Zgłoś uwagi

Poseł Krzysztof Paszyk - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2022 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
1 wyświetleń
0

Stenogram

20. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2376 i 2443).

Poseł Krzysztof Paszyk:

    Bardzo dziękuję.

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska chciałbym przedstawić nasze stanowisko w sprawie sprawozdania komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw druki nr 2376 i 2443.

    Projekt wprowadza zmiany dotyczące polskiego więziennictwa. Chodzi o poprawę warunków bezpieczeństwa jednostek penitencjarnych, ochronę społeczeństwa przed sprawcami najcięższych przestępstw oraz zapewnienie lepszych warunków wykonywania obowiązków przez funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej. Usprawnione mają zostać także procedury związane z wykonywaniem kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania, zlikwidowane zostaną ponadto nadmierne przywileje więźniów.

    Zgodnie z projektem uniemożliwione zostanie uchylanie się od odbywania kary więzienia. Obecnie znaczna większość skazanych nie stawia się do odbycia kary. W obecnych realiach nie grozi w związku z tym za taki proceder dodatkowa kara. Policja może zatrzymać i doprowadzić skazanego do więzienia dopiero po nieskutecznym wezwaniu przez sąd. Te zmiany oczywiście jak najbardziej trzeba docenić i zapisać na korzyść.

    Po zmianie skazany zostanie natychmiast doprowadzony do zakładu karnego przez Policję bez uprzedniego wezwania przez sąd. Jeżeli sprawca będzie się ukrywał, zostanie za nim wydany list gończy, który co do zasady będzie rozpowszechniony za pomocą Internetu, a dane o skazanym trafią do internetowej bazy danych poszukiwanych prowadzonej przez Policję. Dodatkowo przy rozpatrywaniu wniosków o przedterminowe zwolnienie sąd będzie brał pod uwagę, czy ktoś uchylał się od odbycia kary.

    Zlikwidowane mają zostać niektóre przywileje więźniów. Obecnie więźniowie kierowani są do lekarzy, w tym specjalistów, poza kolejnością i systemem świadczeń zdrowotnych. Nowe przepisy wprowadzą zasadę udzielania świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności z zachowaniem reguł obowiązujących wszystkich pacjentów. Skazani będą także obciążeni kosztami badań laboratoryjnych. W przypadku pozytywnego wyniku badania na obecność substancji psychoaktywnej kosztów takich badań nie powinien ponosić budżet państwa, na który składają się podatnicy.

    Z kolejnych pozytywnych zmian zawartych w projekcie - usprawnione zostaną procedury składania i rozpatrywania wniosków, skarg i próśb skazanych. Wprowadzona zostanie możliwość pozostawienia przez właściwy organ bez rozpatrzenia skarg, wniosków i próśb skazanych, które w sposób oczywisty są bezzasadne. Ustanowiony zostanie również 7-dniowy termin na wniesienie skargi. Będzie on liczony od dnia, w którym skazany dowiedział się o zdarzeniu będącym podstawą skargi. Obecnie zdarzają się sytuacje, w przypadku których skargi wpływają po upływie dłuższego czasu od zdarzenia będącego podstawą skargi. Utrudnia to ustalenie rzeczywistego stanu faktycznego danego zdarzenia. Poszerzone i usprawnione ponadto zostanie stosowanie dozoru elektronicznego dla sprawców lżejszych przestępstw. Udzielnie zezwolenia na odbycie kary w systemie elektronicznym będzie możliwe również wobec skazanego, wobec którego orzeczono karę pozbawienia wolności w wymiarze niższym niż 3 lata i któremu do odbycia w zakładzie karnym pozostała część kary w wymiarze nie większym niż 6 miesięcy.

    Tych ciekawych rozwiązań jest jeszcze kilka. Jako klub jesteśmy pozytywnie nastawieni do tego, aby nad projektem procedować. Zgadzam się również z opiniami wygłoszonymi przez przedmówców, że jest tam kilka zapisów, które wymagają dopracowania. Zachęcam również ministerstwo do tego, aby wczytać się w opinię ekspertów, które pozwoliłyby jeszcze lepiej dopracować ten projekt. Ale na tym etapie uważam, ze należy nad nim pracować. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
3
Pozycja w rankingu:
175
Liczba głosów: 15
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.