Zgłoś uwagi

Poseł Jerzy Polaczek - Wystąpienie z dnia 22 stycznia 2020 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
7 wyświetleń
0

Stenogram

9. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów (druki nr 128 i 168).

Poseł Jerzy Polaczek:

    Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Dosłownie kilka uwag na kanwie pytań, jakie zostały zadane, i nowych możliwości, jakie ta ustawa tworzy, oraz pozytywnych skutków, jakie ta ustawa spowoduje u beneficjentów. Jak powiedziałem, przede wszystkim ona rozszerza krąg podmiotów uprawnionych. To są, po pierwsze, samorządy terytorialne, czyli jednostki samorządu terytorialnego, jakimi są gminy, po drugie, uwzględnia się w tych rozwiązaniach możliwość wsparcia wspólnot mieszkaniowych, czyli zasobu komunalnego zarządzanego przez gminę, który ma już tę strukturę własnościową mieszaną, po trzecie, daje wyjątkowo wysoką premię remontową, do wysokości 50% wartości projektu, w przypadkach budynków zabytkowych nawet do wysokości 60% - tego nie było, po czwarte, przede wszystkim zwiększa nakłady na ten cel, jakim jest obniżenie kosztów utrzymania w zasobach mieszkaniowych. Jest to dwukrotne zwiększenie w skali, powiedziałbym, całego projektu realizowanego poprzez tę nowelizację, zmianę ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

    Pan poseł Dyduch zadał pytanie, jakie są już ewentualne efekty statystyczne. Chciałbym zwrócić uwagę - mówiłem to już we wcześniejszym wystąpieniu - że np. potencjalna liczba inwestycji objętych wsparciem w zakresie montażu kotew wzmacniających, gdzie uzyskujemy 50-procentową dotację, może osiągnąć ok. 24 tys. budynków. One należą głównie do spółdzielni mieszkaniowych. Jeśli chodzi o ten cel, jakim jest wsparcie zadań w przypadku zasobu komunalnego, to, tak jak powiedziałem wcześniej, gminy posiadają w swoich zasobach 34 tys. budynków wielorodzinnych, w których znajdowało się ok. 1 mln mieszkań, a poziom zdegradowania zasobów komunalnych sięga ok. 85%. To są różne, że tak powiem, stany tego niedoinwestowania, ale generalnie można powiedzieć, że co najmniej 54% wymaga natychmiastowych działań.

    Chcę również jako poseł sprawozdawca rozszerzyć tę krótką informację, o której już wspomniał pan minister: to nie jest jedyne źródło finansowania tych przedsięwzięć, bo pamiętajmy, iż zarówno program operacyjny związany z likwidacją niskiej emisji finansowany przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska w tej perspektywie europejskiej daje beneficjentom, wśród których są również m.in. wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, inni zarządcy, możliwość uzyskania premii inwestycyjnej w wysokości 45% całkowitego kosztu przedsięwzięcia. W odniesieniu np. do środków kwalifikowalnych to jest grubo powyżej nawet 55% wartości środków, które są przyznane na te cele. Jest to dzisiaj najlepsza oferta na tym rynku. Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska, realizując program likwidacji kopciuchów, finansują to, oczywiście w zależności od potrzeb, od złożonych wniosków. Odbywa się to na takich warunkach, że nie pobierają one prowizji, oprocentowanie jest na poziomie ok. 2% i mamy premię inwestycyjną, która jest najlepszą propozycją. Do tego włącza się teraz program rządowy, czyli zasoby mieszkaniowe, którymi zarządzają m.in. gminy, spółdzielnie mieszkaniowe, inni zarządcy - uzyskują one nowe źródło dofinansowania.

    Przede wszystkim zwracam uwagę w tej ustawie na wysoką premię, na możliwość umorzenia środków na cele remontowe, czyli 50%, w przypadku zasobów, które są w rejestrze zabytków - 60%, i na uniknięcie skutków technicznych w postaci braku działań wzmacniających budownictwo z wielkiej płyty, które jest szczególnym celem, który ta ustawa daje jako narzędzie dla zarządców spółdzielni mieszkaniowych, dla zarządców komunalnych.

    Tyle, jeśli chodzi o kwestie generalnej. Przypominam oczywiście, że w nowej perspektywie finansowej, również europejskiej, jak sądzę, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska będą kontynuować po prostu w ramach PO IiŚ te cele, które nie były przez nie realizowane w ostatnich latach. Myślę, że również z dobrym skutkiem i z dobrym efektem energetycznym.

    Można by tutaj w dyskusji dodawać różne kwestie szczegółowe, czyli -powiedzmy - wskazywanie np. wariantowania czasu spłaty czy osiągnięcia zwrotu poniesionych nakładów na ten komponent, związany np. z podłączeniem centralnego ogrzewania czy z sieci gazowej, czy z sieci ciepłowniczej, aby on był najbardziej efektywny, jeśli chodzi o osiągnięcie celów energetycznych. Jako poseł sprawozdawca wskazywałem tę informację strony rządowej, że ten efekt w postaci ograniczenia kosztów, jeśli chodzi o kwestię energetyczną, sięga średnio 43% na 1 m2 w zasobach, w których tego rodzaju prace zostały przeprowadzone. Jeszcze raz dziękuję za uwagę. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
2
Pozycja w rankingu:
342
Liczba głosów: 13
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.