe programy, ˝Rodzinny kapitał opiekuńczy˝ i dofinansowanie opieki żłobkowej.

    Program ˝Maluch+˝, którego kolejna edycja została przez nas ogłoszona, a nabór wniosków ruszy w styczniu, to przede wszystkim turbodoładowanie, jeśli chodzi o wsparcie, danie przede wszystkim rodzicom możliwości wyboru, czy chcą korzystać z opieki instytucjonalnej czy też chcą korzystać z innej opieki w przypadku wsparcia dla dzieci do 3. roku życia. Podkreślam, że nam jako Prawu i Sprawiedliwości zależy na tym, żeby dać możliwość wyboru, żeby wsparcie było systemowe, kompleksowe, długofalowe, żeby młodzi ludzie wiedzieli, na co mogą liczyć w ramach polityki prorodzinnej ze strony państwa.

    Warto też powiedzieć, że te miliardy złotych, które zostały zainwestowane - to dzisiaj ponad 213 mld zł - w program ˝Rodzina 500+˝, ˝Dobry start˝, świadczenie matczyne, to przede wszystkim zmiana oblicza sytuacji polskich rodzin. Dzisiaj bieda już nie ma twarzy dziecka. Dzisiaj rocznie wydajemy na politykę społeczną, czyli inwestujemy w rodzinę, ponad 85 mld zł. Dla porównania - 35 mld zł za naszych poprzedników, którzy dzisiaj tak chcą otaczać wsparciem rodziny.

    Nowy program - 5,5 mld zł na cały kraj, planujemy utworzyć 100 tys. miejsc. Będzie to program wieloletni. Bardzo ważne jest to, że samorządy nie będą musiały wykonać tej inwestycji w ciągu jednego roku budżetowego. Został opracowany bardzo prosty algorytm, tak aby przede wszystkim stworzyć możliwość, żeby na terenie każdej gminy w Polsce mogła powstać instytucja opieki instytucjonalnej, jeżeli zajdzie taka potrzeba, bo to samorządowcy najlepiej wiedzą, czy jest takie zapotrzebowanie. 100 tys. miejsc z budżetem 5,5 mld zł. Dla przykładu podam, że całe województwo dolnośląskie otrzyma kwotę ponad 343 mln zł i w ramach tego będzie mogło utworzyć ponad 6400 miejsc opieki żłobkowej. Czyli w styczniu przyszłego roku z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej popłynie komunikat do konkretnych gmin, że np. Wrocław może utworzyć 1056 miejsc, a na utworzenie i utrzymanie tych miejsc przewidziane będzie ponad 55 mln zł.

    Ten program dedykujemy przede wszystkim samorządom, ale jeżeli samorządy uznają, że to zadanie nie jest potrzebne na ich terenie, a podmioty niesamorządowe będą chciały stworzyć takie miejsca, w drugiej kolejności będziemy stwarzali taką możliwość.

    A więc, szanowni państwo, co jest ważne: niepotrzebny jest wkład własny, samorządy w 100% będą mogły mieć zrealizowane to zadanie w ramach tych środków. Z budżetu państwa będzie również pokrywany VAT, to jest bardzo dobra informacja. Będą 3 lata na wykonanie tej inwestycji. Jeżeli samorząd wykona tę inwestycję, dzieci będą już korzystały z opieki żłobkowej, to będziemy także partycypować w kosztach utrzymania tej instytucji przez 3 lata. Planujemy, że kwota 837 zł na dziecko co miesiąc przez 3 lata będzie przekazywana podmiotowi, który utworzy ten żłobek. Przede wszystkim zaznaczamy, i będziemy to podkreślać, to jest główny cel, żeby koszty opieki dla rodzica były jak najniższe.

