Zgłoś uwagi
Pytania w sprawach bieżących
 
Posłowie Marcin Kierwiński, Robert Kropiwnicki, Agnieszka Pomaska, Cezary Tomczyk, Tomasz Głogowski, Dariusz Joński, Marek Krząkała, Sławomir Nitras, Tomasz Piotr Nowak, Dariusz Rosati, Krzysztof Truskolaski, Jarosław Wałęsa, Mariusz Witczak, Tadeusz Zwiefka i Barbara Dolniak - KO
w sprawie niewykonania wyroku TSUE i w konsekwencji braku pieniędzy z KPO
- do Prezesa Rady Ministrów

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
24 wyświetleń
0

Stenogram

10. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Marcin Kierwiński:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Jeśli państwo pozwolicie, zacznę od kilku cytatów: ˝Historyczny sukces negocjacyjny˝, ˝Drugi plan Marshalla, nie wolno nam zmarnować tego drugiego planu Marshalla˝, ˝Niepowtarzalna szansa na odbudowę polskiej gospodarki˝, ˝To nie są abstrakcyjne środki europejskie, one mają pomóc polskim szpitalom, szkołom, infrastrukturze˝, ˝Dziś powiedzmy głośne 'tak' dla rozwoju Polski, dla rozkwitu Polski dzięki środkom unijnym˝.

    Pani minister, kto jest autorem tych słów? Zapewne domyśla się pani, że to mówił pan premier Mateusz Morawiecki. To był maj, czerwiec zeszłego roku. Minęło półtora roku i zamiast gigantycznych środków europejskich, zamiast tego drogiego planu Marshalla, mamy gigantyczne kary - prawie 370 mln kar za łamanie polskiego prawa, za łamanie polskiej konstytucji. To jest prawie 20 rocznych budżetów szpitali powiatowych. Taka jest prawda o środkach europejskich, o których tak pięknie mówił Morawiecki, kiedy na tle pięknych bilbordów prezentował je całej Polsce.

    W tym czasie, w ciągu tego roku Morawiecki...

    (Poseł Robert Telus: Premier Morawiecki.)

    ...zliczyłem to bardzo dokładnie - 10 razy zmieniał zdanie co do tego, kiedy te środki trafią do Polski. Miały być w lipcu, miały być we wrześniu, miały być w listopadzie, miały być na koniec roku.

    Pani minister, pytanie jest proste, bo jak dotąd nie złożyliście nawet wniosku o te pieniądze: Czy wy naprawdę jesteście tak głęboko nieudolni, że nie jesteście w stanie nawet złożyć wniosku? Czy może prawdę mówił pani szef pan minister Buda, który powiedział, że niezłożenie tego wniosku, nieubieganie się o te środki (Dzwonek) ma wam pomóc wygrać wybory. To, co robicie, jest niczym innym jak taką klasyczną, niepodważalną, czystą zdradą - zdradą polskich interesów narodowych.

    Mam proste pytanie, bo mam naprawdę głębokie przeświadczenie, że aż tak mocno nieudolni nie jesteście. Kiedy złożycie ten wniosek? Miał być złożony do końca października - nie daliście rady. Powiedzcie, do kiedy dacie radę. Do kiedy wreszcie złożycie stosowne dokumenty, tak żeby w ogóle była szansa na środki europejskie, które mają pomagać Polakom. Wiem, że pan premier Morawiecki sobie poradzi - ma działki żony, ma spory majątek, ale Polacy nie poradzą sobie bez tych środków. Nie okradajcie Polaków z tych środków. (Oklaski)

10. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak:

    Dziękuję bardzo.

    Panie Marszałku! Szanowni Państwo Posłowie! W kwestiach formalnych: moim szefem jest pan minister Grzegorz Puda, ˝p˝ na początku. Pan minister Waldemar Buda jest szefem resortu rozwoju. (Oklaski)

    Szanowni Państwo! W kwestii formalnej. Jeżeli chodzi o wydatkowanie środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy, te wydatki są kwalifikowalne od 1 lutego 2020 r. Wyjaśniając: nic nie przepada, wszystko będzie sfinansowane, zrefinansowane w ramach wniosków, które zostaną złożone.