    Podsumowuję. Program ˝Maluch+˝ będzie miał prosty algorytm, samorządy otrzymają od nas informacje, jakie są środki, na ile miejsc. Będą miały miesiąc na to, żeby podjąć decyzję, i program będzie ruszał. Oczywiście to zadanie będziemy realizowali razem z wojewodami, którzy będą koordynowali je na terenie swoich województw.

    Polityka prorodzinna jest wyzwaniem na najbliższy czas, przede wszystkim poprzez stworzenie takich instrumentów, które są też zawarte m.in. w strategii demograficznej, aby odwrócić negatywne trendy związane z polityką demograficzną i przede wszystkim aby rodzice, młodzi rodzice, mogli podejmować decyzje o tym, że rodzi się pierwsze dziecko, kolejne. Dlatego muszą wiedzieć, na co mogą liczyć ze strony państwa. Polityka prorodzinna, którą realizujemy od końca 2015 r., to jest polityka nastawiona na (Dzwonek) inwestycje w rodzinę. Dziękuję pięknie. (Oklaski)

7. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Agata Katarzyna Wojtyszek:

    Szanowny Panie Marszałku! Pani Minister! Rodzice mają różne potrzeby, jedni chcą się opiekować dzieckiem sami do 3. roku życia, inni chcą łączyć wychowanie dzieci z pracą zawodową. 30 listopada 2022 r. pan premier Mateusz Morawiecki razem z panią minister ogłosili program podczas konferencji prasowej, nowy program, jeżeli chodzi o trzyletnią edycję programu ˝Maluch+˝, program, który dotyczy również osób, dzieci niepełnosprawnych.

    Mam pytanie. Jakie są założenia nowej edycji programu ˝Maluch+˝, tak aby te samorządy, u których jeszcze istnieją białe plamy, w których nie ma jeszcze takich miejsc jak żłobki, kluby czy też nie ma opiekunów, mogli z tego programu skorzystać? Dziękuję bardzo.

7. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg:

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Poseł! Dziękuję za to pytanie. Rzeczywiście wsparcie w opiece instytucjonalnej, wsparcie rodzin polskich jest dla nas priorytetem. Ten program, który został ogłoszony przez pana premiera Mateusza Morawieckiego, przede wszystkim ma służyć temu, że do tych dzisiejszych 230 tys. miejsc, które mamy na terenie całego kraju, dojdzie kolejnych 100 tys., w tym również będą miejsca dla dzieci z niepełnosprawnościami. Przecież polityka wsparcia osób niepełnosprawnych, osób potrzebujących jest dla nas priorytetem. To pokazują też środki, które z innych programów na wsparcie osób niepełnosprawnych przeznaczamy. Dlatego też samorządy w ramach tych środków, które pozyskają, będą oczywiście tworzyły też miejsca, które będą miejscami dostępnymi.

    Przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na to, że dzisiaj, kiedy tworzymy nową inwestycję, a Polska jest drugim państwem na świecie, które przyjęło ustawę o dostępności, to te wszystkie obiekty muszą być dostosowane do możliwości i wsparcia osób niepełnosprawnych. Tak że te obiekty, które powstaną, zostaną nowo wybudowane, czy stare obiekty, które zostaną adaptowane, muszą być przygotowane przede wszystkim dla osób niepełnosprawnych. W tych 100 tys. nowych miejsc będą też te miejsca, które są dla osób niepełnosprawnych.

    Myślę, że jest też bardzo ważna informacja dla pani poseł. W województwie świętokrzyskim, które pani poseł reprezentuje, kwota, która ogólnie zostanie przeznaczona, to jest ponad 173 mln zł na 3284 miejsca opieki instytucjonalnej. Same Kielce to 342 miejsca i 18 mln zł. I takie informacje zostaną przekazane, aby samorządowcy mogli tutaj wespół w zespół z rządem - my przygotowaliśmy program, przygotowaliśmy środki - razem wykonać to zadanie dla dobra wspólnego, dla tego, co dla nas jest najważniejsze - dla polskich rodzin. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.