    Szanowni Państwo! Oczywiście zarówno pan premier Mateusz Morawiecki, ja jako wiceminister funduszy i polityki regionalnej, minister Grzegorz Puda jako minister funduszy i polityki regionalnej wielokrotnie mówiliśmy o tym, że zostanie złożony wniosek o płatność po ustaleniach operacyjnych. Pojawiają się w przestrzeni medialnej informacje, że nikt nie mówił, że coś trzeba uzgodnić technicznie z Komisją. Wielokrotnie mówiliśmy o tym, że żeby złożyć pierwszy wniosek o płatność, trzeba po zatwierdzeniu Krajowego Planu Odbudowy przez Komisję Europejską zrealizować ustalenie operacyjne, czyli ustalenia techniczne - jakie dokumenty, jakie informacje, co należy przedłożyć Komisji Europejskiej, aby można było potwierdzić realizację kamienia milowego. Wielokrotnie o tym mówiliśmy.

    Większość państw członkowskich te ustalenia operacyjne uzgadniało przez okres 4-5 miesięcy z Komisją Europejską.

    (Poseł Marcin Kierwiński: A wy?)

    My robiliśmy to przez czerwiec, lipiec i wrzesień, ponieważ sierpień jest miesiącem, w którym Komisja Europejska nie pracuje.

    (Poseł Marcin Kierwiński: Od czerwca zeszłego roku mogliście to robić.)

    Nie, nie mogliśmy tego robić od czerwca zeszłego roku, bo mogliśmy to zacząć dopiero po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską Krajowego Planu Odbudowy, i w tym czasie zaczęliśmy to robić. (Oklaski)

    (Poseł Marcin Kierwiński: Ale to z waszej winy nie robiliście.)

    Zaczęliśmy to robić po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską Krajowego Planu Odbudowy. W przeciągu 3 miesięcy przesłane zostały dokumenty, czekamy na potwierdzenie przez Komisję Europejską w sprawie ustaleń operacyjnych, czyli 350 stron dokumentu, który pokazuje, co mamy złożyć do konkretnego kamienia milowego. Czekamy na potwierdzenie. Po potwierdzeniu będziemy mogli złożyć wniosek o płatność. Szanowni państwo, wielokrotnie mówiliśmy o różnych terminach, bo przypomnę, że Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności miał być instrumentem szybkim, łatwym, przyjemnym, wdrożonym i przekazanym wszystkim państwom członkowskim bardzo szybko.

    (Poseł Robert Kropiwnicki: Dla Hiszpanów i wielu krajach jest.)

    Szanowni Państwo! To, co mamy do zrealizowania, jest w tej chwili na bieżąco realizowane. Wszystkie informacje, uprzedzając konkretne pytanie, dotyczące zrealizowania poszczególnych kamieni milowych, poszczególnych inwestycji, które są wskazane w Krajowym Planie Odbudowy - przypomnę tylko, że do pierwszego wniosku ma być przedłożonych 37 kamieni milowych razem z inwestycjami - są również na bieżąco uzgadniane z Komisją Europejską. Chodzi o to, czy realizacja tych kamieni będzie za chwilę akceptowalna dla Komisji Europejskiej, tak żeby te środki mogły być przekazane jak najszybciej.

    To wszystko jest tutaj na bieżąco realizowane.

    Pytanie dotyczyło też kwestii wyroków. Szanowni państwo, jeśli chodzi o wyroki TSUE i Krajowy Plan Odbudowy, proszę, aby nie łączyć tych dwóch rzeczy. W Krajowym Planie Odbudowy mamy reformy - reformy, które oczywiście w pewnym zakresie wpisują się w kwestie związane z wyrokami TSUE...

    (Poseł Robert Kropiwnicki: Z systemu dyscyplinarnego.)

    ...natomiast Krajowy Plan Odbudowy nie realizuje wyroków TSUE. Krajowy Plan Odbudowy realizuje reformy, oczywiście, tak jak pan poseł mówi, związane z kwestiami Izby Dyscyplinarnej, kwestiami sędziów, natomiast nie realizuje wyroków TSUE. Wykonanie reform i wyroki TSUE to dwa niezależne procesy. Potwierdza to również Komisja Europejska w swoich informacjach, że kamienie milowe i wyrok to są dwa różne instrumenty i nie należy ich łączyć.

    A więc, szanowni państwo, dzisiaj znowu na pytanie, kiedy zostanie złożony wniosek o płatność, odpowiadam: wtedy kiedy Komisja Europejska zatwierdzi ustalenia operacyjne, zostaną one podpisane przez obie strony i niezwłocznie po tym zatwierdzeniu, ponieważ wszystko jest już gotowe do tego, żeby wcisnąć enter, będziemy wysyłać wniosek dotyczący Krajowego Planu Odbudowy do Komisji Europejskiej. Komisja Europejska ma 2 miesiące na weryfikację wniosku o płatność. Zakładamy, że nie będzie tutaj tworzona żadna obstrukcja i nie będzie wyszukiwania kolejnych niestworzonych argumentów, tylko środki będą przekazane zgodnie z tym, co zostało ustalone, tak jak zostało również ustalone z Komisją Europejską w ramach tego nieformalnego dialogu, nieformalnych dyskusji i rozmów z Komisją Europejską. Dziękuję. (Oklaski)

10. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Robert Kropiwnicki:

    Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Otóż piękne słowa, ale nic z nich nie wynika niestety, pani minister, i to jest przykre...

    (Poseł Robert Telus: Ooo... jednak.)

    ...bo Komisja Europejska nie patrzy już na słowa, patrzy na czyny.

    Czy prawdą jest, że blokuje złożenie wniosku o płatność to, że nie wykonujecie kamieni milowych w zakresie wymiaru sprawiedliwości, a szczególnie stworzenia uczciwego, niezależnego systemu dyscyplinarnego dla sędziów? Mówiąc wprost - dopóki nie przywrócicie do pracy sędziów niesłusznie odsuniętych od wykonywania służby, sędziego Tuleyi, sędziego Gąciarka i wielu innych...

    (Poseł Robert Telus: Polityka, nie sędziego.)

    ...dopóki nie będzie uczciwego wymiaru sprawiedliwości w Polsce, dopóty nie będzie środków z funduszu KPO.

    (Poseł Barbara Bartuś: Nie chcecie dopuścić do sprawiedliwego wymiaru.)

    To jest nieszczęście, że oszukujecie Polaków, że chodzi o jakieś uzgodnienia, to, tamto, siamto, a tak naprawdę chodzi o to, że ciągle nie ma uczciwego wymiaru dyscyplinarnego dla sędziów. (Dzwonek) I to jest podstawowym problemem.

    (Poseł Barbara Bartuś: Oświadczenia są na końcu.)

    Proszę powiedzieć, kiedy przywrócicie sędziów do pracy. Wtedy będzie można złożyć wniosek o płatność. (Oklaski)

10. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak:

    Dziękuję bardzo.

    Szanowni Państwo! Generalnie przywrócenie sędziów do pracy nie jest reformą w Krajowym Planie Odbudowy. (Oklaski) W Krajowym Planie Odbudowy reforma mówi o mechanizmie weryfikacji wznowienia pracy i to zostało uwzględnione w ustawie prezydenckiej. I ta reforma, i ta ustawa jest w tej chwili na bieżąco dyskutowana z Komisją Europejską, przekazywane są stosowne informacje, których potrzebuje Komisja Europejska. Natomiast w żadnym zdaniu Krajowego Planu Odbudowy, w żadnym zdaniu reformy, która określa realizację tego kamienia milowego, nie ma informacji o przywróceniu sędziów do pracy.

    (Poseł Robert Kropiwnicki: Jest mówienie o postępowaniu dyscyplinarnym.)

    To wszystko jest w ustawie prezydenckiej. I dzisiaj mówienie, że kamień milowy czy reforma, która została tam określona, została przez Komisję negatywnie oceniona... Absolutnie nie. Ocena spełnienia tego kamienia milowego będzie się odbywać w momencie, kiedy zostanie złożony wniosek o płatność. Komisja wtedy dopiero, po złożeniu wniosku o płatność, może wyrazić swoje stanowisko co do spełnienia bądź niespełnienia kamienia milowego. Na dzisiaj nie ma żadnej informacji o tym, że Komisja uznaje ten kamień za niespełniony, że potrzebne są dodatkowe zmiany do ustawy. Nie ma takich informacji.

    (Poseł Robert Kropiwnicki: Bo nie ma wniosku o płatność, więc nie ma czego oceniać.)

    Ma co oceniać, bo dostała dokumenty. Jesteśmy w trakcie dialogu technicznego, rozmawiamy na ten temat. Dziękuję. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.